2024-06-20, Vilnius 

Nacionalinio susivienijimo valdyba, atsižvelgdama į tai, kad: 

– Lietuvos sostinėje Vilniuje pastarąjį dešimtmetį iš viešųjų erdvių tik trinamas ir šiuo metu nėra niekaip įamžintas 1941 metų antisovietinio Birželio sukilimo organizatoriaus pulkininko ir diplomato Kazio Škirpos atminimas; 

– Grupės antisovietinės rezistencijos dalyvių ir Laisvės premijos laureatų viešu prašymu 2021 metais jaunimo sambūris „Pro Patria“ užsakė ir pagamino K. Škirpos atminimo lentą; 

– Nuo 2021 metų Vilniaus miesto savivaldybėje yra sistemingai vilkinami ir nemotyvuotai atmetami prašymai  pakabinti šią atminimo lentą ant buvusios Lietuvos kariuomenės karo komendantūros pastato Vilniuje, kur 1918 metais dirbo K. Škirpa; 

– 2023 metų gegužės mėnesį Vilniaus miesto savivaldybės istorinės atminties komisija dėl K. Škirpos atminimo lentos kreipėsi į vadinamąją „desovietizacijos“ komisiją prie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro ir ši komisija jau daugiau nei metus nesvarsto šio užklausimo bei nepateikia jokių išvadų, kurios leistų išspręsti šį klausimą;

– Jaunimo sambūrio „Pro Patria“ pastangos ir gera valia atsižvelgti į ekspertines pastabas ir koreguoti lentos kabinimo vietą bei kitas aplinkybes buvo ignoruojami ir nesulaukė konstruktyvaus atsakymo; 

– Visa, daugiau nei tris metus trunkanti, leidimo pakabinti K. Škirpos atminimo lentą vilkinimo istorija gali būti vertinama tik kaip sąmoningas trukdymas istoriniam teisingumui, antisovietinės rezistencijos didvyrio ir paties Sukilimo atminties įamžinimui, Lietuvos laisvės kovų paniekinimas ir demokratinės teisinės valstybės principų ignoravimas; 

Nutariame pakabinti atminimo lentą Kaziui Škirpai ant buvusio Lietuvos kariuomenės karo komendantūros pastato dabartinės Vasario 16-osios gatvės fasado Vilniuje, sprendimą įgyvendinant artimiausiu tam tinkamu laiku. Šį veiksmą traktuojame kaip pilietinį protestą prieš sistemingai vykdomą Birželio sukilimo ir jo dalyvių atminimo juodinimą bei pastaraisiais metais šalyje ypač sustiprėjusį, Rusijos geopolitinio revanšizmo interesus atitinkantį, sovietinės istoriografijos melagingus teiginius visiškai atkartojantį Lietuvos laisvės kovų istorijos perrašinėjimą. Jį taip pat laikome pilietinio nepaklusnumo trejus metus vilkinančiai atminimo lentos klausimo sprendimą Lietuvos ir Vilniaus valdžioms aktu.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

Share This