2023 rugsėjo 2d.

Vakar socialiniuose tinkluose pradėjo plisti video įrašas, kuriame mama komentuoja dokumentą, kurį, pasak jos mokykloje iš mokytojo gavo jos vaikai. Tiek video, tiek komentuojamas dokumentas socialiniuose tinkluose sukėlė sprogusios bombos efektą. Sunerimę tėvai juo masiškai dalinasi, skambina tėvų teises ginančioms organizacijoms.

Įvertinęs įrašą ir dokumentą, turiu pastebėti, kad jame skleidžiama dezinformacija. Atrodo, kad kažkas nusprendė pagąsdinti tėvus sukurdamas netikrą dokumentą ir jį pateikdamas kaip mokykloje gautą. Ar tai padarė minėto įrašo autorė, negaliu atsakyti. Iš įrašo matyti, kad jo autorė yra mama, kažkada nukentėjusi nuo vaiko teisių apsaugos sistemos (įrašo citata: “Kur jūs buvote anksčiau, kai paliko trijų vaikų motiną? Įstatymai jūsų manęs neapgynė. ” Kita citata: “Kur jūs buvote, kai mane reikėjo ginti? Sakot, įstatymai yra tokie.”) Taigi, įrašą motyvuoja asmeninė nuoskauda dėl neteisybės, patirtos iš valstybės pusės.

Dabar apie tai, ar tai oficialus dokumentas ir ar jis galėjo būti platinamas mokykloje tėvams/mokiniams. Į abu klausimus atsakymas yra ne.  Tokio “dokumento”, tiek dėl formos, tiek dėl turinio, negalėjo pateikti mokykla, taip pat negalėjo pateikti ir mokytojas. 

Pirmiausia, valstybiniai dokumentai turi oficialią formą, juose nurodomi nurodomi juos sudariusios institucijos (ministerijos, švietimo skyriaus, mokyklos) rekvizitai. Taip par yra tam tikra informacijos išdėstymo tvarka. Šis “dokumentas” reikalavimų neatitinka.

Dabar apie turinį. Dokumente pateikta medžiaga yra paimta iš piliečio Algimanto Rusteikos FB profilio įrašo.  Dokumente yra pateikiama nuoroda į šį profilį (žr. ten kur Santrauka).

dezinfo

Tikrai būtų keista, kad mokykla ar kita valstybinė institucija, formuodama dokumentą remiasi ne įstatymais ar ministro patvirtintais švietimo dokumentais, o piliečio Algimanto Rusteikos pasvarstymais jo FB profilyje. 

Antra, dokumente pateikiama informacija yra paimta iš PSO lytiškumo ugdymo gairių, ne iš Gyvenimo įgūdžių programos. Savo įraše pilietis Algimantas Rusteika aptaria PSO lytiškumo ugdymo gairių grėsmes, bet ne Gyvenimo įgūdžių programos turinį.

Dokumentas sukonstruotas taip, jog atrodo, jog būtent šis turinys bus mokomas per pamokas. Tai netiesa. 

PSO lytiškumo gairės (rekomendacijos) Lietuvoje negalioja, jos nėra patvirtintos jokiu teisės aktu, jos nėra ugdymo turinio dalis. Ir nors ideologiškai angažuotas mokytojas gali norėti ir net ketinti jomis remtis dėstant Gyvenimo įgūdžių programą, tačiau toks dėstymas akivaizdžiai išeis iš programos ribų. Per pamokas gali būti dėstomas tik toks turinys, kuris yra numatytas Lietuvoje oficialiai patvirtintose programose. O šiame dokumente pateikto turinio programose, įskaitant ir Gyvenimo įgūdžių programą, nėra. Jei netikite, įvertinkinte patys:

https://www.emokykla.lt/bendrosios…/pradinis-ugdymas/48

Ar šis turinys neatsiras ateityje, veikiant suinteresuotiems asmenims ir angažuotoms organizacijoms, tai kitas klausimas. Taip gali būti, todėl reikia atidžiai stebėti, kad to neįvyktų. Labiausiai tam gali padėti  efektyvus tėvų ir jų teises ginančių organizacijų bendradarbiavimas, keitimasis teisinga ir patikrinta informacija.

Taigi, tokio dokumento, tiek dėl formos, tiek dėl turinio, oficialiai negalėjo pateikti mokykla, taip pat negalėjo pateikti ir mokytojas. Vienareikšmiškai. Tai melas.

Ar galėjo tokį dokumentą tėvams oficialiai persiųsti susirūpinęs ir sunerimęs mokytojas? Gal ir galėjo, bet tikimybė labai maža. Jei koks nors mokytojas pasinaudodamas savo oficialiu mokytojo statusu, tai padarė, už tokį veiksmą jam gali grėsti drausminė atsakomybė ir net atleidimas iš darbo. Abejoju, kad koks nors mokytojas taip rizikuotų. 

Dabar apie gyvenimo įgūdžių programą.  Gyvenimo įgūdžių programa nėra gera. Tačiau jai dar toli iki PSO lytiškumo ugdymo gairių. 

Rengimo šeimai asociacijos ekspertai ne kartą ir ne du yra vertinę programos turinį ir nužymėję programos turinyje esančius rifus, kurių reikia saugotis. Pvz.

https://www.laikmetis.lt/ka-tevams-reikia-zinoti-apie…/

O taip pat pateikę konkrečius patarimus, kaip tėvams protingiausia elgtis. 

https://www.bernardinai.lt/ka-tevams-reikia-zinoti-apie…/

Dar kartą kartoju esminius dalykus:

A. Pradiniame ugdyme programa bus integruojama. Taigi, atskirų pamokų nebus. Viduriniame ugdyme (5-10) klasės, bus viena pamoka per savaitę 5-8 klasėse ir viena pamoka per dvi savaites 9 – 10 klasėse.

B. Tiesiogiai su lytiškumo ugdymu susijusios temos programos privalomoje dalyje (70 proc. visos programos) sudaro iki 8 proc. viso turinio (arba 1–2 pamokos iš 26). Kitos pamokos bus susiję su sveikatos įgūdžių (mitybos, judėjimo) ugdymo, žalingų medžiagų vartojimo (narkotikų, tabako) prevencijos, saugaus elgesio gatvėje ir pan. mokymui.

C. 30 proc. programos turinio yra mokytojo laisvai pasirenkama. Todėl svarbu atkreipti dėmesį, kokias temas mokytojas paplidomai įtrauks į dalyko planą. Dalyko mokytojas kiekvienai klasei turi parengti ilgalaikį planą, kurį tvirtina mokyklos direktorius. Prieš prasidedant mokslo metams ar jiems jau prasidėjus, paprašykite dalyko mokytojo, kad jus supažindintų su ilgalaikiu planu, jame numatytomis pamokų temomis ir jų turiniu.

D. Programa bus dėstoma pasitelkiant ne ekspertus iš išorės, bet vidinius mokyklos resursus. Taigi tėvams bus galimybė iš anksto žinoti, kas ją mokykloje dėstys, taigi, išsiaiškinti, kokios yra mokytojo vertybinės nuostatos. 

D. Programos įgyvendinimą labiau lems ne jos turinys, o mokytojas. Geras mokytojas sugebės išdėstyti ir blogą programą, blogas mokytojas sugadins net ir gerą. Ideologiškai angažuotas mokytojas sugebės net į iš pažiūros vertybiškai neutralaus dalyko  (lietuvių kalbos, istorijos) turinį įdėti ideologinių žinučių. Todėl sužinokite, koks mokytojas jūsų vaikui dėstys GĮP. Mokyklos administracija privalo jums šią informaciją suteikti.

Baimės akys yra didelės. Nepasitikėjimas valstybe ir jos institucijomis taip pat. Ir tai suprantama, matant politikus ir centrinės valdžios atstovus priimant sprendimus, kurie neatitinka žmonių lūkesčių ir prieštarauja jų vertybėms. Tačiau visą švietimo sistemą in corpore pavaizduoti kaip nusistačiusią prieš tėvus, ir sąmoningai įgyvendinančią ideologinį užsakymą yra perlenkimas. 

Klausimas, kam naudinga gąsdinti tėvus ir pateikti jiems situaciją blogesnę, negu ji yra? Žmogui, kuriam trūksta dėmesio? Sąmokslo teroijų fanatikams? Populistinei jėgai, kuri nori politikuoti? Ar Rusijai, kuriai paranku, kad žmonės nusiviltų ne tik valdžia, bet ir valstybės institucijoms? Kad jie negintų ne tik valdžios, bet ir savo valstybės?

Sena kaip pasaulis technologija. Apie ją net Evangelijoje rašoma (kaip žydai paskleidė informaciją, jog neva Kristaus mokiniai pavogė iš kapo jo kūną  (Mt 28, 12 – 13). Bet aš tikiuosi, kad tai viso labo “baimės akys didelės” reiškinys.  

Nepakibkite ant kabliuko ir išsaugokite sveiką kritinį protą. Tikrinkite informaciją.

Share This