2023 liepos 1d.

2023 m. birželio 29 d. Viešųjų objektų atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimui vertinimo tarpinstitucinė komisija (toliau – Komisija) tarp kitų svarstytų klausimų rekomendavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC) priimti sprendimą, įpareigojantį Ukmergės rajono savivaldybės administraciją nukelti paminklą Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vadui Juozui Krikštaponiui Ukmergėje.

Atkreipiame dėmesį, kad rekomenduodama nukelti minėtą paminklą Komisija sąmoningai nesivadovavo pamatiniu teisinės valstybės principu, jog asmuo gali būti laikomas kaltu tik remiantis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Tokio nuosprendžio J. Krikštaponio atžvilgiu nėra,  Komisijos rekomendacija laikytina neteisėta ir niekine. Todėl primename ir įspėjame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo 4 str. 8 dalies 2 p. pagrindu Lietuvos  gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras negali įgyvendinti minėtos komisijos rekomendacijos J. Krikštaponio paminklo atžvilgiu, nes neturi tam pakankamo teisinio pagrindo:

  1. Lietuvos Respublika pastatė Ukmergėje paminklą Juozui Krikštaponiui kaip laisvės gynėjui, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais.
  2. Lietuvos Respublika pripažino Juozui Krikštaponiui garbingą kario-savanorio vardą 2002 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu Nr. 1965 dėl pulkininko laipsnio suteikimo kariams savanoriams“.
  3. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Juozui Krikštaponiui suteikė po mirties pulkininko laipsnį 2007 m. sausio 5 d. dekretu „dėl respublikos prezidento 2002 m. spalio 31 d. dekreto Nr. 1965 „dėl pulkininko laipsnio suteikimo kariams savanoriams“ pakeitimo Nr. 1k-849.

Pažymime, kad nei Komisija, nei LGGRTC  neturi įgaliojimų naikinti nurodytus Lietuvos valstybės teisės aktus, todėl jie yra galiojantys. Dėl šios priežasties rekomenduojame LGGRTC nepriimti neteisėto sprendimo partizano Juozo Krikštaponio paminklo atžvilgiu, nes minėti teisės aktai gali būti panaikinti tik teismo sprendimu įstatymo nustatyta tvarka.

Nacionalinio Susivienijimo Valdyba

Share This