NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS dalyvaus Seimo rinkimuose

Partija pateikė dokumentus ir liepos 13 dieną Vyriausiosios rinkimų komisijos buvo oficialiai užregistruota kaip rinkimų kampanijos dalyvė.

Siekiame pasiūlyti tautai esminę alternatyvą – pagaliau susigrąžinti valstybę į savo rankas ir patiems save valdyti. Tai, kad neturime kontrolės savo pačių valstybėje, yra gelminė visų politinių Lietuvos problemų priežastis.
Joks teisingumas, jokia gerovė nėra įmanomi šalyje, kurioje visuomenei valią primeta galingos ir įtakingos grupės siekdamos savo siaurų interesų tenkinimo.

Daug metų nesiekdami valdžios dirbome parengiamąjį ugdomąjį darbą, kad kuo daugiau piliečių nusiimtų rožinius propagandos uždėtus akinius ir suprastų tikrąją Lietuvos padėtį. Dabar atėjo laikas dalyvauti rinkimuose, nes kito būdo įgyvendinti mūsų puoselėjamą kitokios Lietuvos – orios, teisingos, laiduojančios gerovę ne tik išrinktiesiems, bet visiems sąžiningai savo šaliai dirbantiems piliečiams – paprasčiausiai nėra.

Mes vienijame daugybę patriotiškų pažiūrų žmonių, kurių absoliuti dauguma niekada nepriklausė jokioms kitoms partijoms ir kurie apima visas amžius, išsilavinimo ir socialines grupes nuo studentų ir verslininkų iki partizanų ir kitų rezistentų.

Politinė partija Nacionalinis susivienijimas buvo formaliai įsteigta tik šį balandį, tačiau tęsia daugiau nei dešimtmetį vykdomos pilietinės veiklos tradiciją. Partijos branduolį sudaro judėjimuose Kitas pasirinkimas, Tautos forumas, jaunimo sambūryje Pro Patria veikiantys asmenys. 2019 metais šio judėjimo lyderis VU profesorius Vytautas Radžvilas su komitetu dalyvavo Europos Parlamento rinkimuose ir juose gavo apie 42 tūkstančius (3,3 proc.) balsų. Šiuo metu aktyviai steigiami partijos skyriai ir telkiami aktyvistai visoje Lietuvoje. 

Share This