2021 m. rugpjūčio 2d.

Vilnius

Nacionalinis susivienijimas valdžiai ir visuomenei pristatė dešimties žingsnių planą nelegalių migrantų krizei išspręsti. Plane numatomos sisteminės priemonės, apimančios elgesį dar tik atvykstančių ir jau priimtų nelegalių migrantų, o taip pat Baltarusijos, nelegalų kilmės šalių ir visos tarptautinės bendruomenės atžvilgiu.

„Nors viešai nei ekspertai, nei Vyriausybė to neįvardija, tačiau šiuo metu yra akivaizdžiai vykdoma faktinė Lietuvos kolonizacija. Vyriausybei neabejotinai stinga drąsos ir ryžto imtis būtiniausių priemonių spręsti valstybę ištikusią egzistencinę krizę. Kita vertus ji akivaizdžiai nežino išeities iš susidariusios situacijos. Deklaruojanti „vertybinę“ politiką Baltarusijos atžvilgiu ir siekius demokratizuoti šią šalį, bet nesiryžtanti stabdyti neteisėtai kertančių mūsų valstybės sieną „migrantų“ ir grąžinti jų į Baltarusijos teritoriją, Lietuvos valdžia faktiškai kapituliavo prieš A. Lukašenkos režimą, nes iš esmės vykdo jo suplanuotą ir įgyvendinamą bei jam naudingą masinės migracijos, o kartu ir Lietuvos destabilizavimo politiką. Privalome ją kuo greičiau nutraukti, pradėti realiai ginti Lietuvos sieną, spręsti jau esančiųjų šalyje problemą ir tinkamai paaiškinti savo veiksmus visam pasauliui“, – pabrėžė Nacionalinio susivienijimo pirmininkas prof. Vytautas Radžvilas.

„Pirma ir svarbiausia priemonė – sprendimas nebepraleisti nelegalų į Lietuvą, ką tikrai leidžia Ženevos konvencija. Dažnai klaidingai sakoma, kad tai praktiškai neįmanoma. Lietuva turi tam visus reikiamus pajėgumus, technologinį ir kitą pranašumą prieš pažeidėjus. Tvora būtų naudinga, bet ne būtina priemonė, kurios dabar tikrai negalima laukti. Patys pasieniečiai laukia galimybės pradėti jėga stabdyti pažeidėjus ir saugoti Lietuvą. Neišdrįsę laiku iššauti pasienyje, turbūt dar šiemet turėsime susišaudymus šalies miestuose. Net ir dalies nelegalų prievartinis apgręžimas į Baltarusiją spręstų problemą ir siųsti teisingą žinią jų kilmės šalims. Tik tą darant galima imtis ir visų kitų būtinų priemonių. Būtina Lietuvoje jau esančius pažeidėjus išsiųsti į sutinkančias už sutartą išmoką juos priimti trečiojo pasaulio šalis, kuo plačiau skleisti žinią apie prievartinį pažeidėjų stabdymą prie Lietuvos sienos, Lietuvoje esantiems pažeidėjams sukurti minimalias gyvenimo sąlygas ir paskatas patiems prašytis deportacijos, laikyti juos išskaidytus kuo atokesnėse vietose, įstatymais įgalinti dabar draudžiamą civilių dalyvavimą sienos gynyboje, Danijos pavyzdžiu steigti prieglobsčio prašymų priėmimo punktus migrantų kilmės regionuose, inicijuoti tarptautinės teisės pakeitimus, pagal kuriuos nelegalų nepriėmimas taptų norma, o ne išimti, pasitraukti iš JT Migracijos pakto ir  jokiu būdu nenuolaidžiauti ir nesiderėti su Baltarusija – įgyvendinus išvardintas priemones, nelegalų ordos taptų pačios Baltarusijos problema“, – dėsto politologas, Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas Vytautas Sinica.

Pareiškime pažymima, kad 2018 m. gruodžio 4 d. Seimo priimtos rezoliucijos pagrindu Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo pasirašytas Jungtinių Tautų Migracijos Paktas, kuris neleidžia prieš ekonominius migrantus, apsimetančius karo pabėgėliais, taikyti baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą sienos perėjimą. Tokiu būdu minėtas Paktas panaikino ribas tarp legalios ir nelegalios migracijos, suteikęs teisę bet kurį asmenį, be jokio aiškaus tikslo vykstantį į kitas šalis, laikyti pabėgėliu. Ž. Povilionio pasiūlytam minėtos rezoliucijos variantui be rimtesnių diskusijų pritarę Seimo nariai ir tuometinio užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus beatodairiškai ir aklai remtą paktą pasirašę Lietuvos atstovai, pamindami ir išduodami gyvybinius lietuvių tautos ir valstybės interesus,  sukūrė teisines prielaidas paversti Lietuvą pasaulio perėjūnų laikino ar nuolatinio apsigyvenimo vieta ir laisvai kolonizuojama teritorija.

Atsižvelgiant į akivaizdų faktą, jog vyksta ne natūrali migracija, o Baltarusijos hibridinio karo veiksmai prieš Lietuvą, nelegalius migrantus siūloma tiksliau įvardyti pažeidėjais ir netaikyti jiems jokių prieglobsčių prašytojams ar ekonominiams migrantams taikomų tarptautinės teisės normų. Nacionalinio susivienijimo įsitikimu, prieš Lietuvą vykdoma karinė agresija ir tik kaip į tokią įmanoma adekvačiai reaguoti.

Platesnei informacijai:

Vytautas Radžvilas +370 698 83061

Vytautas Sinica +370 616 19357

Share This