2021m. kovo 8d.

Vilnius

Kovo 2 dieną Nacionalinis susivienijimas pareikalavo Lietuvos Respublikos Seimą vykdyti Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymą ir  įvertinti visuomenininkų surengtos akcijos metu surinktų parašų po peticija (daugiau kaip 300 tūkst. parašų) atitikimą minėto įstatymo reikalavimams ir, jeigu reikalavimus atitinka, svarstyti ją Seime. Kartu pareikalavo pritarti 2021 m. vasario 26 d. žmogaus teisų organizacijų reikalavimui nušalinti T. V. Raskevičių nuo Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų, skiriant į šias pareigas kitą asmenį, nepriklausomai nuo jo lyties ar lytinės orientacijos, taip pat surengti gyventojų referendumą dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo ir tik gavus vienareikšmišką Tautos pritarimą, spręsti dėl šios konvencijos ratifikavimo/neratifikavimo.

Po šio reikalavimo, siekdamas diskredituoti minėtų visuomenininkų akciją, t. y. daugiau kaip 300.000 piliečių parašais išreikštą konstitucinę valią nušalinti nuo Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų netinkantį asmenį, pilietis Andrius Tapinas (Laisvės TV laidų vedėjas) paskelbė alternatyvią akciją – surinkti  milijoną parašų prieš tuos 365 tūkstančius, kuriuos visuomenininkai  įteikė Seimo pirmininkei V.Čmilytei-Nielsen.

Akivaizdu, kad piliečio A.Tapino paskelbta akcija dėl tariamų milijono parašų pirmiausia buvo skirta gelbėti keblioje teisinėje padėtyje atsidūrusią Seimo pirmininkę V.Čmilytei-Nielsen, kuri, atsisakiusi kompetentingų institucijų vertinimo, vienašališkai paskelbė, kad visuomenininkų surinkti parašai nėra tinkami ir jų autentiškumui nustatyti resursų ji neskirsianti (tai nėra tikslinga). A.Tapino akcija buvo skirta užglaistyti akivaizdiems Seime esančių Laisvės partijos, TS-LKD ir Liberalų Sąjungos partijų atstovų piktnaudžiavimams valdžia, maksimaliai  sušvelninti TS-LKD atstovų A. Kubiliaus ir R. Juknevičienės viešą politinį išpuolį prieš Lietuvos  rinkėjus dėl tariamos hibridinės atakos prieš Lietuvą, pateisinti A. Kubiliaus ir R. Juknevičienės parodytą atsainų ir niekinantį požiūrį į piliečių konstitucines teises.

Tokiu būdu A.Tapino akcija buvo skirta legitimuoti ciniškam minėtų politikų elgesiui su visuomene. Toje akcijoje ciniška yra tai, kad pilietis A. Tapinas netgi neslėpė ketinantis sufabrikuoti milijoną parašų, kurie esą turėjo įrodyti, jog visuomenininkų surinkti ir Seimo pirmininkei įteikti parašai taip pat yra suklastoti. Įgyvendinęs savo sumanymą ir per kelias dienas, pasak jo, surašęs daugiau kaip 400 tūkst. asmenų duomenis, kurie buvo skirti susikompromitavusiam T. V. Raskevičiui palaikyti,  A.Tapinas sąrašus su šiais žmonių duomenimis įteikė Seimo pirmininkei, imituodamas alternatyvią rinkėjų peticiją, o pirmininkė juos priėmė, pažymėdama,  kad piliečio A.Tapino inicijuota akcija neva įrodanti, kaip lengva per trumpą laiką surinkti vieną ar kitą interesą reiškiančius gausius gyventojų sąrašus.

Nacionalinis susivienijimas pažymi, kad  piliečio A. Tapino surežisuota netikrų parašų akcija labiau primena nevykusį spektaklį, kuris gali būti tinkamas televizijos pramogoms, tačiau visiškai netinka demonstruoti aukščiausioje Lietuvos valstybės atstovybėje, kurioje  yra sprendžiami svarbiausi valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai.

Netinka vien todėl, kad viešai įteikti sufabrikuoti tariamų rinkėjų parašai, kuriuos su visu politiniu rimtumu ir politine atsakomybę  priėmė aukščiausia valstybės vadovė (Seimo pirmininkė), pažemino Lietuvos Respublikos Seimą iki teatro įstaigos lygio, tuo būdu diskredituodama Lietuvos įstatymų leidimo instituciją. Piliečio A. Tapino ir Seimo pirmininkės V. Čmilytei-Nielsen viešas sufabrikuotų parašų įteikimo spektaklis sukėlė didelį nepasitikėjimą ne tik šios institucijos vadovais, bet ir joje priimamų įstatymų kokybe, jų tikrumu, nes piliečiams kilo pagrįstos abejonės, kiek ir kurios įstatymų leidimo inciatyvos yra tikros, kiek ir kurie įstatymai yra priimti atsiliepiant į valstybės piliečių lūkesčius, o kurie priimti tik imituojant piliečių valią.

Nacionalinis susivienijimas pakartotinai reikalauja Lietuvos Respublikos Seimą:

  1. Įvertinti daugiau kaip 300 tūkst. piliečių pateiktos peticijos atitikimą minėto įstatymo reikalavimams ir, jeigu reikalavimus atitinka, svarstyti ją Seime.
  2. Pritarti 2021 m. vasario 26 d.  žmogaus teisų organizacijų reikalavimui nušalinti T. V. Raskevičių nuo Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų, skiriant į šias pareigas kitą asmenį, nepriklausomai nuo jo lyties ar lytinės orientacijos.

Taip pat reikalaujame Lietuvos Respublikos Seimą perduoti Generalinei prokuratūrai piliečio A. Tapino surinktus galimai išgalvotus 400 tūkst. asmenų duomenis, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas  dėl dokumentų klastojimo (Baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d.).

Kreipiamės į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir visus sąžiningai Lietuvos rinkėjams tarnaujančius Seimo narius, prašydami nutraukti Seime vis labiau įsigalintį Lietuvos piliečių teisėtų lūkesčių ir jų valios niekinimą, kuo greičiau stabdyti įstatymų leidybos inciatyvas, nukreiptas prieš lietuvių kalbą, prigimtinę šeimą, Lietuvos laisvės kovų atmintį ir kitas iniciatyvas, nukreiptas prieš Lietuvos valstybingumą.

Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas valdyba

Share This