Vilnius

2022 m. vasario 16 d.

J. E. Lietuvos Respublikos  Prezidentui Gitanui Nausėdai

Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Kovojant dėl Nepriklausomybės ir atkūrus valstybę Vasario 16-oji buvo visos Tautos vienybės ir susitelkimo šventė. Jos minėjimai buvo nuoširdžios meilės Tėvynei ir džiaugsmo dėl susigrąžintos Valstybės bei atsikovotos Laisvės išraiškos. Valdžia ir visuomenė šią dieną minėjo ir šventė kartu. Tačiau netrukus radosi ir pradėjo gilėti praraja tarp valdančiųjų ir šalies piliečių. Ji augino nepasitikėjimo ir susvetimėjimo sieną. Kartu ryškėjo takoskyra tarp oficialių, valdžios režisuojamų pompastiškų Vasario 16-osios minėjimų ir patriotiškos visuomenės dalies organizuojamų spontaniškų šventinių renginių.

Šių metų Vasario 16-oji pirmą kartą tapo galutinio visuomenės susiskaldymo diena. Ji taip pat virto ir visiško valdžios ir piliečių susvetimėjimo bei atviros priešpriešos simboliu. Valdžios organizuojami Valstybės dienos minėjimo renginiai yra veidmainystės ir cinizmo viršūnė. Valdžia mini šią dieną tik verčiama politinės būtinybės. Ji moraliai, politiškai ir teisiškai yra išsižadėjusi 1990 m. kovo 11-ąją atkurtos Lietuvos Respublikos, kuri įkūnijo sovietinių okupantų sunaikintos 1918 m. vasario 16-ąją paskelbtos demokratinės tautinės Lietuvos valstybės tęstinumą. 1990 m. kovo 11-ąją  atkurta Lietuvos valstybė jau atvirai naikinama. Ją griaunant siekiama trinti iš tautos atminties ir jos pirmtakę Vasario 16-osios valstybę. Bet kadangi valdantieji formaliai skelbiasi atstovaujantys Lietuvos Respublikai ir tuo grindžia savo valdžios teisėtumą, jie negali sau leisti visiškai uždrausti visuomenei viešai švęsti tarpukario Respublikos gimimo dienos, kaip kad buvo daroma sovietmečiu. Todėl organizuojami Vasario 16-osios minėjimo spektakliai. Jų metų oficialiai ir formaliai prisimenama ir rituališkai pagerbiama ši data, tuo pat metu siekiant išplauti signatarų pasirašyto Nepriklausomybės akto politinį turinį ir prasmę.

Padaryti galą šiam valdančiųjų veidmainiavimui ir vėl paversti Vasario 16-ąją tikra visos tautos švente oficialiu valstybiniu lygmeniu sugrąžinant jos sunaikintą prasmę įmanoma tik atkūrus istorinę tiesą ir nesuklastotą praeities atmintį. Pagrindinė tautos, valstybės ir laisvės kovų istorijos klastojimo priežastis yra ta, kad teisę kurti lietuviškąjį istorijos pasakojimą ir istorinės tiesos monopolį yra uzurpavę Lietuvą naikinę uolūs sovietmečio kolaborantai ir jų palikuonys bei idėjiniai mokiniai. Vasario 16-oji atgims kaip nesuklastota tautos, visuomenės ir valdžios drauge ir nuoširdžiai minima diena ir bendra šventė tik atskleidus istorinę tiesą apie aukštą padėtį šių dienų valstybėje užimančių sovietinių kolaborantų ir jų šeimos narių veiklą okupacijos laikotarpiu.

Mes, Vasario 16-osios minėjimo dalyviai, reikalaujame imtis neatidėliotinų žingsnių atkurti istorinę tiesą, kuri yra būtina  sąlyga atgaivinti tautinę ir valstybinę šios datos prasmę ir sugrąžinti Valstybės dienai visuomenę telkiančios ir įkvepiančios branginti ir saugoti savo valstybę pilietinio solidarumo šventės dvasią:

  • Seime turi būti sudaryta komisija, turinti objektyviai ištirti buvusios prezidentės Dalios Grybauskaitės tikrąją biografiją ir paaiškinti visuomenei keliančius klausimų faktus, kokiu būdu prieš atkurtą Lietuvos valstybę veikusios kolaborantinės LKP/KPSS narė pateko į tos valstybės tarnybą ir kieno iniciatyva bei pastangomis jai buvo tiesiamas kelias į ES komisarės ir LR vadovės postus;
  • Kandidatams į Seimo narius, atsakingus valstybinės valdžios politinius bei administracinius postus, visų lygių teisėjus turi būti įstatymiškai nustatyta prievolė viešai pateikti informaciją apie jų ir šeimos narių (iki senelių imtinai) veiklą ir eitas pareigas okupacinio režimo struktūrose;
  • Turi būti nedelsiant atšauktas Seimo priimtas įstatymas, kuriuo 75 metams buvo įslaptinti svetimos valstybės – SSRS – slaptųjų tarnybų bendradarbiai; 
  • Turi būti atstatydinta Lietuvos ir Laisvės kovų istoriją sistemingai klastojančio ir juodinančio Nacionalinio transliuotojo generalinė direktorė ir administracija, o jų vykdomą antivalstybinę ardomąją veiklą toleruojanti ir su ja besitaikstanti LRT Taryba privalo būti atnaujinta Seimui į ją skiriant valstybiškai orientuotus ir Konstitucijoje įtvirtintą žodžio laisvę besąlygiškai pripažįstančius ir gerbiančius narius;
  • Turi būti nedelsiant panaikinta LRT įtvirtinta cenzūra ir į transliuojamas programas įtrauktos sąjūdinės ,,Atgimimo bangos“ pavyzdžio necenzūruojamos laisvos minties ir žodžio laidos. 

Rezoliucija priimta Vasario 16 dienos minėjime, 2022 m. vasario 16 d., Vilniuje, Lukiškių aikštėje.

Share This