2023m vasario 23d.

Kalbos, kultūros ir istorinės atminties išsaugojimas būtini norint išlikti ne tik tautai, bet ir miestui. Ilgą laiką buvęs „Lietuvos širdis“, amžiams Laikinoji sostinė, šiandien Kaunas sprendžia ūkinius klausimus, tačiau skęsta korupcijos ir abejingumo kultūrai bei paveldui liūne. Akivaizdūs pavyzdžiai – parceliuojamas centras ir niokojamas senamiestis. Mąstydami apie ilgalaikę miesto ateitį suprantame: Kauno istorinis savitumas yra didžiausias turtas, stiprinantis kauniečių savimonę ir Kauno patrauklumą gyventojams bei svečiams.
Šiandien Kaune architektūriniai sprendimai gimsta už uždarų durų ir pagal neaiškius kriterijus. Dešimtmetį tęsiasi konservatorių pradėta “stiklainių” statybos tradicija, gimusi Laisvės alėjoje ir nusidriekusi į Savanorių prospektą. Miestas tvarkosi, bet tuo pačiu metu tampa beveidis, stiklinis, toks kaip ir visi, kuriuos šiandien perstato “stiklainių” kūrėjai Lietuvoje ir pasaulyje. Daugelyje Vakarų Europos šalių senąsias miestų erdves stengiamasi išsaugoti ir net atkurti, išlaikant istorinį miesto veidą ateities kartoms ir turistams.
Kauno senamiesčio rekonstrukcija virto Vilniaus gatvės grindinio skandalu. Šalia kitas naujojo požiūrio simbolis – Marijos radijo pastatas. “Pieno buteliais” pakrikštyti naujieji senamiesčio žibintai, mero Visvaldo Matijošaičio žodžiais, skirti „neįmituoti senovės“. Nors esama išimčių, pavyzdžiui, restauruojama ir lankytojams pritaikoma Rotušė, bet senamiestis tvarkomas fragmentiškai, be vieningos vizijos ir rūpesčio. Kauno meras vis labiau vadovaujasi Vilniaus mero R.Šimašiaus moto: ” paveldas yra ne tai, ką paveldime, o tai, ką paliekame”. 
Nacionalinis susivienijimas atmeta tokį mąstymą. Kaunas turi išsaugoti ir atkurti savo istorinį lietuvišką veidą ir tapti lietuviškos kultūros centru. Įsipareigojame vykdyti:

  • Kauno senamiesčio kaip visumos, o ne fragmentišką tvarkymą, išsaugojimą ir šios miesto dalies istorinio veido atkūrimą;
  • Griežtą „stiklainių“ draudimą istorinėje miesto dalyje;
  • Medinės Kauno architektūros apsaugą, sutvarkant tam būtiną teisinę bazę ir užtikrinant nuolatinę priežiūrą ir reikiamas lėšas;
  • Kauno modernizmo išsaugojimą ir įveiklinimą, miesto architektūrinio unikalumo išsaugojimą;
  • Kompleksiškų atminties vietų, kokie šiandien yra istorinės prezidentūros kiemas ir Karo muziejaus sodelis, plėtrą, užtikrinant deramą laisvės kovų įamžinimą Kauno mieste;
  • Pozityvias paskatas lietuviškiems prekės ženklams ir pavadinimams miesto iškabose;
  • Kauno kultūros ir istorijos tyrimų ir sklaidos tikslinį finansavimą;
  • Ne tik mėgėjus, bet ir profesionalus galintį pritraukti miestą puošiančių kultūrinių projektų finansavimą;
  • Dėmesį lietuvių tautos kultūrai ir istorijai miesto kultūros renginių programose.

Nežadame grandiozinių projektų. Lietuvos politikoje skambios vizijos yra tragiškai nuvalkiotos ir diskredituotos. Visi projektai mieste turi vykti su guventojų pritarimu. Esame pasiryžę kauniečių klausti, ką galvoja ir ko nori, kam pritaria ir kam prieštarauja. Mūsų darbas siūlyti, jūsų – spręsti, mūsų – įgyvendinti.

Už lietuvišką, savitą, ir kauniečių skaidriai valdomą Kauną!

Share This