2023m. gegužės 30d.

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT)

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms

Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai

Žiniasklaidai

Atsakingos institucijos netinkamai įvertino pokyčius energetikos rinkoje ir 2022 m. pabaigoje nustatė nepagrįstai aukštas visuomeninio elektros tiekimo kainas.

Tokie veiksmai sukūrė palankias sąlygas nepriklausomems tiekėjams (NET) nepagrįstai ilgai siūlyti vartotojams pasirašyti elektros tiekimo sutartis daug aukštesnėmis kainomis. Dėl šios priežasties valstybės skiriamos kompensacijos galimai buvo panaudotos tam, kad NET ir su jais sutartis pasirašiusieji elektros tiekėjai ar kiti susiję asmenys gautų papildomą pelną, nes elektros vartotojai mokėjo už elektrą daugiau, negu būtų pagrįsta pagal rinkos kainas. Šiuo klausimu partija Nacionalinis susivienijimas 2023m. sausio 31 d. paskelbė pareiškimą dėl elektros kainų ir patyčių iš Lietuvos piliečių.

Neseniai žiniasklaidoje buvo paskelbta, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius prognozuoja, jog visuomeninio tiekimo dujų kainos išliks tokios pačios tiek tiekėjui, tiek vartotojams, ir toliau bus reikalingos valstybės kompensacijos. Taigi už pastatų šildymui naudojamas dujas buitiniams vartotojams išlieka nustatyta visuomeninio tiekėjo AB „Ignitis“ kaina – 1,57 EUR/m3 įskaitant PVM. Pritaikius valstybės kompensaciją, vartotojai, kaip ir anksčiau, už gamtines dujas mokėtų 0,91 EUR/m3.

Tuo tarpu pranešama, kad gamtinių dujų kainos Europoje rinkoje tapo mažiausios nuo 2021-ųjų birželio – nesiekia 30 EUR už megavatvalandę neįskaitant PVM, arba 0,37 EUR/m3 įskaitant PVM. Todėl ,,Ignitis“ pardavinėja dujas apytikriai keturis kartus didesne negu pirkimo kaina.

Gamtinių dujų, naudojamų būstams šildyti, kaina buitiniams vartotojams 2021 m. pirmą pusmetį sudarė 0,28 EUR/m3, įskaitant PVM, o antrą pusmetį – 0,41 EUR/m3, įskaitant PVM. Papildomai vartotojai mokėjo 3,99 EUR/mėn pastovų mokestį, kuris taikomas ir šiuo metu. 

VERT viešai nepateikė jokių skaičiavimų ir niekaip nepagrindė, kodėl turi taip smarkiai skirtis perkamų ir parduodamų gamtinių dujų kaina antrą šių metų pusmetį ir kodėl ši kaina tiek daug skiriasi nuo 2021 m. nustatytų kainų, kai rinkos kaina buvo panaši į šiuo metu esančią.

Taip pat VERT viešai nepateikė jokios informacijos, koks gali būti papildomas AB „Ignitis“ pelnas dėl to, kad pirmą šių metų pusmetį gamtinių dujų kainos rinkoje nuolat mažėjo, o nustatyta pardavimo kaina išliko nepakitusi.

Minėtos aplinkybės duoda pagrindą įtarti, kad VERT dėl nežinomų priežasčių siūlo Lietuvos vartotojams ir Lietuvos valstybei žalingus sprendimus, bet kurie yra palankūs, iš dalies privačiam kapitalui priklausančiam, gamtinių dujų visuomeniniam tiekėjui AB “Ignitis”.

Reikalaujame:

1. VERT pateikti išsamų pagrindimą su paaiškinimais, kodėl gamtinių dujų kaina vartotojams nėra mažinama, nors gamtinių dujų kaina rinkoje smarkiai sumažėjo.

2. Atsakingoms institucijoms atlikti išsamų VERT veiklos tyrimą siekiant išsiaiškinti, ar VERT ir asmeniškai jos pirmininkas Renatas Pocius neveikė prieš vartotojų ir valstybės interesus šiame pareiškime išdėstytu ir kitais atvejais, ypač nustatant visuomenines elektros kainas ir viešai komunikuojant dėl kainų kitimo prognozės.

3. ištyrus VERT veiklą ir išaiškėjus aplaidumo ar sąmoningai nusikalstamos veikos faktams, atstatydinti VERT pirmininką Renatą Pocių iš užimamamų pareigų ir patraukti teisminėn atskomybėn.

4. Įvertinti Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos ir asmeniškai Energetikos ministro Dainiaus Kreivio administracinių, komunikavimo ir politinių veiksmų netinkamai vertinant VERT veiklą ir formuojant energetikos sektoriaus politiką, sukeltą žalą vartotojams ir Lietuvos valstybei ir, išaiškėjus tokiai žalai, atstatydinti Energetikos ministrą iš užimamų pareigų.

5. Įpareigoti VERT persvarstyti numatomą 2023 m. antro pusmečio gamtinių dujų kainą vartotojams ir išsamiai ją pagrįsti šalies visuomenei.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

Share This