„Prie ruso“ buvo lyginama su ikirevoliuciniais laikais. Vadovėlių gale būdavo lentelės, kur smalsus mokinukas rasdavo skaičiukų, kiek kartų viskas pagerėjo. Visi dar pasitaikantys trūkumai? Tai juk kapitalizmo atgyvenomis žmonių sąmonėje! Tą itin mėgo visokie komjaunuoliai – aršūs ateistai.
Po to ateistai mikliai tapo aršiais katalikais. Dabar nusižeminę tupi bažnyčių pirmosiose eilėse. Giliai susikaupę, nuleistomis akutėmis. Prie krūtų prispaudę baltas rankeles grįžta pas tautiečius po Komunijos, suvalgę savo Dievą.
Jie viską lygina su sovietiniais laikais, apie kuriuos, tiesą sakant, neturi žalio supratimo. Visi trūkumai aiškinami socializmo nostalgija nupezusių senių sąmonėje. „Aaaa, tai tu, braliukas, komunistas…“ – sarkastiškai numykia koks storas tešlius – Komentarų Liūtas.
Sudunda kanopos, nugriaudėja džiaugsmingi plojimai. Šimtas kitas veidaknygės asilų palaikina. Ir visiems gerai, įrodė tiesas, blogybių nebėra. Tu – sunaikintas.
Tokia primityvi, senovinė schemutė naudinga šiuolaikiniams Rašto Aiškintojams, nes viską itin paprastai „paaiškina“. Ir nieko nereikia mąstyti, priežasčių analizuoti. Nei problemų pamatyti ir jas nagrinėti. Jokio galvojimo ir nelengvų išvadų, kurias juk derėtų kaip nors ir pagrįsti. Gali sau rašyti rašinėlius ir vaizduoti rinkėjams kovotoją.
Tokia žmonių mulkinimo schema ir ideologinė klišė, neturinti nieko bendro su realybe. Iš tiesų tai daugiausia sovietizmo išprievartautos yra tokių „aiškintojų“ smegenys. Kovotojai su sovietinėmis atgyvenomis patys yra šiltai įsitaisiusi sovietinė atgyvena.
Jie visada tiki tuo, kas naudinga. Prisiima pelningą tuo momentu ideologiją ir jai tarnauja savo paties labui. Nesugeba, nenori, o dažniausiai tai bijosi pastebėt realią problematiką. Tikrus žmones, tikrą skausmą ir tikrąjį gyvenimą. Nes tai nenaudinga profesionalių patriotų verslui.
Jie dar kokius 50 metų viską, kas dabar yra kvaila ir neteisinga, aiškins sovietiniu palikimu. Nes taip labai patogu – esi visada pigiai teisus. Ir, svarbiausia, nieko nereikia keisti, nieko nereikia iš viso daryti. Viskas laimingai lieka kaip buvę.
Kartą nugirdau vieną kaimo bobelių pokalbį. Į klausimą, ką daryti, kad pagaliau baigtųsi nesąmonės ir gyvenimas imtų gerėti visiems, viena atsakė: „Reikia sušaudyti visus, kurie sėdi bažnyčioj pirmosiose eilėse”.
Nebijokit, brangūs Lietuvos žmonės, liaudies balsas į dangų neina. O jei vėjas pasikeistų, vėtrungės ir vėl tvarkingai pasisuktų, kur reikia.

Share This