Rugpjūčio pabaigoje garsus apžvalgininkas Skirmantas Malinauskas vienoje savo laidų pareiškė: „Pro Patria“ ir kitos panašios jėgos dabar lipa su Viktoru Uspaskichu į vieną sceną, dalyvauja jo apmokėtuose mitinguose, kalba šalia su Uspaskichu, su Algirdu Paleckiu, su Vaidu Lėkstučiu ir kitais asmenimis, kurie yra teisti už antivalstybinę veiklą, šnipinėjimą ir panašius dalykus“. 

Savo naujoje laidoje teigiu, kad tai visiškai melagingas teiginys, nes „Pro Patria“ nariai niekada nebuvo vienoje scenoje su nė vienu iš šių asmenų, nebent (dabar pagalvojau) rinkimų debatuose, ko Skirmantas tikrai neturėjo galvoje. 

Skirmantas į tai atsakė, kad aš pats melagis, nes Jurga Lago buvo Vytauto Radžvilo rinkiminio komiteto 2019 metų EP rinkimuose kandidatė, taip pat ne kartą publikuota propatria.lt portale ir kadangi ji kalbėjo viename mitinge su minėtais asmenimis ir jai tiktų tai, kaip Skirmantas apibūdino „Pro Patria“, tai vadinasi jis ir nemeluoja, o aš išsisukinėju. 

Tai gražus išvedžiojimas ir gal juo patikės dalis Skirmanto sekėjų (žinau, yra patikėjusių), tačiau cituoto Skirmanto sakinio tai nepadaro tiesa ir aš spėju (negaliu žinoti), kad pats Skirmantas tokiu išvedžiojimu netiki, tiesiog kai jau pasakė, tai renkasi laikytis savo. Daug geriau būtų pripažinti suklydus, nieko neišvedžioti, pamiršti šį liapsusą ir judėti toliau. Vis dar tai siūlau. Bet jeigu ne, tai tenka paaiškinti – deja, ir vėl viešai, – kodėl visgi paaiškinimas nieko nekeičia ir Skirmanto teiginys klaidinantis. 

„Pro Patria“ yra jaunimo organizacija, turinti įstatus, organus ir narius. Turi ji ir portalą, bet tame portale skelbiami žmonės dauguma jau vien dėl amžiaus negali būti ir nėra „Pro Patria“ nariai ir negali kalbėti „Pro Patria“ vardu. Niekas jų neklausė, ar jie norėtų būti su „Pro Patria“ tapatinami, tikriausiai didelė dalis ir nenorėtų. Neklausė, nes paprastai tokios keistos idėjos niekam nekyla – jeigu aš daug metų rašiau į DELFI, mano pozicija netapo DELFI pozicija ir man gyvenime nekiltų mintis taip teigti. Taigi: 

„Pro Patria“ nėra Vytauto Radžvilo rinkiminis komitetas

„Pro Patria“ nėra Nacionalinis susivienijimas

„Pro Patria“ nėra visi jos sukurto portalo autoriai

„Pro Patria“ nėra Jurga Lago

„Pro Patria“, t.y. jokie jos nariai asmeniškai ar juo labiau jos vardu įgalioti kalbėti žmonės, niekada nekalbėjo toje pačioje scenoje su Uspaskichu, Lekstučiu, Paleckiu ar kitais už antivalstybinę veiklą ar šnipinėjimą teistais asmenimis. Nekalbėjo, nes mūsų sąmoninga laikysena yra visada to vengti ir jeigu kada nors ir neišvengsime, tai tik todėl, kad kažkas apie vieną ar kitą žmogų mums nebus žinoma. Pradžioje (ir laidoje) pacituotas Skirmanto Malinausko teiginys tad yra visiškai klaidingas ir klaidinantis visus jo klausytojus. 

Skirmantas Malinauskas sako, kad „Pro Patria“ turėtų atsiriboti nuo Jurgos Lago, tada jo teiginys netektų prasmės. Tačiau kadangi „Pro Patria“ nėra jos portalo autoriai, „Pro Patria“ neturi dėl ko ir nuo ko atsiriboti. Jurga Lago yra laisvas ir savo laisvę branginantis žmogus, sąmoningai nesitapatinantis su jokia partija ar (kiek žinau) kita organizacija, puoselėjantis savo laisvę šnekėti ką nori ir kaip nori. Daug kur „Pro Patria“ su ja sutaria ir kai sutaria, jai leidus, paskelbia jos pasisakymus. Egzistuoja kelios mums žinomos ir potencialiai nežinia kiek nežinomų temų, kuriose mes nesutariame. Ir tame nėra nieko blogo ir jokio pagrindo atsiriboti. Nes Jurga Lago yra puiki visuomenininkė ir pilietiška menininkė, kurią bent aš asmeniškai labai gerbiu ir žaviuosi, ne visiems jos pasirinkimams pritardamas kaip ir ji ne visiems mano pasirinkimams pritaria. Būtų nepaprastai keista, jeigu būtų kitaip. Santykis su minimu mitingu, beje, yra vienas tokių skirtingų pasirinkimų. Bet tai nėra svarbu ir nereikalauja jokio viešo paaiškinimo, nes – dar kartą – joks portalas niekaip neatsako už savo autorių pasirinkimus ir neturi jokio reikalo nuo jų atsiriboti. 

Apskritai darboviečių, portalų, sporto komandų, leidyklų ir kitų darinių vieši atsiribojimai nuo kažką pasakiusių kolegų yra iš principo giliausia prasme niekinga „cancel culture“ dalis. Tikiuosi, kad niekada to nepadarysiu ne tik tokioje to visiškai nereikalaujančioje situacijoje, bet ir apskritai. 

Būtent dėl to visas šis įrašas pačiam autoriui atrodo akivaizdybės įrodinėjimas ir tuo kiek absurdiškas. Bet jeigu jau Skirmantas teigia kitaip ir jeigu yra kitaip manančių, iliustruokime akivaizdybę dar taip: 

Net apie Vytautą Radžvilą ką nors sakyti įvardijant jį kaip „Pro Patria“ būtų klaida arba melas (priklauso, ar sąmoningas), nes jis nėra „Pro Patria“, nors įkvėpė judėjimo atsiradimą TSPMI studentų tarpe. Kaip dėl to, kad, tarkime, profesorius Rakutis yra kalbėjęs „Pro Patria“ renginyje, jis netampa „Pro Patria“, o aš, dėl to, kad dirbau įvairių partijų parlamentarams, netampu tomis partijomis. Jeigu aš stovėjau vienoje scenoje su Jurga Lago (beje, neteko garbės) ar su Rasa Čepaitiene (ši garbė teko), o jos atsistojo vienoje scenoje su antivalstybiniais veikėjais (labai abejoju, ar žinodamos, kad taip bus, nors tai ir nėra esminga šioje vietoje), manęs tai jokia prasme, jokiu būdu ir pagal jokius logikos dėsnius į vieną sceną su antivalstybiniais veikėjais nepastato. Nesunku suprasti, kad pagal tokį Skirmanto siūlomą mąstymą būtų galima teigti, kad visi stovėjo vienoje scenoje su visais. Bet taip nėra ir niekada nebuvo. Taip tik išvedžioja Skirmantas. 

Asmenys ir organizacijos yra tai, kas jie iš tiesų yra, ir nėra niekas kitas, kuo juos būtų galima pavadinti per asociacijas. Tai gana paprasta taisyklė, kurią nesunku suprasti ir taikyti praktikoje. Sakyti, ką pasakė Skirmantas cituotame sakinyje, nebūtų melas, tik jeigu tuo būtų įvardijami mano, Dovilo Petkaus, Martyno Katelyno ar kurio kito „Pro Patria“ nario veiksmai. Suprantu, kad nėra (ir pagal įstatymus neturi būti) jokio viešo „Pro Patria“ narių sąrašo, todėl Skirmantas ar kas kitas negali žinoti. Ką daryti? Nešnekėti dalykų, kurių negali žinoti. Nes yra didelė rizika, kad kas pasakyta bus netiesa. 

Kad nepasiklystume. Skirmantas yra sukūręs daug gerų laidų, jo tinklalaidės projektas, mano akimis, nepalyginamai sąžiningesnis už Laisvės TV ar kokios Miliūtės žurnalistiką, nors (savaime suprantama) labai daug kam ten negaliu pritarti. Tai neapsaugo jo nuo klaidų, bet turėtų paskatinti padarytas klaidas pripažinti. Iš pirmos reakcijos suprantu, kad ši klaida – pradžioje cituotas sakinys apie „Pro Patria“ – pripažinta nebus. Ką padarysi. Skaitytojams ir klausytojams belieka savo galva nuspręsti, kas kalba sąžiningai, o kas ne.  

Share This