2022 m. vasario 15d.

Artėja Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuva nepriklausoma jau daugiau nei trisdešimt metų. Visą šį laiką valstybinės šventės iškilmingai minimos, tačiau šie minėjimai vis labiau tolsta nuo tautos. Atkūrus valstybę Vasario 16-oji buvo tikra Tautos ir Valstybės šventė, šių datų prasmė turėjo vietą lietuvių širdyse. Minėjimai buvo nuoširdžios meilės Tėvynei ir didžiavimosi ja jausmo nesuvaidintos išraiškos. Tačiau netrukus šias šventes pradėjo temdyti į jas besiskverbiančio dvilypumo ir netikrumo šešėliai. Juos sukūrė vis gilėjusi valdžią ir visuomenę skirianti praraja ir pamažu kilusi nepasitikėjimo ir susvetimėjimo siena. Kartu ryškėjo takoskyra tarp oficialių, valdžios režisuojamų pompastiškų Vasario 16-osios minėjimų ir patriotiškos visuomenės dalies organizuojamų spontaniškų šventinių renginių.

 Šitaip buvo prieita riba, kai valdžios ir piliečių atotrūkis tampa neperžengiamas, o susvetimėjimą keičia atviras priešiškumas. Šių metų Vasario 16-oji daugybės Lietuvos žmonių sąmonėje liovėsi buvusi Tautos vienybės ir susitelkimo švente. Žiniasklaidoje atvirai kalbama, kad ji taps skirtingų visuomenės dalių tarpusavio kovos lauku. Valdžiai neišmintingai eskaluojant visuomenės susipriešinimą, kartojasi iškalbingos Sąjūdžio laikų aplinkybės.

 1988 m. Vasario 16-ąją LTSR okupacinė administracija, mėgindama užgniaužti prasidėjusį tautinį ir valstybinį Lietuvos atgimimą, persekiojo šią šventę mininčius šalies patriotus ir kartu organizavo jai pačiai skirtą palaikyti savo rėmėjų mitingą. Šio serviliško mitingo atitikmeniu ruošiamasi paversti Pilies gatvėje vyksiantį ir visuomenę neišvengiamai skaldysiantį renginį, kurio pagrindiniu akcentu turės tapti V. Landsbergio kalba iš Signatarų namų balkono. Kaip ir 1988 m. vasarį, dalyvauti šiame oficioziniame renginyje kviečiami dabartinės antilietuviškos valdžios šalininkai.

 Matant visuomenėje susikaupusią ir valdžios didinamą įtampą, neatrodo įmanoma išsaugoti šio ir kitų oficialių renginių valstybinę ir pilietinę rimtį bei šventišką nuotaiką. Iškilmingai, oriai ir džiaugsmingai – išvengiant dirbtinės priešpriešos ir galimų provokacijų – atšvęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną leidžia tik atskiras ir tikrai patriotinės dvasios persmelktas šios dienos minėjimas.

 Todėl kviečiame visus nepriklausomą Lietuvos valstybę mylinčius ir jos sukūrimu besididžiuojančius žmones aktyviai dalyvauti 18 val. prie J. Basanavičiaus paminklo prasidėsiančiose Liepsnų eitynėse arba 19:30 val. atvykti į Lukiškių aikštę, kurioje įvyks eiseną politiškai įprasminsiantis šventinis Vasario 16-osios minėjimas. Valstybės atkūrimo dieną pasitikime drauge.

Į minėjimą kviečia:

 Nacionalinis susivienijimas

 Pro Patria

 Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

 NOKT

Lietuvos žmogaus teisių asociacija

Piliečių gynybos paramos fondas

 Lietuvos Helsinkio grupė

 Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija

 Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Share This