2023 Lapkričio 9d.

Savo nuomonę gali turėti ir reikšti visi, psichologai, rašytojai, moksleiviai, o valstybė turi rūpintis tam tikrų gėrių apsauga ir puoselėjimu. Vienu iš tokių gėrių yra prigimtinė šeima.

Ne, balsavimas dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos, pagal kurią draudžiama niekinti šeimos vertybes ir skatinti kitokią, nei LR Konstitucijoje ir LR Civiliniame kodekse įtvirtintą santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo sampratą, nebuvo tik paprastas techninis balsavimas, 

Pirma, EŽTT yra ne kartą išaiškinęs, jog pagal EŽTT konvenciją šalys narės gali pačios apspręsti dėl to, ką laiko šeima. Jei gali apspręsti, tai gali tai ir puoselėti. O tuo tikslu ir taikyti atitinkamas apsaugines prevencines priemones.

Bylos Macate prieš Lietuvą sprendimas yra bandymas priversti Lietuvą priimti kitokią šeimos sampratą, negu ji yra nustačiusi savo Konstitucijoje ir įstatymuose. Jei Seimas būtų tam paklusęs, jis būtų pripažinęs, jog realiai sprendimo teisės dėl to, kas yra šeima, Lietuva neturi.

Šis bandymas yra manipuliatyvus, nes bandoma apeiti tėvus ir eiti per vaikus, siekiant formuoti jiems kitokias vertybines nuostatas, negu išpažįsta tėvai. Pastebėtina, kad Macatė byla buvo dėl leidimo ar neleidimo parduoti knygą, o teismo nutartis kalbėjo apie vaikų teisę gauti informaciją apie LGBT ir ją gauti konkrečiai švietimo sistemoje. Kitaip tariant, tikrasis bylos tikslas buvo ne panaikinti informacijos apie LGBT cenzūrą Lietuvoje (kurios nėra, jei neskaitysime Raskevičiaus penformanso deginant knygas apie LGBT), bet atidaryti kelią pareigai kalbėti apie LGBT švietimo įstaigose. Pasiskaitykite bylą, ir viskas bus labai aišku.

Galiausiai, manipuliatyvi yra bylos ištarmė, jog homoseksualios šeimos yra lygiavertės (t.y. tapačios) heteroseksualioms šeimoms, ir tai nustato Europos žmogaus teisių konvencija. EŽTK nieko apie LGBT šeimas nekalba. Kai ji buvo kuriama, niekas apie tai net negalvojo. Teisė į šeimos privatų ir šeimos gyvenimą buvo suprantama kaip teisė į vyro ir moters santuokos pagrindu kuriamos šeimos privatų gyvenimą. Teisė kurti šeimą buvo (ir yra suprantama) kaip teisė kurti šeimą tarp vyro ir moters. Visa kita išsigalvojo ideologiškai angažuoti ar ideologijos paplauti teisėjai.

Žmogaus teisės yra visiems lygios, tame tarpe ir homoseksualiems asmenims. Teisės apribojimai irgi visiems lygūs, tame tarpe ir homoseksualiems asmenims. Aš negaliu sudaryti santuokos su Raskevičium, kaip ir Raskevičius negali sudaryti jos su savo partneriu. Ir taip yra todėl, kad šeima galima tik tarp vyro ir moters. Taškas. Tą ir nustato EŽTK. Visa kita – ideologija.

Galiausiai, vaikai negali būti klaidinami dėl lytiškumo ir šeimos sampratos. Kurti santykį su tos pačios lyties asmeniu yra ne tas pats, kas kurti santykį su kitos lyties asmeniu. Homoseksualūs santykiai neturi savyje prokreacijos galimybės (šiuo aspektu neturi reikšmės tai, jog konkreti pora negali arba nenori turėti vaikų.) Žmogaus lytiniai organai nėra pritaikyti homoseksualiai lytinio instinkto raiškos formai, tai sukelia ir sveikatos problemų. 

Seimas pasirinko, ir jis pasirinko teisingai.

Share This