2022 m. vasario 2d.

Valdantiesiems kalbant apie tai, jog Galimybių pasas „išsisėmė“ ir duodant suprasti, kad jis bus naikinamas, verta prisiminti GP įvedimo metu oficialiai pateiktus GP įvedimo motyvus, išsikeltus tikslus, kaip ir paklausti, ar pagal GP įvedimo metu nustatytas žaidimo taisykles, jis atliko savo funkciją ir yra naikintinas.

Kaip žinia, GP buvo įvestas LR Vyriausybės 2021–08–11 nutarimu Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“. GP įsigaliojo  2021–09–13 (švietimo sistemoje – anksčiau, nuo 2021–09–01).

LR Vyriausybės 2021–08–11 posėdžiui, kuriame buvo priimtas sprendimas įvesti GP įvedimą, LR VRM pateikė minėto nutarimo projekto lydraštį, kuriame nurodomos dvi GP įvedimo priežastys:

1. užtikrinti, kad su COVID–19 susijusios hospitalizacijos netrikdytų kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

2. įmanomai apsaugoti negalinčias skiepytis gyventojų grupes.

Nutarime nurodoma, jog siekiant aptartų tikslų numatyta riboti gyventojų, turinčių didelę hospitalizacijos riziką (neturinčių imuniteto ar neigiamo testo), kontaktus. Tai lėtins viruso plitimą visuomenėje, taigi ir hospitalizacijos tempų augimą.

Tai oficialiai deklaruoti GP įvedimo tikslai. Atsižvelgiant į tuometinį kontekstą, galima įvardinti kitus, nedeklaruotus GP įvedimo tikslus.

Lydraštyje nurodoma, jog LT yra žemas imunizacijos lygis (nutarimo priėmimo metu  imunitetą nuo COVID–19 turėjo (paskiepyti ar persirgę) 55,7 % gyventojų. Pastebima, kad imunizuotų asmenų skaičius vis dar nepakankamas, kad būtų užkirstas kelias šio viruso plitimui. Įspėjama, kad yra tikėtinos tolesnės pandemijos bangos (LT jau plito coronaviruso delta variantas), teigiama, kad vakcinacija labai sumažina viruso platinimo, hospitalizacijos ir mirties riziką.

Kitaip tariant, GP iš tiesų buvo siekiama

– paskatinti gyventojų vakcinaciją, manant, kad tai leis užkirsti kelią šio viruso plitimui;

– sumažinti hospitalizacijos ir mirties riziką plintant koronaviruso delta atmainai.

Kaip kriterijus GP įvedimui (o kartu ir jo atšaukimui) lydraštyje nurodomas 250 lovų rodiklis:

„Nutarimo projektu siekiama įgyvendinti vieną iš COVID–19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių ir ribojimų šalyje, kai COVID–9 lovų užimtumas asmens sveikatos priežiūros įstaigose pasiekia 250 lovų.“

Atkreipkite dėmesį, kad kalbama ne apie reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus (RITS) lovas, bet apie visas COVID–19 gydymui skirtas lovas.

Dabar žiūrime, ką turime.

2021–09–13, kai įsigaliojo GP, buvo 10 236 sergantys. Po to sergančiųjų skaičius nuolat augo. Didžiausias sergančiųjų skaičius buvo 11 02 – 37 092. Po to stabiliai mažėjo. Ar nesant GP skaičiai būtų didesnis ir jei taip, kiek – didysis klausimas, retrospektyviai vertinant GP efektą pandemijos valdymui. Tačiau svarbu pastebėti, kad iki gruodžio pabaigos nuosekliai kritęs sergančiųjų skaičius, nuo metų pradžios pradėjo augti ir per beveik mėnesį padidėjo nuo 17 778 iki 82 739. T. y. beveik 4,6 KARTO (antra lentelė). Žvelgiant iš viruso plitimo užkardymo perspektyvos, GP efekto šiuo metu nėra.

Panaši tendencija matyti ir pagal naujų ligos atvejų per parą skaičiaus ir 7 dienų atvejų skaičiaus vidurkio pokyčius.

2021–09–13 naujų atvejų buvo 1103, spalio 26 d – 3632, tada netolygiai, bet mažėjo, o metų pabaigoje pradėjo augti, sausio mėnesį šoktelėjo į viršų (sausio 28 d, registruota 12025 atvejų).

2021–09–13 7 dienų užregistruotų atvejų vidurkis buvo 807, tada augo (spalio 31 d. buvo 2994 atvejai), tada per pora savaičių sumažėjo ir išliko tolygus, o nuo metų pabaigos šoktelėjo į viršų (nuo 1322 21–12–25 iki 9539 22–01–31)

Mano kolegos Loreta Strøm, Rimas Jankunas turbūt pakomentuos profesionaliau, aš tegaliu įvardinti tris faktorius, kurie mano nuomone, galimai tai lėmė:  a) nykstanti vakcinų teikiama apsauga b) omicron atmainos paplitimas c) esamų vakcinų ribotumas apsaugant nuo omicron atmainos d) omicron atmainos užkrečiamumas (jo specifika)

Žvelgiant į patvirtintų COVID–19 ligos atvejų statistiką nuo 2021–09–13 iki dabar, matyti kad atvejų skaičius iki omicron atmainos atėjimo stabiliai augo, o jai atėjus – šoktelėjo, ir ypač nuo sausio vidurio (trečia lentelė). Galima kelti hipotezę (ką reiktų įrodyti), kad GP stabilizavo atvejų augimą (leido išvengti atvejų šuolio) delta varianto vyravimo metu. Ir taip pat rodo, kad omicrono atveju GP efekto nėra.

Kaip minėta, kriterijus GP įvedimui (o kartu ir jo atšaukimui) yra: hospitalizacijos (lovų užimtumo) rodiklis – 250 užimtų COVID–19 lovų.

Pagal šį kriterijų GP gali būti atšauktas nebent tada, kai jau bus visiškai akivaizdu, jog pandemija išsisemia. O šios dienos duomenimis, yra užimtos 1339 COVID–19 gydymui skirtos lovos, iš jų RITS 87.

Kaip minėta, RITS lovų kriterijus nutarimo, kuriuo įvestas GP lydraštyje, minimas. Tačiau visą GP galiojimo laiką būtent RITS buvo linksnuojamas kaip pandemijos valdymo kriterijus. Reikia manyti, kad bendras COVID–19 lovų užimtumo kriterijus (remiantis lydraščiu) buvo skirtas GP taikymui pagrįsti, o RITS lovų užimtumo kriterijus – kaip kriterijus valdantiesiems matuoti įvesto GP efektyvumą. Kuris, esant reikalui, pasitarnaudavo ir kaip gera tautos gąsdinimo priemonė (pvz. siūlant įvesti privalomą skiepijimą). Jei matuosime pagal RITS užimtumą viso GP galiojimo laikotarpiu, tai galimos dvi hipotezės: a) suveikė GP, b) sistema susitvarkė su apkrovimu.

Pagal mirčių nuo Covid–19 statistiką, mirčių pikas GP galiojimo laikotarpiu tenka 2021 m. spalio pabaigai – lapkričio pradžiai, t.y. praėjus mėnesiui su trupučiu po GP įsigaliojimo. Mirtingumas ženkliau nukrito tik lapkričio pabaigoje, galimai ne dėl GP, bet dėl to, kad delta variantas išsikvėpė. Mirusių asmenų, kurių pagrindine mirties priežastimi nurodyta COVID–19 liga, skaičius (a) spalio pabaigoje siekė 44, po lapkričio 19, kai buvo 38 mirtys, krito, ir per visą kitą GP galiojimo laiką pakildavo iki 26–27 mirčių.

Panašiai yra ir skaičiuojant tiek pagal kitus parametrus, t.y. pagal mirusių asmenų, kurių bet kuria mirties priežastimi nurodyta COVID–19 liga, skaičių (b) ar mirusių asmenų, kurių bet kuria priežastimi nurodyta COVID–19 liga, arba asmenų, užsikrėtusiųjų COVID–19 liga ir mirusių ne dėl išorinių mirties priežasčių per 28 dienas, skaičių (c) (ketvirta lentelė).

Kaip minėta, vienas svarbiausių, nors ir oficialiai nedeklaruotų GP įvedimo tikslų buvo vakcinacijos skatinimas. Iš tiesų, įvedus GP, vakcinuotų  skaičius (viena, dviem ar trim dozėmis) per GP galiojimo laikotarpį augo nuo 703 su viršum tūkstančių iki beveik 942 tūkstančių. Atkreiptinas dėmesys, kad vakcinuotųjų skaičiaus augimas sausio pabaigoje itin sulėtėjo – tai rodo, kad neskiepytų asmenų vakcinacija pasiekė savo ribas. (penkta lentelė)

Per GP galiojimo laiką daugiausia pirma doze paskiepytų tenka rugsėjo mėnesiui ( nuo 123 su viršum tūkstančio GP įvedimo dieną iki 100 su trupučiu spalio 3 d.), nuo lapkričio skaičiai sparčiai krito iki 85 tūkstančių ir nebekito beveik iki šiol.

GP įvedimas paskatino skiepijimąsi antra doze – didžiausias aktyvumas teko rugsėjo – spalio mėnesiais (nuo beveik 6 tūkstančių  iki 4 tūkstančių lapkričio pradžiai). Po to skiepijimosi rodikliuose dominuoja trečias skiepas (lapkričio vidurys (max. 15 tūkstančių) – sausio pradžia (max. 19 tūkstančių). Sausio pabaigoje vakcinacijos trečia doze procentas ženkliai krenta, paskutinę savaitę tesiekdamas vos 370 per dieną. Manytina, kad šį rodiklį ketinta pakelti per privalomos vakcinacijos įvedimą.

Įvedant GP neplanuota tai, kad reikės skiepytis trečią kartą. Manyta, kad bus įmanoma pasiekti kolektyvinį imunitetą paskiepijus populiaciją iki tam tikro procento dviem dozėmis. Nykstantis vakcinų imunitetas  bei nauja omicron atmaina pakoregavo planus ir pareikalavo revakcinacijos. Per visą GP galiojimo laikotarpį vakcinuotų asmenų skaičius (įskaitant pirma, antra ir trečią dozę gavusius) išaugo vos 8 proc. nuo 60 iki 68 proc.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vakcinacijos tempas buvo aukščiausias iki GP įvedimo (liepos pabaigoje  – rugpjūčio mėnesiais). GP įvedimo metu jis buvo nukritęs iki liepos pradžios lygio, o įvedus GP – tik mažėjo. Tai rodo, kad vakcinacijos politika išsisėmė dar iki GP priėmimo, o GP įvedimas jos reikšmingai neįtakojo. (pirma lentelė)

Kokius galima daryti apibendrinimus? Tai, kad žvelgiant grynai statistiškai GP nesumažino nei atvejų, nei hospitalizacijų skaičiaus (omicron faktorius). Didelis klausimas ar jis sumažino mirčių skaičių (greičiau išsikvėpė delta). Jis galimai sumažino RITS lovų apkrovimą. Jis kažkiek padidino paskiepytų asmenų skaičių (absoliučiais skaičiais), tačiau ne tiek, kiek buvo tikėtasi (o ir revakcinacija pakoregavo planus). Lietuviškos populiacijos rezistenciją skiepams – kas, būkime biedni, bet teisingi, sąlygojo tiek atvejų, tiek hospitalizacijų, tiek mirtingumo rodiklius, – su GP nepavyko įveikti.

Kadangi nesu ekspertas, su vertinimais ir išvadomis galiu klysti. Todėl priimsiu visas pastabas, jei jos geranoriškos. Svarbiausia, kad būtų dialogas ieškant tiesos.


image 4
1 lentelė
image
2 lentelė
image 1
3 lentelė
image 2
4 lentelė
image 3
5 lentelė

Share This