2021 m. sausio 9 d. partijos „Nacionalinis susivienijimas“ valdyba kreipėsi į Tautą dėl Laisvės gynėjų dienos paminėjimo. Kreipimąsi galima perskaityti čia.

Nacionalinio susivienijimo Vilniaus skyriaus valdyba kreipiasi į visus, kurie gali uždegti žvakelę Vilniaus Lukiškių aikštėje. Uždekime padėkos, pagarbos ir meilės žvakeles istorinės mūsų sostinės vietoje, kurioje baigėsi daugelio iškilių Lietuvos laisvės gynėjų žemiškosios kovos kelias. Šitaip sutelktai ir prasmingai pagerbkime visų laikų Tautos ir Valstybės laisvę gynusių didvyrių atminimą. Mūsų žvakelės Lukiškių aikštėje turi tapti ne tik padėkos ženklu Sausio 13-osios didvyriams. Degdami jas įsipareigosime neleisti, kad  Kovo 11-osios atmintį ir idealus pamynusi ir visaip trukdanti paversti šią vietą valstybės reprezentacine aikšte, senoji-naujoji nomenklatūra toliau niekintų kankinių krauju aplaistytą aikštę. Prisiminkime, jog turime, privalome ryžtingai kovoti, kad ši aikštė netaptų sąmoningai trinamos Tautos bei Laisvės kovų atminties ir nesibaigiančių patyčių iš Lietuvos valstybės ir ją gynusių patriotų vieta. Ji buvo, yra ir amžiams išliks nepriklausomos ir laisvos Lietuvos valstybės simbolis.

Primename nesibūriuoti, vengti kelionių viešuoju transportu, laikytis atstumo ir karantino reikalavimų bei gerbti kitus piliečius.

Nacionalinio susivienijimo Vilniaus skyriaus valdyba

Share This