NUO VILNIAUS FORUMO IKI NACIONALINIO SUSIVIENIJIMO

Politinės tautos steigimo keliu: programinių nuostatų ir veiksmų apžvalga (2016-2019)

Kas mes esame?
Vilniaus forumas (VF)  – politinis judėjimas, siekiantis ugdyti valstybinį politinį mąstymą, telkiantis Lietuvos valstybės likimui neabejingus mokslo, kultūros ir verslo atstovus naujoms idėjoms ir veiksmams, esminiam tautos ir valstybės atsinaujinimui. VF įsteigtas 2016 m. sausio 9 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vykusioje konferencijoje „Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje“. Konferencijos dalyvių priimtoje VF steigimo deklaracijoje „Į tautos ir valstybės atsinaujinimą“ užsibrėžtas tikslas – „tapti visus Lietuvos geros valios žmones į lietuvių politinę tautą telkiančia politine bendrija“.

Per trejetą metų VF veikimas išsiplėtė geografiškai, kitų vietovių aktyvių piliečių sambūrius 2018 m. apjungus į Tautos forumą.

Subūrus platų visuomeninį rinkimų komitetą „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“, dalyvauta 2019 m. ES parlamento rinkimuose.

Artėjant Seimo rinkimams 2020, VF, kitų miestų forumų, visuomeninio rinkimų komiteto žmonės telkiasi naujam svarbiam veiksmui – kviečia jungtis į visapusišką Lietuvos atsinaujinimą ir atgimimą galinčią laiduoti demokratišką, skaidrią, ryžtingą ir patriotišką politinę partiją „Nacionalinis susivienijimas“.

Svarbiausių įvykių kronika.

2016 m. sausio 9 d. steigiamoji konferencija “Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje“

2016 m. gegužės 7 d. konferencija „Justino Marcinkevičiaus nuvainikavimas: kovos su „tarybine lietuvybe“ istorinis kontekstas ir politinė prasmė“

2016 m. birželio 3 d. konferencija „Lietuva rinkimų išvakarėse: ar nušvis sąjūdinės vilties spindulys“

2016 m. gruodžio  7 d. konferencija „Lietuvos aukštasis mokslas: globalios rinkos prekė ar Tautos intelekto kalvė?“

2017 m. vasario 22 d. konferencija „Sėkmės Lietuva ir socialinis nuosmukis. Ekonominės raidos prieštaravimai ir jų pasekmės valstybei“.

2017 m. balandžio 26 d. konferencija „Globalus chaosas ir naujasis žemės nomas“.

2017 m. birželio 7 d. konferencija „Visų pirma – Lietuva“.  

2017 m. lapkričio 7 d. diskusija „Ar Lietuvos politikoje – vien liberalai?“

2018 m. birželio 3 d. konferencija „Su Sąjūdžiu – už Lietuvą!”             

2018 m. spalio 22 d. mitingas prie LRT. 

2019 m. gegužės 26 d. visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!” dalyvauja    ES parlamento rinkimuose.

2019 m. birželio 29 d. sueiga Saldutiškyje ES parlamento rinkimų rezultatams aptarti.

2019 m. rugsėjo 5 d. mitingas „Laisvės kovų atminties trynimui ir šliaužiančiai okupacijai – Ne!”   

Programiniai dokumentai.

Vytautas Radžvilas. Lietuvos opozicija: padėties ir perspektyvų apžvalga

VF deklaracija „Į tautos ir valstybės atsinaujinimą“

VF pozicija dėl 2016 m. Seimo rinkimų: „Rinkėjo vadovas“

Deklaracija „Su Sąjūdžiu – į Tautos forumą“

Visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!” ES parlamento rinkimų programa

Kvietimas tapti politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas“ steigėju.

 

Rezoliucijos, pareiškimai, kreipimaisi.

VF viešas laiškas „Puolant J. Marcinkevičių, puolama pati lietuvybė kaip modernios Lietuvos tapatumo pagrindas“, 2016 m. kovo 11 d.

Kreipimasis dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir „Baltic Pride“ eitynių, 2016 m. birželio 17 d.

VF pozicija dėl Seimo priimto naujojo Darbo kodekso, 2016 m. birželio 27 d.

VF peticija „Dėl būtinybės keisti Lietuvos socialinę ir ekonominę politiką“, 2017 04 09

Kreipimasis „Dėl TSPMI akademinės misijos ir laisvės žlugdymo“, 2018 m. balandžio 25 d. 

Rezoliucija „Cenzūra LRT- Lietuvos valstybės žlugdymas! , 2018 m. spalio 22 d.

Pilietinio mitingo rezoliucija „Laisvės kovų atminties trynimui ir šliaužiančiai okupacijai – Ne!”, 2019 m. rugsėjo 5 d.

 

Viešos akcijos

2018 m. Kovo 11 eitynės

2018 m. balandžio 25 d. eisena su trispalvėmis Gedimino prospektu iki S. Daukanto aikštės. Pilietinis mitingas „Lietuva yra čia!”

2018 m. spalio 22 d. mitingas prie LRT

2019 m. vasario 16 d. eitynės su deglais

2019 m. rugsėjo 5 d. mitingas ir Generolo Vėtros atminimo lentos atstatymas.

69541353 3281739541836494 228404140303187968 o

 

Išleistos knygos:
Vytautas Radžvilas, Kiek kartų gali atgimti tauta?, 2018;
Romualdas Ozolas, „Pasaulis grįžta namo, 2019;
Vytautas Sinica, Ar mums dar reikalinga valstybė?, 2019.

Share This