Nacionalinis susivienijimas (NS) – vienintelė nuosekliai antisisteminė partija, dalyvavusi Seimo rinkimuose ir pasiūliusi šalies piliečiams Lietuvos ateities viziją ir tautos bei valstybės raidos kryptį, galėjusias tapti realia alernatyva ,,globalios Lietuvos“ vizijai ir lietuvių tautą bei valstybę pasmerkiančiai išnykti ,,pažangos“ strategijai. Tačiau ši alternatyva kol kas nebuvo paremta reikiamo skaičiaus piliečių ir nebus atstovaujama Seime. NS nepatekus į Seimą rinkimai virto dviejų oligarchinių-nomenklatūrinių klanų („dešiniųjų“ ir „kairiųjų“) kova dėl valdžios ir teisės dar ketverius metus alinti bei griauti Lietuvą ir skurdinti jos piliečius.

 

 ,,Dešiniųjų“ nomenklatūrinių  partijų bloko pergalės ir jų sudarytos valdančiosios koalicijos atveju šalies laukia dar viena šoko terapija, savo pobūdžiu ir padariniais pranoksianti 2008-2012 m. vykdytų neoliberalių ,,reformų“ poveikį. ,,Kairiųjų“ bloko pergalės ir koalicijos atveju vyks ne smūginis, bet laipsniškas Lietuvos naikinimas, kai vykdomą iš esmės tą pačią neoliberalią ekonominę ir socialinę politiką bus mėginama šiek tiek nuskausminti skiriant didesnius BVP trupinius skurdžiausiai gyvenančioms ir didžiausią socialinę atskirtį patiriančioms visuomenės grupėms.

 

Dėl šių priežasčių NS negali paremti į II rinkimų turą patekusių kandidatų kaip sisteminių nomenklatūrinių partijų atstovų. Būtų ne tik klaidinami rinkėjai, bet mūsų partija faktiškai įsitrauktų į tęsiamą Lietuvos naikinimą ir turėtų prisiimti moralinę ir politinę atsakomybę už Lietuvą griaunančią politiką, kuriai ji negali daryti jokios įtakos. Tačiau galima parama pavieniams kandidatams, kurių deklaruojamos politinės ir vertybinės nuostatos neprieštarauja NS nuostatoms ir yra paliudytos ankstesniais jas patvirtinančiais darbais.

 

Esame pasiruošę paremti Seimo rinkimų II ture kandidatus, kurie viešai įsipareigos principingai ir tvirtai Seime įgyvendinti šiuos NS programinius siekius:

 

  • atšaukti Lietuvą išnykimo link stumiančią ,,globalios Lietuvos“ ideologine vizija grindžiamą valstybės pažangos strategiją ir nedelsiant kurti tautos ir valstybės ilgalaikius interesus atitinkančią ir Lietuvos išlikimą amžiams laiduojančią Nacionalinę plėtros strategiją;
  • ryžtingai priešintis visoms genderizmo ideologija grindžiamoms prigimtinės šeimos griovimo formoms, Stambulo konvencijos ratifikavimui, valstybės kišimuisi į šeimą ir neteisėtam vaikų atėminėjimui iš tėvų ir kurs palankiausias ekonomines, socialines ir kultūrines sąlygas visapusiškai prigimtinių šeimų plėtrai bei klestėjimui ir visaverčiam vaikų auklėjimui ir ugdymui, pagal tėvų pasaulėžiūrines ir vertybines nuostatas;
  • atšaukti Lietuvos pritarimą Migracijos paktui, stabdyti Lietuvos kolonizavimą ribojant galimybes masiškai įvežti darbo jėgą iš trečiųjų šalių, skatinti ir kurti palankias sąlygas grįžti į Tėvynę iš jos priverstiems išvykti šalies gyventojams;
  • tvirtai reikalauti išgyvendinti Lietuvos akademinėje ir viešojoje erdvėje įtvirtintas cenzūros apraiškas, grąžinti Nacionalinį transliuotoją visuomenei, sustabdyti piliečių persekiojimą dėl politinių pažiūrų ir inicijuoti tokio persekiojimo atvejų tyrimą ir teisinį vertinimą;
  • įstatymiškai įtvirtinti galimybę ir sukurti sąlygas formuluoti ir praktiškai įgyvendinti nuoseklią ir aiškią, nacionalinio saugumo ir Lietuvos išlikimo interesus atitinkančią valstybinę istorijos ir istorinės bei Laisvės kovų atminties išsaugojimo politiką;
  • užkardyti mėginimus menkinti valstybinį lietuvių kalbos statusą neoficialiai įteisinant faktinę daugiakalbystę, stabdyti lietuvių kalbos stūmimą iš akademinės ir viešosios erdvės, priešintis kitų valstybių reikalavimams ir spaudimui įteisinti asmenvardžių ir vietovardžių rašybą nevalstybine kalba oficialiuose dokumentuose ir viešosiose erdvėse.

 

 

Nacionalinio susivienijimo valdyba

 

 

 

Share This