Nario mokesčio mokėjimo tvarka

 1. Nario mokesčio dydį kiekvienas partijos narys nusistato individualiai. Yra nustatyti tik privalomi minimalūs dydžiai ir rekomenduotinas dydis.
 2. Minimalūs dydžiai:
  1. ne mažesnis nei 36 Eurai per metams turintiems užtikrintas pakankamas nuolatines pajamas.
  2. ne mažesnis nei 12 eurų metams gyvenantiems iš paramos, valstybės ir savivaldybių socialinių mokėjimų, pensijų, stipendijų, globos bei kitų išmokų  ir neturintiems nuolatinių darbo pajamų;
 3. Rekomenduojama individualus nario mokestis yra 1 procentas nuo gautų metinių pajamų. Rekomenduojama tai nereiškia kad privaloma, žmogus yra laisvas nusistatyti pagal savo galimybes.
 4. Maksimalus dydis, jeigu nesate deklaravę pajamų ir turto už praėjusius metus – 360 Eurų.
 5. Jeigu esate deklaravę pajamas ir turtą už praėjusius metus galima mokėti ir daugiau nei 360 eurų, bet nario mokesčio dydis negali  viršyti  10 % praeitais metais jūsų gautų pajamų (neatskaičius mokesčių) taip pat negali viršyti 20 VMDU (vidutinių mėnesio darbo užmokesčio dydžio, t.y. apytiksliai 26 920 Eurų)
 6. Nario mokestis mokamas už visus kalendorinius metus, nepriklausomai nuo tais kalendoriniais metais trukusio narystės laikotarpio NS. Nutraukus narystę nario mokestis negrąžinamas.
 7. Šiais metais galite mokėti per tiek kartų kiek yra patogu ir kiek galite.
 8. Nario mokestis pervedamas tiesiogiai į  NS atsiskaitomąją sąskaitą:

                 Gavėjas: Nacionalinis susivienijimas

                             LT944010051005338166

                             Luminor bankas

                             Mokėjimo paskirtyje įrašyti: nario mokestis už 2023 metus.

                             Būtina nurodyti asmens kodą

 

                             Dėkojame už jūsų auką.

Share This