2024 sausio 3d.

Reitingai aiškiai rodo, kad LSDP yra populiariausia partija šalyje su didžiausiais šansais laimėti rinkimus. Gi visuomenės tyrimai aiškiai rodo, kad dauguma gyventojų yra labai prieš daugybę dalykų, už ką pasisako LSDP ir jos lyderiai.

Tačiau, kai į ką nors nekritiškai susitelkia žmonių viltys, to „ko nors“ kalbos ir darbai taip pat greitai pamirštami.

LSDP pirmininkė Blinkevičūtė 2022 metais viešai kalbėjo, kad jei būtų reikėję spręsti jai, nebūtume taikę nelegalų apgręžimo. Tai buvo absoliutus sveiko proto minimumas, kurį „konservatoriai“ pritaikė tik vėluodami beveik pusmečiu ir sukandę dantis. Nelegalią imigraciją pakeitus masinei legaliai imigracijai, viešiausi LSDP asmenys skelbia, kad kokie jos mastai yra ne nauji ir toli gražu nepakankami. Štai Palucko teigimu, reikia naikinti ribojimus imigrantų įvežimui, nes logistikos sektoriuje jų labai trūksta.

Ne socdemai, o Čmilytė registravo migrantų kvotų naikinimo pataisas, bet sprendžiant iš pasisakymų, LSDP mielai už jas balsuos.  Juk tas jau žadėta 2020 metų programoje.

LSDP – patyrusi žmonių mulkinime partija. Jos programą reikia mokėti skaityti. Bet kai moki, ji iškalbinga. Skaitome:

„Garantuosime vienodą darbo sąlygas ir užmokestį už tą patį darbą – Lietuvos Respublikos piliečiams ir imigrantams iš trečiųjų šalių. Stiprinsime Darbo inspekciją, kad būtų tinkamai ginamos ir vietos, ir darbuotojų iš trečiųjų šalių teisės. Kovai su nelegaliu imigrantų iš trečiųjų šalių darbu sustiprinsime Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir darbo inspekcijos koordinavimąsi. Prioritetu skatinsime pirmiausia aukštos kvalifikacijos darbuotojų atvykimą iš trečiųjų šalių. Peržiūrėsime kvotas darbo jėgos patekimui į šalį. Įtrauksime savivaldybes priimant sprendimus dėl leidimų užsieniečiams gyventi Lietuvoje suteikimo. Užtikrinsime Darbo inspekcijos ir kitų atsakingų institucijų veiksmingą bendradarbiavimą su Europos darbo institucija darbuotojų judumo, jų teisių ir pareigų klausimais.“

Taigi darbo imigrantų skaičių didins, bet užtikrins vienodą apmokėjimą ir sąlygas su Lietuvos piliečiais. Kokia malonė: Lietuvos piliečiams mokės tiek pat, kiek azijiečiams. Tačiau ką tai reiškia praktikoje? Kai darbuotojams pasiūlys tą patį minimalų apmokėjimą ir tas pačias prastas sąlygas, atvykėliams iš Kazachstano tai atrodys pasaka ir viskas tiks. Lietuvos piliečiai, jei nepatinka, galės neimti.

Tobulas to pavyzdys neseniai nuskambėjo Vilniuje. Prie viešojo transporto vairo sėdo 6, o netrukus bus ir 10 juodaodžių vairuotojų iš Ganos. Neabejoju, kad tai geri darbštūs žmonės, dargi krikščionys ir nieko prieš juos neturiu. Problema ne asmeninio, o sisteminio lygmens. Iš Ganos vairuotojai atvyksta dėl banaliausios Žemėje priežasties – juos tenkina blogesnės sąlygos nei vietinius, nes tos sąlygos daug geresnės nei jų šalyse. Visur, kur taikomas migrantų atsivežimas, rezultatas bus blogesnės darbo sąlygos vietiniams. 

O pinigų „trūksta“ – taškant juos šimtais milijonų tokioms aferoms kaip Nacionalinio stadiono „koncesija“ ir panašioms, atlyginimams nesusikrapštytų net ir „optimizuojant“ jaunimo centrus. Nefektyvus Lietuvos viešojo sektoriaus valdymas ir kai kurių sektorių darbdavių nenoras mokėti konkurencingas algas programuoja migrantų juodadarbių paklausą ir iš to sekančias problemas. Dar kartą pabrėžkime, kad kalbame ne apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus – jie, Migracijos departamento teigimu, sudaro vos porą procentų visų atvykėlių ir tėra klevo lapas darbininkų algų dempingavimui pridengti. 

Čia didžioji ironija. Besigilinantys žino, kad Lietuvos piliečiams (kol kas?) nelabai rūpi kultūrinės tapatybės ir šalies veido išsaugojimas, daug svarbiau ekonominiai klausimai. Būtent tikėdamiesi ekonominių sprendimų piliečiai vėl rinks socdemus. Tačiau būtent ekonominiais klausimais bus išdurti, nes masinės imigracijos politika, kurią šlovina LSDP, kartu yra garantuoto algų mažinimo politika. Žinoma, lyginant su rinka be masinės imigracijos.

TS-LKD vadovaujama vyriausybė šiaip ne taip vėluodama nutraukė nelegalią migraciją, bet netrukus užsuko didžiausios masinės legalios imigracijos bangą nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Apsimestinis rūpestis, kai paskutiniais kadencijos metais siūloma įvesti valstybinės kalbos reikalavimus migrantams, nors visą kadenciją pavaldžios ministerijos net neįgyvendina jau esamų kalbos ir integracijos programų, prasidėję Juknevičienės ir co tekstai apie migracijos grėsmę ir savo tariamą kovą su ja gal ir apgaus naivesnę visuomenės dalį. Apie tai dar plačiau pakalbėsim. Visgi daugiau žmonių apgaus socdemai, pasiruošę ir net atvirai žadantys multikultūrinę Lietuvą ir plačiai atkeltus migrantams vartus, bet tuo pačiu metu ir piliečių gerovę.

Share This