Yra tokia graži, pukuota, nusivylusiųjų baisingai mėgstama, gudručių sukurta stebuklinė pasaka. Juodai balta foto apie tai, kokie didvyriai ir nesuprasti genijai gyvena opozicijos stovykloje. Ir kokie niekšai, kvailiai – valdžioje.

Iš tikrųjų, vargu ar surasi sritį, kur būtų daugiau melo, veidmainystės ir elementaraus, primityvaus savanaudiškumo, negu opozicija. Šių rinkimų rezultatas – opozicijos išsigryninimas. Šitiek metų ten žmonių neviltimi maitinosi karjeristai, vidutinybės, dinozaurai, tautos vienytojai, politikos emeritai ir šiaip geranoriški dundukai.

Taip, puikių, nuostabių žmonių yra visuose opozicijos sluoksniuose, visose partijose ir struktūrose. Stabdis yra ne jie, o nudėvėti, tik apie save galvojantys lyderiai ir jų seniai numirusios struktūros. Politinius lavonus reikia pagaliau palaidoti, žmonių atsibudimas iš iliuzijų turi prasidėti.

Tačiau tam reikia atsimerkti, apsidairyti ir pagaliau pamatyti tai, kas seniai yra. Globalizmo laikais mažai yra neužvaldytų, nestebimų ir nekontroliuojamų teritorijų. O ten, kur kaunamasi dėl valdžios, pinigų ir įtakos, kontroliuojama praktiškai viskas.

Su opozicija kovojama ne tik ir ne tiek iš išorės, kiek ir iš vidaus. Visose šalyse opozicijos stovyklos yra kiaurai valdžios ir specialiųjų tarnybų stebimos, sekamos ir pasiklausomos. Viduje turi „pakabintų ant kompromato“ ir infiltruotų įtakos agentų, kurie reikiamu momentu aktyvuojami. Tai nebūtinai lyderiai, bet visada įtakingi asmenys. Kelia nerealius tikslus, o nepavykus – sumaištį, destrukciją ir niekur nevedančias rietenas organizacijų viduje. Socialiniuose tinkluose vis atsiranda nauji ar sukasi seni priedangos portaliukai ir „influenceriai“.

Suburia ir kartu apšviečia, suregistruoja aktyviąją nepatenkintųjų dalį – tarnyboms juk reikia jus pažinti asmeniškai. Kartais net sukuria kokias nors butaforines „visuomenines organizacijas“ ir net „judėjimus“.

O kaip didvyriškai ir išradingai kaunasi dėl autoriteto ir lyderystės! Atkakliai ir nenuilstamai, kasdien kalba apie tai, ką žmonėms labai norisi girdėti, kas visiems skauda. Ir tampa susijaudinusių feisbuko moteriškių garbinimo objektais.

Dažniausiai masiniu, vadinasi, primityviu lygmeniu – pasekėjų skaičius čia įvertinimo ir atlygio kriterijus. O reikšmingais momentais jie staiga pakeičia nuomones, ima transliuoti netikėtas, moderniai keistas pažiūras su dar keistesniais argumentais.

Ir pagal susikurtas įtakas sukuria nuomones, reikalingas prie vairo esančioms grupuotėms. Suburtas minias nepatenkintųjų nuveda į susipriešinimo ar abejingumo akligatvius, išsklaidydami visuomenės energiją ir neleisdami sutelkti politinės valios.

Taip yra visame pasaulyje. Galvojate, pas mus ne?

Galvokit toliau arba tiesiog nusiimkit dangtį nuo akių ir apsidairykit. Pamatysit įdomių dalykų ir žmonių, dažnai gerai pažįstamų. Sėkmės moksle.

Share This