2022m. rugsėjo 30d.

Vakar įvyko gana istorinis balsavimas šeimos sampratos klausimu Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete. 6 balsais prieš 3 pritarta civilinių sąjungų įteisinimui. Komitetas ir visi projekto šalininkai kartoja, kad neva tai nėra šeimos teisiniai santykiai, bet ir europiniai teismai, ir mūsų Konstitucinio Teismo buvęs pirmininkas prof. D. Žalimas daug kartų aiškiai pasakę, kad tai šeimos teisiniai santykiai. Komitetui buvo pasiūlyta pačiame projekte įrašyti, kad tai ne šeimos teisiniai santykiai, ką juk ir kartoja projekto šalininkai, bet ne, šito atsisakyta. Reikia turėti tai galvoje, kai bus pučiama migla.

Taigi kas balsavo už vienalyčių šeimų įteisinimą? Keturi Tėvynės Sąjungos atstovai, viena „laisvietė“ ir vienas socdemas. Nė vieno TS-LKD atstovo nebalsavo prieš. Tiek tos įvairovės, „skėtinės partijos“, „dviejų sparnų“ ir t.t. Šioje partijoje tiesiog niekas nebeoponuoja vienalytei šeimai, nors partijos programoje iki šiol nedviprasmiškai parašyta, kad TS-LKD remia tik vyro ir moters šeimą. Praktikoje priešingai. Du iš balsavusiųjų „už“ – Stasys Šedbaras ir Irena Haase – ankstesnėse kadencijose tuo pačiu klausimu balsuodavo „prieš“. Bet dabar vadovybei paspaudus „praregėjo“. 

Šiame Seime nuo TS-LKD atstovų balsavimo priklauso viskas. Nesvarbu, kas teikia projektus, nesvarbu, kas oponuoja. Jeigu TS-LKD jiems pritaria – jie gali praeiti, jeigu nepritaria – jie atmetami. Tas galioja ir komitete, ir Seimo salėje. Štai komitete, jeigu TS-LKD atstovai būtų balsavę pagal savo partijos programą, taigi prieš civilinę sąjungą, projektui nebūtų pritarta. Bet balsuoja kaip Laisvės partija. 

Partnerystes balsavimas

Ne mažiau svarbu tai, ko TS-LKD atstovai nedaro. Iki vakar dienos oponavimo partnerystei spektaklį tarsi žaidė krikdemas Paulius Saudargas. Jis registravo alternatyvų partnerystei projektą, pavadintą „artimo ryšio“. Toks skirtas spręsti praktines porų ir ne tik porų problemas, bet nesukuriantis šeimos teisinių santykių. Galiausiai vakar svarstant šį projektą, kurį komitetas jo paties partiečių balsų dauguma atmetė, jis net neatėjo to projekto pristatyti ir ginti, o žiniasklaidai pasakė, kad jeigu kolegų valia įteisinti vienalytę šeimą, tai jis dėl to galvos į sieną nedaužys. Tokia kapituliacijos formulė. 

TS-LKD frakcijoje iš 50 narių yra tarp 5-10, kurie dar drįsta pabalsuoti pagal sąžinę ir partijos programą. Jiems tą leidžia, nes tai niekam netrukdo – likusių 40-ties balsų užtenka sprendimams priimti. Neleistų, nebalsuotų ir tie 10 – šitą matėme ir įsitikinome balsavime pernai dėl Genocido centro direktoriaus atstatydinimo, kai buvo įsakyta balsuoti drausmingai ir pasipriešinti išdrįso tik trys. Esamoje situacijoje TS-LKD net naudinga, kad tie keli žmonės, kurie nieko negali pakeisti savo balsavimais, yra partijoje ir kuria įvairovės ir konservatyvumo iliuziją. Patys suprasdami, kad vien asmeniniu balsavimu nieko negali pakeisti. 

Arba gali paveikti kolegų balsavimą taip, kad jis atitiktų partijos programą ir deklaracijas, arba negali ir tada ką veiki tokioje partijoje? Bet garbingai neišeina nei vienas. 

Kitą savaitę greičiausiai laukia viso Seimo balsavimas partnerystės klausimu. Ji arba bus įteisinama TS-LKD balsais, arba partijos atstovai nustebins ir prisimins savo ilgametes pozicijas ir pažadus. Ironiška būti šalimi, kurioje liberaliausius dalykus įteisina būtent „konservatoriai“. 

Share This