2024 gegužės 7d.

Nacionalinis susivienijimas gegužės 7 dieną paskelbė poziciją, kuria smerkia rinkimų kodekse numatytą galimybę partijoms tarpusavyje sutarti, su kuo debatuoti, ir kviečia partijas nedalyvauti tokiuose susitarimuose. Partijos teigimu, taip rinkimų dalyviams suteikiama galimybė rinktis norimus ir išvengti nenorimų oponentų, o to pasekmė demokratijai – uždari rinkimai be realios diskusijos.

„Lietuvoje sukurta itin uždara partinė sistema, skirta užtikrinti, kad nebūtų realios konkurencijos šalies politinę sistemą monopolizavusioms ir mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomoms nomenklatūrinėms partijoms. Prikurta galybė kliūčių nebiudžetinėms partijoms – nuo finansavimo taisyklių iki debatų organizavimo tvarkos. Tai, kad debatų dalyviai gali iš anksto sutarti, su kuo nori diskutuoti, ir taip išvengti principinės ir joms pavojingos intelektualinės ir politinės akistatos su idėjiškai ir dalykiškai joms iš esmės oponuojančiomis partijomis, yra vienas gėdingiausių ir pavojingiausių Lietuvoje vykstančių rinkimų bruožų. Tai visiškai nedemokratinė praktika, naikinanti lygiateisiškumą ir galimybę matyti tikrą idėjų kovą tarp naujų Europos ir Lietuvos realijų nesuvokiančių valdančiųjų ir ieškančių konstruktyvių kelių įveikti dabartinę krizę politinių jėgų. Didėjančios geopolitinės sumaišties ir šalies partinės sistemos sustabarėjimo sąlygomis principinė diskusija ir sąžininga idėjų kova esminiais Lietuvos ateities klausimais yra absoliučiai būtina šalies politinio gyvenimo moralinės degradacijos ir intelektualinio nuosmukio įveikimo sąlyga. Kviečiame visas demokratinius principus gerbiančias partijas nedalyvauti tokiuose susitarimuose ir visiems burtų keliu, taigi lygiomis galimybėmis, sužinoti savo oponentus. Jeigu debatų susitarimai visgi bus daromi, pasiliekame galimybę boikotuoti tokius debatus,“ – teigia partijos pirmininkas prof. Vytautas Radžvilas.

Nacionalinis susivienijimas šią debatų susitarimų praktiką kritikavo ir ankstesniuose rinkimuose. Primename, kad 2023 metais Nacionalinis susivienijimas taip pat kritikavo VRK rengiamų Vilniaus miesto mero debatų tvarką ir dėl galimybės partijoms tartis, su kuo diskutuoti, atsisakė dalyvauti tokiuose debatuose. Tada Nacionalinis susivienijimas Vilniuje surinko 4,67 procento balsų ir laimėjo tris mandatus sostinės taryboje.

Share This