1941 m. Birželio sukilimas savo didingumu ir reikšme prilygsta 1918 m. vasario 16-ajai ir 1990 m. kovo 11-ajai. Jis buvo trečias lietuvių tautos mėginimas XX a. išsikovoti savo nepriklausomą valstybę. Lietuvių tauta, kaip ir visos tautos, turėjo neatimamą ir besąlyginę teisę sukilti ir ginti savo valstybę ir savo laisvę. Birželio sukilimas buvo garbinga ir teisinga tokios kovos forma. Sovietinių okupantų pradėtas Sukilimo menkinimas ir juodinimas nesibaigia ir šiomis dienomis. Lietuvos valdžia užsimojo ištrinti jį iš Tautos atminties, kas reiškia tik viena – siekiama ištrinti ir pačią Lietuvos valstybingumo idėją. Oficialiu valstybiniu lygmeniu minėti Sukilimo 80-ečio jubiliejų uždrausta! Tačiau paminėkime sukilimą mes patys – kaip laisva ir ori Tauta įveikime mums skiepijamą savo praeities baimę, nebesitaikstykime su mūsų laisvės kovų istorijos klastojimu, menkinimu ir tautos žeminimu. Ateikime ir išreiškime amžiną padėką už Tėvynę kovojusiems ir kritusiems didvyriams!

Pareiškimai ir naujienos

Reikalavimas nutraukti piliečių laisvių suvaržymus

Lietuvos Respublikos Prezidentui Lietuvos Respublikos Seimo valdančiąjai koalicijai Lietuvos Respublikos Seimo nariams Lietuvos Respublikos Vyriausybei Vilniaus miesto svaivaldybei ir Vilniaus miesto merui Praėjusią savaitę Vilniaus miesto savivaldybė ir „Laisvės...

Pareiškimas dėl referendumo būtinybės šeimos sampratos klausimais

Vos užregistruotas valdančiųjų, Seimui šiandien numatytas pateikti vienalytės partnerystės įteisinimo projektas. Įvairiausios apklausos parodė, kad esminiam šio projekto siūlymui - partnerystės prilyginimui šeimai – nepritaria daugiau nei 70 procentų Lietuvos...

Rekomendacijos „Didžiajam šeimos gynimo maršui“

2021 m. gegužės 6 d. Vilnius Nacionalinis susivienijimas (NS) ne kartą yra pareiškęs, kad nedalyvauja  organizuojant  „Didįjį šeimos gynimo maršą“, kad vienas iš jo organizatorių A. Rusteika yra sustabdęs savo narystę partijoje, tačiau pabrėžia, kad...

Straipsniai

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Lietuvoje auga visuomenės susvetimėjimas ir  susipriešinimas. Tiek tarpusavyje, tiek visuomenės su valdžia. Tai tampa akivaizdu tiek, jog pradėta aptarinėti ekspertų, politikų ir net prezidento metiniame pranešime. Kaip suprasti šį reiškinį ir kokios jo...

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Prieš aštuoniasdešimt metų šią dieną prasidėjo masinė lietuvių tautos Golgota. Ji trunka daugybę dešimtmečių, o pabaigos – nematyti. Kiek JŲ – mūsų brolių ir seserų mirė iš bado ir troškulio dusdami aklinai užkaltuose vagonuose pakeliui į tremties vietas ir kiek jų,...