2023 Gruodžio 3d.

Parašiau trumpą komentarą apie Vakarų neatsparumą marksizmo ideologijai po VU docento Viliaus Bartninko įrašu veidaknygėje. Šis docentas baigė Antikinės filosofijos studijas Kembridžo universitete ir šiuo metu yra VU klasikinės filologijos katedros vedėjas.

Į mano komentarą greitai atsakė VU TSPMI studentas Jokūbas Kupčinskas, kuris, užuot atsakęs konstruktyviai ir dalykiškai, grynai leftistiniu komjaunuolišku stiliumi puolė, jo taip ir nepasirūpintą politologiškai apibrėžti, ,,kraštutinę dešinę“ ir Nacionalinį susivienijimą.

Priminiau jam, kad pagrindinė kraštutinės dešinės, jeigu ir kiek tai nėra leftistų sukonstruotas ideologinis baubas, „nuodėmė“ yra prisirišimas prie realybės, turėdamas omenyje vengimą pasinerti į XXI a. vakarietiško marksizmo ir jo ,,kritinių teoretikų“ ideologinius sapnus. Ir pasiūliau, peržiūrėjus Nacionalinio susivienijimo pareiškimus, paneigti savo teiginius arba nurodyti ir pagrįsti daugiau mūsų sambūrio nuodėmių.

Jaunasis kairės gerbėjas nėrė į krūmus. Tačiau čia pat prisistatė doc. Vilius Bartninkas, kuris ištrynė jam neskirtą mano komentarą ir išvadinio Nacionalinį susivienijimą homofobine ir antisemitine organizacija.

Teko pareikalauti docento pagrįsti lengva ranka švaistomus epitetus, nes kitaip jis pasirodys esąs paprasčiausias šmeižikas.

Docento atsakas atitiko geriausias kraštutinės kairės – totalitarines neomarksistų praktikas. Buvau blokuotas, o mano komentaras su visa diskusija – ištrinti. Apskritai tai nestebina. Kembridžas – neabejotinai solidus universitetas. Tačiau savaime neapsaugotas nuo marksistinio komunizmo ideologinio tvaiko.

Jame niekada netrūko komunistuojančio gaivalo. Užtenka prisiminti vien ,,Kembridžo penketuką“ – komunistinėmis idėjomis apsinuodijusių ir todėl net atsisakiusių atlygio bei vien iš fanatizmo SSRS dirbusių neprilygstamų šnipų tinklą. Pastarasis neretai laikomas efektyviausia ,,kurmių“ grupuote ne tik KGB, bet gal net viso pasaulio užsienio žvalgybų istorijoje.

Šiaip ar taip, doc. V. Bartninkas iš šio universiteto parsivežė ne tik ten įgytų klasikinės filologijos žinių. Atrodo, kad atsivežė ir neblėstančią ,,Kembridžo internacionalo“ dvasią, kaip buvo vadinama ne tik universitete, bet ir visoje Anglijoje prieškariu tvyrojusi prokomunistinių nuotaikų persmelkta atmosfera visuomenėje. O kad toji dvasia jam nesvetima, rodo apgailėtinas NS šmeižtas.

Dabar teks doc. Viliui Bartninkui užduoti kelis nepatogius klausimus:
1. Kokius turite įrodymus, kad Nacionalinis susivienijimas yra homofobinė organizacija? Primenu žodžio homofobija apibrėžimą: „Neklinikinės kilmės terminas, apibūdinantis neracionalią baimę homoseksualams, jų vengimą ar diskriminaciją.“ Būtų įdomu, jeigu paaiškintumėte, kuo šis apibūdinimas skiriasi nuo okupacinio komunistinio režimo laikais kitaip manantiems dalintų ,,nacionalistų“, ,,fašistų“, ,,reakcionierių“ ir kitų panašių niekinančių bei žeminančių etikečių. Taip pat būtų labai gerai, jeigu galėtumėte pakomentuoti, kuo patopsichologines konotacijas turinčio termino ,,homofobija“ klijavimas skiriasi nuo sovietinio režimo praktikos oponentus traktuoti ir su daugeliu jų elgtis kaip su psichiniais ligoniais. Šitaip išsklaidytumėte pagrįstą susirūpinimą, ar nesate moraliai pasiruošęs pritarti leftizmo ir savo idėjinių oponentų ,,gydymui“ psichiatrinėse ligoninėse ir reikalauti, kad jiems būtų vėl išrašinėjama kas nors panašaus į tais laikais madingas ,,vangiosios šizofrenijos“ diagnozes.

2. Kokius turite įrodymus, kad Nacionalinis susivienijimas yra antisemitinė organizacija? Primenu žodžio antisemitizmas apibrėžimą: „Priešiškumas ar išankstinis nusistatymas, nukreiptas prieš žydus, kaip tautinę, religinę ar rasinę grupę. Antisemitizmo terminas apima bet kokią neigiamą ekspresiją žydų atžvilgiu, nuo individualios neapykantos iki žiauraus persekiojimo.“ Įdomu, kad uoliai ieškodamas tariamų antisemitų NS gretose, jokiu įrašu neišsakėte paramos Izraeliui po siaubingo Hamas teroristų išpuolio ir, kaip būdinga daugumai leftistų, niekaip nereagavote į Hamas palaikančių tikrųjų antisemitų siautėjimus Lietuvoje ir pasaulyje.

3. Ar mano profilio blokavimas ir diskusijos ištrynimas reiškia, kad supratote negalintis apginti visiškai sovietinės komunistinės propagandos stiliumi NS klijuojamų šmeižikiškų ideologinių etikečių ir nepajėgiantis diskutuoti nepatogiomis temomis net su nedocentais?

Dar vienas klausimas VU vadovybei: ar iš tiesų toks doc. Viliaus Bartninko elgesys atitinka VU etikos kodeksą ir šio darbuotojo užimamas pareigas? Gal VU pritaria doc. Viliaus Bartninko šmeižikiškai retorikai ir nepatogių diskusijų vengimui blokuojant oponentą?

Panašu, kad nemaža VU akademinės bendruomenės dalis vėl, kaip ir sovietmečiu, gyvena užsidariusi tik neomarksistinės utopinės tikrovės pasaulyje ir pripažįsta tik tokias diskusijas, kurios atitinka jų ideologinius nuostatas. Jie persekioja ir šmeižia kitaminčius, gniaužia jų pažiūras, trina, naikina, blokuoja. Bet tai nėra atsitiktinumas: visa tai kyla būtent iš esminės jų išpažįstamos ideologijos nuostatos – nesama jokių objektyvių dalykų, tik galia, kurios siekiama nesirenkant priemonių.

O tos priemonės tokios pažįstamos. Moraliai ir politiškai uiti ir šmeižti kolegas, pašalinti juos iš darbo, neretai išsiųsti ir į lagerius ir užimti jų vietą – tokiu keliu SSRS ėjo daugybė universitetuose profesinių aukštumų siekusių karjeristų. Laimė, kalėjimų ir lagerių nebėra. Bet seni įpročiai ir veikimo metodai ne tik nesunyko, o gal net dar labiau klesti.

Vargu ar yra atsitiktinumas, kad VU TSPMI administracijos paskatintų ir remtų studentų-naujųjų komjaunuolių reikalavimu pašalinus prof. Vytautą Radžvilą iš instituto dėl ,,ideologiškai neteisingų“ pažiūrų, jo skaitytas kursas kaip akademinis grobis buvo padalintas L. Jokubaičiui ir V. Bartninkui, gerai žinojusiems visas profesoriaus atžvilgiu skleisto šmeižto ir susidorojimo su juo aplinkybes.

Jie nesigėdijo šio grobio priimti ir juo pasidalinti. Tačiau panašu, kad doc. V. Bartninkui ir jam atskubėjusiam į talką ,,pažangiam“ TSPMI studentui šito maža. Todėl jie toliau nuosekliai tęsia šmeižto akciją. Dabar jau bandydami apšmeižti profesoriaus Vytauto Radžvilo vadovaujamą Nacionalinį susivienijimą.

Ištrauka iš diskusijos su V. Bartninku.

komentarai
Share This