Mieli bičiuliai! Kiekvienam iš mūsų gyvenime būna laikas, kada tenka peržengti Rubikoną. Toks laikas atėjo ir man, kai gavau Nacionalinio susivienijimo pasiūlymą kandidatuoti į Trakų mero postą. Prisipažinsiu, man tai buvo netikėtas pasiūlymas. Trakų rajone gyvenu jau dešimt metų, bet mano mąstymo orbitoje iki tol sukosi tik nacionaliniai klausimai. Tačiau šis pasiūlymas privertė galvoti apie žemę, kurioje gyvenu. Ir kurioje man, neslėpsiu, gera gyventi.

Jau dvi kadencijas Trakus valdo liberalai. Jų valdymas – žanro klasika. Vyrauja partokratinė oligarchija, klesti nepotizmas, viešieji pinigai yra skirstomi valdančiai partijai lojaliems ar jai priklausantiems asmenims.  Tai, kad Trakų miestas (kitaip nei rajono ežerai) iki šiol nėra išparduotas, lėmė paprastas faktas, jog miestas patenka į Trakų nacionalinio istorinio parko teritoriją. Jo vadovybė neleido nei vienai valdžioje buvusiai partijai veikti kaip nekilnojamojo turto agentūrai. Tačiau dėl sienos tarp savivaldos ir nacionalinio parko, miestas nesivysto, nėra išnaudojamas kurortinis potencialas. Trakų miestas yra kurortinė zona, tačiau daugių daugiausia, ką jame galima padaryti, tai aplankyti Salos pilį ir suvalgyti kibiną. Trakų miestas  (ir rajonas) iki šiol neturi savo vystymosi vizijos. Tikrai norisi daugiau.

Savivalda kenčia nuo tarybizacijos. Krūva prie savivaldybės administracijos įsteigtų patariamųjų institucijų yra neveiksnios, jų formali veikla neatspindi realaus bendruomeninio ir kultūrinio gyvenimo. Todėl mano svajonė būtų iš šviesių ir aktyvių Trako rajono piliečių suburti nepartinę Piliečių asamblėją, kaip įrankį didinti valdžios priimamų sprendimų viešumą, užtikrinti jų skaidrumą, garantuoti viešojo intereso apsaugą. O tuo pačiu ir išjudinti sąstingį Savivaldybės taryboje, kurioje realios opozicinės veiklos nerasi ir su žiburiu.

Trumpai apie save. Pagal išsilavinimą esu teisininkas. Dešimt metų dirbau akademinį darbą Lietuvos sveikatos mokslų universitete, tačiau mano širdis visada linko į visuomeninę veiklą ir bendrojo gėrio gausinimą. Kai gyvenimas atvedė į Trakus, pakeičiau darbą ir atsivėrė bendradarbiavimo su Laisvos visuomenės institutu, Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija galimybės. Prigimtinės šeimos apsaugos, tėvų teisių užtikrinimo klausimai paskatino gilintis į socialinę ir švietimo sritį. Esu Rengimo šeimai asociacijos pirmininkas, aktyviai siekiu, kad Lietuvos švietimo sistemoje būtų gerbiama ir užtikrinama konstitucinė tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus.

Per praeitą Seimo kadenciją dirbau Seimo nario patarėju. Todėl man buvo žinomi galimi rinkimų scenarijai, o taip pat faktas, jog konservatorių patekimas į valdžią yra susaistytas ir priklauso nuo dviejų liberalių partijų pasirodymo. Po Seimo rinkimų supratau, kad pokyčiams pasiekti jau nebepakanka visuomeninio veikimo, ir vienintelis realaus būdas pasiekti, jog Lietuvoje būtų kitaip, yra asmeninis politinis angažavimasis. Kaip sakoma klasikinėje JAV jūros desantininkų reklamoje, „mums viso labo reikia keleto gerų vyrukų”.

Lietuvoje  vykstanti vertybinė konfrontacija nėra vien tik į kraštą staiga atėjusių ideologinių karų išdava ar valstybei priešiškų jėgų kurstymo rezultatas, kaip kartais bandoma pavaizduoti. Tai valdžios pasirinktos orientacijos pasekmė, reikalaujanti visuomenės vertybinio perkrovimo. Ji buvo suplanuota dar 2012 m. konservatorių priimtoje Lietuvos valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“. Paskutiniai Seimo rinkimai leido valdantiesiems pradėti vykdyti tą vertybinio perorientavimo programą, kurios Lietuvos žmonės nei pasirinko, nei ją žino, nei jai pritaria.

Trakų rajono mero rinkimuose, kurie vyks spalio mėnesį, bus testuojamas pasitikėjimas dabartine valdžia. Mūšis dėl Trakų yra preliudas į kitų metų savivaldybių mūšį, o galiausiai  – ir būsimą mūšį dėl Lietuvos.  Laimėtas mūšis gali pristabdyti Lietuvos perkūrimo programą. Aš tuo tikiu. Bet kad jis būtų laimėtas, man reikia visų jūsų paramos. Ne tik moralinės, bet ir išreikštos konkrečiais darbais.

Pirmiausia kreipiuosi į Trakų rajono gyventojus ir prašau paremti mano kandidatūrą į Trako rajono merus el. būdu https://www.rinkejopuslapis.lt/kandidat…/-/paremimas/46848. Visus raginu prisidėti prie mano rinkiminės kampanijos ir kitais būdais: kandidato reklama, palankių rinkėjų mobilizavimu, naudingais patarimais, finansine auka. (informacija, kaip mane paremti – apačioje)

Neateinu kieno nors mokyti gyventi. Ateinu tik asmeniškai paliudyti, kad galima kitaip gyventi ir kitaip mąstyti. Žinau, kad pasitikėdamas Dievu, neišduosiu vertybių, kurias deklaruoju. Neturiu interesų, neturiu ko prarasti, apart laiko. Todėl kviečiu: kurkime naują santykių kultūrą Lietuvoje. Ir pradėkime tai daryti nuo Trakų.

Politinė reklama paruošta kandidato

__________________

Paremti Nacionalinio Susivienijimo kandidato į Trakų rajono merus Ramūno Aušroto rinkimų kampaniją galima pervedant auką į rinkiminę sąskaitą Nr. LT764010051005549271, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Jei esate deklaravę turtą ir pajamas, galite aukoti iki 15 240 Eur, tačiau neviršijant 10 procentų paskutinių praėjusių kalendorinių metų deklaruotų metinių pajamų.

Jeigu esate deklaravę pajamas, BET NESATE DEKLARAVĘ TURTO, deja, galite aukoti tik 12 eurų sumą. Tam, kad sėkmingai dalyvautume šiuose rinkimuose, ir 12 eurų aukos yra ne mažiau svarbios. Už jas visas būsiu jums dėkingas.

Share This