2023 liepos 18d.

A. Stankūnas yra Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys

Vis daugiau daugiabučių namų butų savininkų mano, kad privataus kapitalo valdomi namų administratoriai apkrauna juos nepagrįstai didelėmis išlaidomis už namų priežiūrą ir remontą. Kartu galimai blogėja daugiabučių namų techninis stovis. Tuo tarpu Vilniaus m. savivaldybės administracija (VMS) vangiai reaguoja į susiklosčiusią situaciją ir net nesvarsto imtis ryžtingų pokyčių šiame sektoriuje.

Todėl, neužilgo po savo, kaip Vilniaus m. savivladybės tarybos nario, darbo pradžios kreipiausi į VMS administraciją su klausimais ir konkrečiais pasiūlymais, kurių įgyvendinimas galėtų iš esmės pagerinti situaciją daugiabučių namų administratoriams teikiant paslaugas Vilniaus m.(laiškas ČIA).

2023-05-23 išsiųsto laiško pradžioje rašiau: „Susipažinęs su vilnius.lt tinklapyje pateikiama informacija, bei remdamasis vilniečių atsiliepimais ir savo asmenine patirtimi, turiu pagrįstų nuogąstavimų, kad:

  •  administratorių tarpusavio konkuravimas nėra intensyvus;
  •  administratorių veiklos kontrolė nėra pakankama;
  • su administratoriais susijęs asmenys gali gauti neteisėtų papildomų pajamų iš administratorių samdomų tiekėjų ir rangovų.“

Toliau laiške pateikiau visą eilę klausimų ir pasiūlymų.

2023-07-10, praleidus atsakymui nustatytus terminus, gautas atsakymas (ČIA), kurį pasirašė pats VMS administracijos direktorius Adomas Bužinskas, nuvylė. Trumpai pakomentuosiu kodėl. Komentarų numeracija atitinka mano laiško klausimų ir pasiūlymų numeraciją.

1. Nors atsakyme buvo pateikta informacija apie Vilniaus m. veikiančius daugiabučių namų administratorius ir jų administruojamų namų plotus, tačiau buvo ignoruotas prašymas sugrupuoti administratorius apjungiant juos pagal susijusius akcininkus ir taip pademonstruoti ar Vilniaus m. nėra rinkoje dominuojančių administratorių. Kažin kodėl?

Šiek tiek patyrinėjus, paaiškėjo, kad daugiau nei pusę daugiabučių administravimo rinkos, per kontroliuojamas įmones Vilniuje, turi City Service, kurios akcininkai yra aktyvūs Vilniuje NT vystymo srityje o anksčiau ryškiai pasižymėjo šilumos ūkio reikaluose. Gal todėl VMS nutarė ignoruoti mano klausimą apie daugiabučių namų administratorių įmonių sąsajas per akcininkus?…

2. Nuorodoje https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=theme-buildings#legend yra pateikiamas Vilniaus miesto daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis. Pasirinktinai patikrinęs keliems konkretiems namams pateikiamą informaciją pasigedau visos eilės duomenų, kurie yra svarbūs konkretaus administratoriaus paslaugų įvertinimui ir palyginimui su kitų administratorių teikiamomis paslaugomis. Savo laiške išvardinau konkrečius duomenis, kurie nėra pateikiami. VMS ignoravo šias mano pastabas.

Taip pat pasiūliau, kad VMS pareikalautų iš administratorių papildomų duomenų ir jų pagrindu parengtų apibendrintas ataskaitas, kurios leistų gyventojams nepalyginamai objektyviau negu šiuo metu palyginti administratorių darbo efektyvumą ir patrauklumą. VMS atsakymas buvo tipinio biurokratinio atsirašymo pavyzdys, ignoruojant mano pasiūlymo argumentus ir pastabas, kaip galima būtų užtikrinti galimybę palyginti administratorių pateiktus duomenis.

Cituoju atsakymą: „Pasisakydami dėl siūlymo parengti apibendrintą viešą ataskaitą informuojame, kad Savivaldybė nėra įgaliota rengti tokią ataskaitą ir ją viešinti. Be to, Skyriaus nuomone, daugiabučių namų išlaikymo sąnaudos neatspindi administratorių veiklos kokybės, nes kiekvieno namo būklė yra skirtinga.”

3. Atsakydama į klausimą dėl administratorių vykdomų darbų ir paslaugų pirkimų, VMS nurodė, kad 2023 m. įsigaliojo nauji su tuo susiję teisinei aktai. Kaip administratoriai laikosi naujų reikalavimų, VMS negalėjo nurodyti, nes gyventojų skundų dėl to nebuvo, o pati VMS jokių patikrinimų neatliko. Taigi kyla klausimas ar VMS yra svarbiau gyventojų interesai ar biurokratinė pozicija, leidžianti atlikti kuo mažiau darbų?

4. Nors VMS užtikrino, kad visada, reaguojant į gyventojų gautus skundus yra atliekami administratorių veiklos patikrinimai ir, esant pažeidimams, taikomos nuobaudos, tačiau tai patvirtinančių konkrečių duomenų nebuvo pateikta. Turiu asmeninę patirtį, kai pagal mano skundą dėl netinkamo remonto darbų pirkimo buvo vykdomas administratoriaus veiklos patikrinimas, pažeidimų nebuvo rasta, tačiau administratorius visgi atliko pakartotinį remonto darbų pirkimą ir dėl to žymiai sumažėjo remonto darbų kaina.

5. VMS pateikė nuorodas, kur galima surasti informaciją apie planininius administratorių veiklos patikrinimus ir pritaikytas nuobaudas. Panašu, kad patikrinimai vykdomi dažniausiai reaguojant į gyventojų skundus ir būna susijęs tik su atskiru administratoriaus administruojamu namu, bet ne su kompleksiniu jo veiklos patikrinimu.

Deja pateikiama informacija yra abstrakti, pateikiant nuorodą tik į teisinių aktų punktus, kurie buvo pažeidžiami, bet nesant informacijos apie konkrečius pažeidimus. Nėra pateikiama jokios apibendrinančios ataskaitos apie tai kokie pažeidimai dominuoja ir kaip rengiamasi užtikrinti, kad mažėtų tokių pažeidimų skaičius. Turint omenyje Vilniaus m. esančių namų skaičių kyla klausimas ar 2022 m. atlikti patikrinimai dėl 54 namų administravimo, o 2023 m. planuojami 15 patikrinimų yra pakankamas skaičius, kad užtikrinti efektyvią administratorių darbo kontrolę?

6. VMS pateikė informaciją apie atliekamus namų techninio stovio patikrinimus ir nustatytus pažeidimus. Nors patikrinimų apimtys nėra mažos, tačiau nėra galimybės susipažinti su konkrečių patikrinimų rezultatais. Taip pat nėra atsakyta į klausimą ar blogėja daugiabučių namų techninis stovis dėl nepakankamos administratorių vykdomos priežiūros ir remonto darbų. Esminis klausimas liko neatsakytas.

7. VMS mano, kad Vilniaus m. yra pakankamas daugiabučių namų administratorių pasirinkimas ir todėl atmeta galimybę įsteigti tik savivaldybės valdomą daugiabučių namų administravimo įmonę, kuri galėtų tapti alternatyva gyventojams, kurie nėra patenkinti ar nepasitiki privataus kapitalo valdomų administratorių paslaugomis. Tačiau akivaizdu, kad ne administratorių skaičius yra esmė, ypač jeigu nežinome kurie iš jų yra susiję tarpusavyje per akcininkus. Esmė yra ar gyventojai gali būti tikri, kad jiems teikiamos paslaugos yra pakankamai kokybiškos ir už teisingą kainą? Apie tai turėtume spręsti iš mano klausimų ir kitų VMS laiške pateiktų atsakymų, kuriuos išnagrinėjus manau peršasi kita išvada.

Tuo tarpu kategoriškas pasiūlymo dėl VMS valdomos daugiabučių namų administratoriaus įmonės įsteigimo atmetimas gali išduoti VMS rūpestį netrukdyti privačioms įmonėms plėšti gyventojus.

Kartu su šiuo tekstu viešinu jame minimą mano susirašinėjimą su VMS ir kviečiu patiems atsakyti į klausimą ar VMS iš tiesų rūpi vilniečių interesai?

Man susidaro įspūdis, kad VMS pirmiausia rūpi tik formaliai kontroliuoti administratorius ir nenorima svarstyti jokių pasiūlymų, kurie galėtų iš esmės gerinti vilniečių padėtį ir mažinti privataus kapitalo valdomų namų administratorių uždirbamą pelną.

Viliuosi, kad mano iškeltais klausimais susidomės ir kiti Vilniaus m. tarybos nariai.

Jeigu kyla abejonių ar teisingai vertinu gyventojų pasitenkinimą administratorių darbu ir nepagrįstai peikiu VMS, kviečiu VMS užsakyti reprezentatyvią gyventojų apklausą dėl šių klausimų.

Tuo tarpu gyventojus raginu būti aktyviais – kelti nepatogius klausimus administratoriams, reikalauti, kad jie tinkamai ir skaidriai vykdytų savo pareigas o jeigu administratoriai ignoruoja jūsų prašymus, rašyti skundus VMS.

Tuo atveju jeigu į jūsų skundus netinkamai reaguos VMS, esu pasirengęs asmeniškai padėti jums spręsti jums aktualius klausimus.

Susigrąžinkime savo miestą ir valstybę!

Share This