2023m. balandžio 19d.

Kviečiame į piketą už valstybinę kalbą prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Gedimino pr. 38, Vilniuje, balandžio 21 dieną, 12 valandą. Norint sunaikinti tautą nebūtina ją visą išžudyti ar deportuoti iš gimtosios žemės. Užtenka vykdyti tokią ekonominę ir socialinę politiką, kad tauta pati išsivaikščiotų po platųjį pasaulį, o gimtinėje jos likučius užgožtų ir asimiliuotų ateiviai.

Norint sunaikinti kalbą nebūtina uždrausti jos raštą. Užtenka pamažu stumti kalbą iš viešojo gyvenimo ir nepastebimai ją paversti tik buitine virtuvės šnekta. O ta kalba šnekantiems žmonėms sudaryti tokias sąlygas, kad jie „dėl savo pačių patogumo“ savo Tėvynėje ir valstybėje būtų priversti „savanoriškai“ bendrauti su kitataučiais būtent šiems „patogesne“ kalba. Ir tokį žeminantį prisitaikėliškumą vadinti „mandagumu“ ar „paslaugumu“.

Gyvenusieji okupacijoje ir nepraradusieji savigarbos puikiai mena, kur vedė toks „mandagumas“: prabilęs lietuviškai Vilniuje galėjai sulaukti atsako: „nesuprantu tavo paukščių kalbos, šnekėk žmonių kalba“.

Sąjūdis kuriam laikui šiam žeminimui buvo padaręs galą. Tačiau valdantieji, ir ypač Laisvės partija, taip patologiškai nekenčia lietuvių kalbos, kad siunčia aiškius ženklus atvykėliams: nesimokykite tos lietuvių kalbos, nes puikiai išsiversite ir be jos, niekada jos ir neprireiks.

Todėl konfliktai ir žeminimas kalbiniu pagrindu sparčiai sugrįžta į Vilniaus ir kitų šalies miestų kasdienybę. Paslaugos teikėjas, reikalaujantis su juo kalbėti ne lietuviškai, darosi įprastu personažu. Liko tik mažytis žingsnelis, kai jis pareikš nesuprantąs „paukščių kalbos“ ir pareikalaus į jį kreiptis  pagarbiai – ne kažkokių paukščių, o žmonių, greičiausiai – „didžiojo Lenino“ kalba.

Jeigu dar turime nors lašelį žmogiško orumo bei tautinės savigarbos ir nenorime vėl būti vadinamais ar net pasijausti esą „paukščiais“, bet norime būti laikomi žmonėmis – ateikime į protesto akciją prieš lietuvių tautos ir lietuvių kalbos žeminimą prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Vieta – Gedimino prospektas, 38.

Share This