Pareiškimas

Dėl Laisvės kovotojų atminimo ir teisingumo atstatymo

2021 m. vasario 9 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos visuomenei

Žiniasklaidai

Vilniaus apylinkės teismo 2021 m. sausio 29 d. sprendimas iškeldinti Laisvės kovų dalyvį, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių, Laisvės premijos laureatą, „Miško brolių“ draugijos įkūrėją Albiną Kentrą iš pastato Totorių 9/Labdarių 10 yra visų Laisvės kovotojų atminimo ir teisingumo  paniekinimas.

Lietuvos Respublikai didžiai nusipelnęs Albinas Kentra nuo 2001 m. teismuose gina teisę į Draugijos pastangomis atkurtus pastatus ir Laisvės kovotojų atminimo vietos juose įamžinimą. Neatlygintinai naudoti minimus pastatus Draugijai buvo suteikta 1992 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu, motyvuojant pastatų istorine svarba ir Draugijos gautomis lėšomis kapitaliniam pastatų remontui. Draugija įregistravo nuosavybės teisę į pastatus, gavo leidimus projektavimo ir rekonstravimo darbams, pastatai buvo kapitališkai rekonstruoti. Lėšos gautos iš Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, parėmė valstybė, suaukojo fiziniai ir juridiniai asmenys. Atstatymo darbams talkino Krašto apsaugos savanoriai, Laisvės gynėjai.

Draugijos ir jos pirmininko A. Kentros pastangas atstatyti pastatus ir juose įkurti Laisvės kovų atminimo vietą 2001 m. nutraukė iki šios dienos tebesitęsiantys teisminiai ginčai. Posūkio taškas šioje Lietuvos valstybei gėdingoje istorijoje buvo Andriaus Kubiliaus vadovaujamos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimas Nr. 244, pagal kurį Vyriausybė pastatus perdavė Valstybės turto fondui (dabar Turto bankas). Turto bankas, t. y. Lietuvos valstybė toliau  bylinėjasi su Lietuvos valstybės kūrėjais ir gynėjais. Tęsiamas Laisvės kovotojų atminimo ir teisingumo paniekinimas.

Tašką šioje istorijoje gali padėti tik ryžtingas, teisingumą atkuriantis sprendimas – nutraukti Turto banko bylinėjimąsi su Draugija, pakeisti 2012 m. vasario 29 d. nutarimą, sugrąžinant Draugijai teisę į nuosavybę ir deramai pagerbiant Laisvės kovotojų atminimą šiuose pastatuose.

Dėl lemtingo 2012 metų A. Kubiliaus vyriausybės sprendimo visa politinė atsakomybė dėl šios valstybę žeminančios padėties tenka Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams. Nors ilgamečio bylinėjimosi žala A. Kentrai ir rezistencijos įamžinimo projektui minimame pastate yra negrįžtama, vėl būdami valdžioje konservatoriai turi unikalią progą atkurti teisingumą. Nacionalinis susivienijimas ragina dabartinę Vyriausybę savo sprendimu grąžinti pastatą jo teisėtiems savininkams („Miško brolių“ draugijai) ir priimti kitus būtinus sprendimus, kad būtų atkurtas teisingumas ir deramai pagerbtas Laisvės kovotojų atminimas.

Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas valdyba        

Share This