Į Seimo darbotvarkę įtraukus partnerystės įteisinimo projekto pateikimą, Nacionalinis susivienijimas paskelbė pareiškimą, kuriuo pabrėžia, kad tokie klausimai kaip šeimos samprata gali būti sprendžiami tik visos tautos apsisprendimu – referendumu.

„Nuosekliai laikydamiesi šios nuostatos visada kvietėme ir dabar kviečiame partnerystės ar bet kaip kitaip keliamą šeimos sampratos klausimą spręsti tik visuotiniu tautos referendumu. Normaliu atveju tokie klausimai apskritai neturėtų kilti ir būti svarstomi, tačiau dėl dešimtmečius trunkančios ideologinės indoktrinacijos žiniasklaidoje, populiariojoje kultūroje ir švietimo sistemoje, šiandien Lietuvos piliečiai priversti pasisakyti šiuo klausimu. Referendumas yra aukščiau visų galimų partinių skirtumų. Esame pasiruošę bendradarbiauti su visomis neantivalstybinėmis jėgomis, jeigu prireiktų inicijuoti referendumą piliečių parašais. Trumparegiška partijų tarpusavio konkurencija, galinti pakenkti prigimtinės šeimos sampratos išsaugojimui, būtų neatleistina klaida“, – skelbiama pareiškime. 

Nacionalinis susivienijimas taip pat atkreipia dėmesį, jog referendumas yra kraštutinė priemonė, kuria šiandien net neįmanoma pasinaudoti dėl esamo teisinio vakuumo. Autorių teigimu, Referendumo įstatymo galiojimas šiuo metu yra sustabdytas ir neįmanoma juo remiantis organizuoti referendumo. Konstitucinis Teismas 2019-02-15 savo nutarime Nr. KT8-N2/2019 konstatavo, jog naujos redakcijos Referendumo įstatymas nebuvo priimtas kaip konstitucinis įstatymas. Primenama, kad Seimas buvo pavedęs Teisingumo ministerijai paruošti naują Referendumo konstitucinio įstatymo projektą, tačiau tai iki šiol nėra padaryta. Nacionalinis susivienijimas įsitikinęs, kad įstatymų leidėjas privalo kuo greičiau panaikinti šį teisinį vakuumą ir priimti konstitucinį Referendumo įstatymą, kad būtų užtikrinta Konstitucijoje numatyta piliečių referendumo teisė ir vėliau niekas negalėtų neigti rengiamo referendumo teisėtumo.

Pareiškime taip pat akcentuojama, kad būtina pirmiausiai mėginti inicijuoti referendumą Seimo narių siūlymu ir tik jeigu nepavyktų to padaryti, inicijuoti referendumą renkant 300 000 piliečių parašų. Jeigu Seimo nariai blokuos tautos teisę pasisakyti referendume ir jį turės inicijuoti pati tauta, prie parašų rinkimo turi prisidėti visos partijos, deklaruojančios paramą prigimtinei šeimai. 

„Partnerystę įteisinančios pataisos yra pateiktos Seime ir visų prigimtinę šeimą palaikančių Seimo narių pareiga yra pirmiausiai patiems balsuojant „prieš“ sustabdyti šio ydingo projekto priėmimą jau pateikimo stadijoje. Taip ne tik būtų išvengta sunkaus ir brangaus referendumų iniciavimo proceso, bet ir visuomenė pagaliau aiškiai sužinotų visų Seimo narių tikrąsias nuostatas šeimos klausimu“, – pabrėžia partijos pirmininkas prof. Vytautas Radžvilas.

Share This