2024 gegužės 10d.

Nacionalinis susivienijimas paskelbė reikalavimą nedelsiant stabdyti visų pirma Rusijos ir Baltarusijos imigrantais vykdomą Lietuvos kolonizaciją. Kartu Lietuvos valstybės tarnautojai ir žiniasklaidos darbuotojai prašomi skleisti visuomenei žinią apie Lietuvos kolonizavimo mastą ir keliamą egzistencinę grėsmę.

Atkreipiame dėmesį, kad šios Vyriausybės kadencijos metu Lietuvoje liberalizavus migraciją reguliuojančius įstatymus, darbo imigracija įgijo masinės kolonizacijos mastą. Vien per 2023 metus į Lietuvą atvyko 68 tūkstančiai imigrantų, per kadenciją užsieniečių skaičius Lietuvoje išaugo keturis kartus ir peržengė 200 tūkstančių. Tokiais tempais tęsiantis šiam atvykėlių antplūdžiui per dar šešerius metus imigrantų skaičius viršytų per visą sovietinę okupaciją į Lietuvą atkeltų kolonistų skaičių. Partijos teigimu, toks imigracijos iš posovietinių šalių mastas leidžia Lietuvos vykstančius procesus pagrįstai vadinti kolonizacija.

„2024 m. balandžio 24 d. Seime svarstant „Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo pakeitimo projektą“ siūlymams „panaikinti Rusijos ar Baltarusijos Respublikos piliečiams išduotus leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, jei pastarieji per 3 kalendorinius mėnesius daugiau nei kartą vyko į Rusijos Federaciją ar Baltarusijos Respubliką ir tuo kelia grėsmę valstybės saugumui, arba jei kuris tyčia, viešai sistemingai skleidžia melagingą, visuomenės ar valstybės interesams prieštaraujančią informaciją“, ryžtingai pasipriešino Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Laisvės, Liberalų sąjūdžio frakcijos ir Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ nariai, suteikdami neribotas galimybes Rusijos ir Baltarusijos specialiosioms tarnyboms tvirtinti ir plėsti savo agentūrinius tinklus Lietuvoje ir kitose regiono valstybėse.“, – akcentuojama kreipimesi.

„Vykdoma kolonizacija melagingai dangstoma pabėgėliais iš Ukrainos, taip pat neva nuo režimo bėgančiais Baltarusijos piliečiais. Pabėgėliai iš Ukrainos toli gražu nesudaro atvykėlių daugumos, o iš Baltarusijos atvyksta beveik vien tik darbo imigrantai, prieglobsčio neprašoma. Dešimčių tūkstančių migrantų iš Rusijos ir Baltarusijos – tiesiogine agresija grasinančių šalių – priėmimas į Lietuvą apskritai nesuvokiamas. Saugumo struktūros viešai aiškiai sako negalinčios patikrinti šio į šalį leidžiamų priešiškų šalių piliečių srauto. To neįmanoma vadinti kitaip, nei Lietuvos valdžios kolaboravimu su priešiškomis valstybėmis. Visa tai pratęsia antivalstybinė kalbos politika, kai iš atvykėlių nereikalaujama valstybinės kalbos mokėjimo, aktyviai ginamos rusakalbės mokyklos, kurių atsisako Latvija ir Estija, netgi grasinama panaikinti Lietuvių kalbos inspekciją. Masinė imigracija vyksta visiškai nesant ir nevykdant nors kiek ryžtingos ir nuoseklios atvykėlių integravimo programos. Tokia politika Lietuva dideliu greičiu verčiama rusiškojo pasaulio dalimi. Ar sugebėsime sustabdyti šį procesą yra valstybės išlikimo klausimas“, – kreipimąsi komentuoja prof. Vytautas Radžvilas.

Atkreipiame dėmesį, kad referendumą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo galima vertinti tik šiame masinės imigracijos kontekste. Nors dabar kalbama tik apie gimimu Lietuvos pilietybę įgijusių asmenų pilietybės išsaugojimą, nėra abejonių, kad priėmus tokius pakeitimus ir susiformavus milžiniškai imigrantų diasporai, jau po kelerių metų bus aukščiausiu lygiu iškeltas ir tarptautiniais „žmogaus teisių“ standartais motyvuojamas ir dvigubos pilietybės suteikimo dabartiniams imigrantams klausimas. Referendumo formuluotė atiduoda visą pilietybės suteikimo tvarką vien besikeičiančios sudėties ir politiškai neprognozuojamo Seimo jurisdikcijai ir visiškai atriša rankas tokiems pakeitimams, todėl gyventojai kviečiami atsakingai vertinti šalies ateitį ir balsuoti prieš dabartinę neaiškią referendumo klausimo formuluotę.

Share This