2024 vasario 16d.

Šeštadienį teko džiaugsmas dalyvauti Nacionalinio susivienijimo (NS) suvažiavime, o jau ateinantį šeštadienį teks ne mažesnis džiaugsmas dalyvauti steigiant NS Ukmergės, Anykščių, Širvintų ir Molėtų rajonų gyventojus vienysiantį skyrių. NS stabiliai auga ir plečia veiklą regionuose.

NS gyvybingumą rodo bent keli faktai:

– 2022 m. iš 0,6 proc. GPM paramos surinkome 65 000, o 2023 m. jau 110 000 eur. Per vienerius metus paramos kiekis padvigubėjo. Pagal šios sumos ir rėmėjų skaičiaus augimą aplenkėme VISAS kitas Lietuvos partijas. Pagal absoliučius paramos skaičius esame šeštoje vietoje, daugiau nei dvigubai aplenkę ne vieną parlamentinę partiją – LVŽS, Skvernelio, Darbo, Regionų ir t.t. Parama panašiais tempais auga visus kelis metus nuo partijos įsteigimo. 2020 m. šią paramą skyrė 425 žmonės, 2021 m. – 1632, 2022 m. – 1906, 2023 m. – 3287.

– Nuolatos auga nario mokestį mokančių narių skaičius. 2022 m. nario mokestį sumokėjo 358 nariai, iš viso surinkta apie 21 000 eur. 2023 nario mokestį sumokėjo jau daugiau nei 400 narių ir surinkta apie 27 000 eur. Pastaraisiais metais visų partijų vieno nario mokesčio vidurkis buvo 39,57 eur, gi NS vidutinis nario mokestis buvo daugiau nei 67 eur ir yra DIDŽIAUSIAS tarp visų realiai veikiančių partijų (kelių marginalių partijų, kur nario mokestį sumoka keli žmonės, vidurkis natūraliai didesnis). Ne todėl, kad NS prašo didesnio nario mokesčio nei kitos partijos, o todėl, kad patys žmonės tiki tuo, ką darome, ir renkasi pervesti ne minimalų nario mokestį.

– 2023 m. per savivaldos rinkimus vien Vilniuje buvo išdalinta apie 150 000 NS laikraščių, nuo šių metų pradžios dalinamas dar vienas specialiai Vilniui skirtas 150 000 laikraščio tiražas. Vasarą, aukodami savo savaitgalius, NS bendražygiai važinėjo po visą Lietuvą ir išdalino apie 200 000 laikraščių – ne į pašto dėžutes,  o švenčių metu gyvai žmonėms į rankas. Lankomi ne tik miestai, bet ir miesteliai ir net kaimai. Išvykų geografija apima visą Lietuvą. Man pačiam teko garbė talkinti Širvintose, Molėtuose, Anykščiuose, Ukmergėje, Giedraičiuose, Kernavėje, Balninkuose, Skudutiškyje, Ceikiniuose ir ne vienoje kitoje vietoje. Dabar vėl atspausdinta 400 000 laikraščių, kurie pasieks visus Lietuvos regionus. Visą šį darbą atlieka savanoriai. Kuri kita partija turi tiek pasiaukojančių savanorių, už savo darbą negaunančių nė cento? Ar ryžtumėtės aukoti kas antrą vasaros savaitgalį tokiam darbui? O NS yra nemažai žmonių, kurie ryžtasi, nes negali ramiai ilsėtis, kol Lietuva ir lietuviškumas naikinamas neįtikėtinais tempais. 

– Į NS suvažiavimą Vilniuje atvyko daugiau nei 200 intelektualių, kultūringų, patriotiškų lietuvių iš visų Lietuvos kampelių. Tokią atmosferą sunku rasti kur nors kitur. Reikėtų pamatyti šių žmonių iš meilės Lietuvai spindinčias akis. Visus vienija vienas tikslas – Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos išlikimas. Tai išskirtinai drąsūs žmonės, ramiai nusprendę prisiimti visus sunkumus ir priešiškumą, kurį tenka patirti viešai iškėlus šiandien kažkodėl absurdiškai politiškai nekorektišką vėliavą už lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės išlikimą. Visgi mainais gauname pasitenkinimą matant, kaip lėtai, bet užtikrintai stiprėja tos jau kone cenzūros uždraustos idėjos.

Suva%C5%BEiavimas%202024

Visus šiuos dalykus parašiau ne šiaip sau. Jie parodo NS pasirinktą strategiją – ne staigiai iššauti pigiais lozungais ir po to taip pat staigiai subliūkšti, kaip Lietuvoje įprasta; bet kantriu darbu budinti tautą, į stiprų branduolį suburti tikrai Lietuvai atsidavusius ir, svarbiausia, dėl jos ištvermingai dirbti pasiryžusius žmones, stabiliai didinti savo įtaką viešojoje erdvėje.

Kviečiu prie mūsų bendruomenės prisijungti visus, neabejingus mūsų idėjoms ir tikslams, lietuviškos Lietuvos, krikščioniškos moralės ir, žiūrint plačiau, europinės civilizacijos išlikimui. Dabar ypač kviečiu Ukmergės, Anykščių, Širvintų ir Molėtų rajonų gyventojus (jeigu tarp šio įrašo skaitytojų tokių yra) jungtis į naujai buriamą skyrių.

Share This