2022 m. sausio 24d.

Vilnius

Politinė partija Nacionalinis susivienijimas kreipėsi į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) etikos kontrolierę Dainą Eleną Andrikienę dėl LRT eteryje laidos „Lietuva kalba“ metu tikslinei žiūrovų grupei užduoto klausimo „Ar reikėtų neskiepytų suaugusiųjų gyvenimą paversti „pragaru“ uždraudžiant viską – įskaitant lankymąsi maisto prekių parduotuvėje?“. Partijos įsitikinimu, toks klausimas prisideda prie įtampų visuomenėje ir neapykantos konkrečioms gyventojų grupėms skatinimo.

Nacionalinis susivienijimas prašo ištirti, ar 2022 sausio 18 dieną 21.30 val. LRT televizijos eteryje parodytoje tiesioginėje laidoje „Lietuva kalba“ užduotas klausimas nepažeidžia Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. 1 d. 3 p. reglamentavimo, o taip pat LRT žurnalistų etikos kodekso nuostatų. Minėtas įstatymo punktas reglamentuoja, kad visuomenės informavimo priemonėse draudžiama skelbti informaciją, kurioje skleidžiama ar kurstoma neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu.

„Kad ir kokius skirtingus požiūrius turėtų žmonės apie pandemijos valdymo priemones, nėra abejonių, kad gyvenimas pandemijos sąlygomis ir įvesti ribojimai reikšmingai padidino įtampas visuomenėje ir supriešino įvairias visuomenės grupės. Tokioje situacijoje nacionalinio transliuotojai klausimai, ar nereikėtų „paversti pragaru“ neskiepytų gyventojų kasdienio gyvenimo tik prisideda prie šių įtampų, neapykantos kurstymo ir paverčia norma nužmoginantį požiūrį į tą visuomenės dalį. Visuotinai žinoma, kad jeigu kokį nederamu laikomą klausimą ar siūlymą iškelia pakankamai autoritetingas asmuo ar institucija, tai paverčia klausimą „deramu“. Bent daliai visuomenės LRT yra išsaugojusi tokį autoritetą ir naudoja jį ne tik LRT vadovybės politinėms pažiūroms skleisti, ideologiškai indoktrinuoti šalies piliečiams, moraliai ir psichologiškai terorizuoti kitaminčiams, bet jau ir kurstyti neapykantai  reikšmingos šalies piliečių dalies atžvilgiu“, teigė Nacionalinio susivienijimo pirmininkas, politikos filosofas prof. Vytautas Radžvilas.

Prašymo autoriai atkreipia dėmesį, jog LRT kitą dieną po laidos savo oficialia pozicija neatsiprašė už užduotą klausimą ir nepripažino jo objektyviai netinkamu, priešingai, LRT generalinės direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas gynė poziciją, jog toks klausimas tėra „aštriai suformuluotas“ ir kad tokie klausimai „žurnalistikoje yra būtini“. 

Share This