2023 spalio 13d.

Net ir turint lakią fantaziją, buvo nelengva nuspėti, ką atrasiu Vilniaus miesto savivaldybės Žmogaus teisių komisijoje, kurioje pradėjau dirbti nuo šių metų rugsėjo mėn.

Spalio 10 d. įvyko pirmasis komisijos posėdis, kuriame dalyvavau.

Ir iš karto susidūriau su akivaizdžiais Vilniaus m. Tarybos veiklos reglamento ir Žmogaus teisių komisijos darbo nuostatų pažeidimais.

Informacija apie posėdžio darbotvarkę, klausimų turinį ir planuojamus priimti sprendimus buvo pateikta prieš mažiau negu dvi darbo dienas iki posėdžio pradžios arba išvis nebuvo pateikta, nors tai padaryti įpareigoja komisijos darbo nuostatai. Man iškėlus klausimą, ar dėl minėtų aplinkybių bus teisėti posėdyje priimti sprendimai, dėl to nekilo klausimų nei komisijos Pirmininkei, Laisvės partijos deleguotai Ievai Dirmaitei, nei komisijos nariams, o savivaldybės teisininkė tiesiog nutarė ypatingai laisvai interpretuoti nuostatus, kad tik pateisintų jų pažeidimus.

Taip pat prašiau, kad vadovaujantis Tarybos veiklos reglamentu ir komisijos nuostatais, posėdyje patariamojo balso teise galėtų dalyvauti Rengimo šeimai asociacijos pirmininkas, teisininkas Ramūnas Aušrotas. Jokio teisėto draudimo tam nebuvo. Tačiau ir vėl, neleistinai laisvai interpretuojant komisijos darbą reglamentuojančius dokumentus, komisijos pirmininkė pasiūlė dėl to priimti sprendimą komisijos nariams balsuojant. Tuo tarpu toks sprendimo dėl leidimo stebėtojams dalyvauti būdas niekur nėra nurodytas. Tik keletas komisijos narių balsavo už. Dauguma, kaip ir galima buvo tikėtis turint omenyje jų ideologines nuostatas, užkirto kelią Ramūnui dalyvauti. Net vienas komisijos narys, kurio vertybinės ir ideologinės nuostatos yra kitokios negu manosios, replikavo prieš balsavimą, kad gal visgi nebijokime kitokios nuomonės ir neikime į praeitį, kai buvo viena „tiesa“ ir viena partija.

Diskusiją dėl minėtų klausimų (nuo pradžių iki apytikriai 2O min.) ir visą posėdį galima perklausyti čia.

Dėl abiejų minėtų pažeidimų išsiunčiau oficialų skundą Vilniaus m. savivaldybės vadovybei. Nuoroda į jį ČIA.

Share This