Po įtartinai „pavogtų“ JAV prezidento rinkimų demokratų partija nesustoja. Prieš keletą dienų Jungtinių Valstijų Atstovų rūmai priėmė naująjį „piliečių aktą“ (angl. „For the People Act“). Šį įstatymą sudaro net 800 puslapiai ir jis buvo parašytas demokratų partijos senatorių. Problema su šiuo naujuoju įstatymu yra įvedami dideli balsavimo procedūrų pokyčiai visoje JAV. Šio įstatymo 303A sekcija „leidimas naudoti rašytinę priesaikos deklaraciją kaip tapatybę patvirtinantį dokumentą (angl. „permitting use of sworn written statement to meet identification requirements“) įgalina rinkėjus nenaudoti asmens tapatybės kortelės. Vienintelis paguodžiantis dalykas yra tai, jog įstatymą JAV Atstovų rūmai turi pateikti balsavimui JAV Senatui kovo 24 d. Jau dabar Senato demokratai atvirai pripažįsta, kad nesitiki surinkti trūkstamų 10-ies resublikonų balsų, kad įstatymas būtų priimtas.

Šio įstatymo argumentai – dar vienas neomarksistinis naratyvas

JAV Demokratų partijos nariai naudodami jau tradicinį leftizme paplitusį „opesoriaus – represoriaus“ naratyvą teigia, kad neturtingos mažumos neišgali susimokėti 60-175 $ už asmens tapatybės korteles. Pasak jų, visoje JAV teritorijoje iki 25% balsavimo amžiaus afro-amerikiečių neturi tapatybės kortelės, tuo tarpu tik 8% baltųjų neturi tapatybės kortelių. Tai reiškia, jog apytiksliai 21 milijonas JAV piliečių neturi tapatybės kortelės su asmens nuotrauka, tad jie negali dalyvauti balsavime. Todėl reziumuojant yra teigiama, jog reikalavimas parodyti tapatybės kortelę yra diskriminacija prieš mažumas. Tačiau suteikti nemokamas tapatybės korteles 21 milijonui gyventojų kainuotų keletą milijardų JAV dolerių. Palyginus su 1.9 trilijono dolerių COVID-19 stimuliaciniu paketu, tai yra itin nedidelė suma JAV federacijos mastu. Tačiau demokratai yra paruošę „pigesnę išeitį“. 

Išeitis – jokių tapatybės dokumentų balsuojant

Jei šis įstatymas bus priimtas JAV Senate, jis leistų asmenims balsuoti pasirašius raštišką patvirtinimą, kad jie turi teisę balsuoti ir nemeluoja dėl savo tapatybės. Nepaisant to, šis įstatymas taip pat turėtų viršenybę prieš atskirų JAV valstijų įstatymus. Tokiu būdu jis prieštarauja pavienių valstijų Konstitucinei teisei kontroliuoti savo rinkimų procesą. Žymus respublikonas Mike Pence teigė, jog šis įstatymas yra „labai abejotinas“ pridurdamas, jog tai yra „labiausiai linkęs piktnaudžiauti rinkimų įstatymas visoje šalyje, tuo pat metu draudžiant sveiko proto priemones rinkimų sukčiavimų nustatyti, atgrasyti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn“. Tuo tarpu nemaža dalis respublikonų pagrįstai teigia ir taip akivaizdų dalyką  – šis įstatymas tik padidins rinkimų klastojimo atvejų skaičių, nes bus lengviau balsuoti nuteistiems nusikaltėliams bei nelegaliems imigrantams. 

Dėl šio įstatymo būgštauja ne tik demokratų oponentai. Dienraštis „National Review“ teigia, kad demokratai siekia sukurti rinkimų įstatymų spragas, kurios padėtų jiems laimėti – turint omeny praeitus nesklandžius JAV prezidento rinkimus, tokia hipotezė atrodo pagrįsta. Be to, pasak portalo „Reason“  šis įstatymas yra grėsmė žodžio laisvei ir netiesiogiai apribos piliečių galimybes kritikuoti politikų sprendimus viešoje erdvėje. Kitas svarbus aspektas yra tai, jog tarp daugybės naujų teisės aktuose nustatytų reikalavimų atsirastų naujas reikalavimas atskleisti visas detales apie mokamą politinį turinį   bei prijaučiančių asmenų sukurtą turinį. Iš esmės, norint naudoti tradicinius internetinius skelbimus ar net memus, reikės ilgo teksto, atskleidžiančio, kokia organizacija sukūrė skelbimą arba memą. „Heritage Foundation“ žodžiais tai reiškia, jog  milijonai piliečių nesutinkantys su radikalia kaire patirtų didelę riziką dėl cenzūravimo kultūros (angl. „cancel culture“  ) kryžiaus žygio. Taip pat minėto fondo dokumentai rašo, jog tai pakeistų Amerikos rinkimų proceso decentralizavimą – esminę laisvų rinkimų apsaugą JAV. Pagal JAV įstatymų priėmimo tvarką, įstatymas turi būti išdiskutuotas. Tam, kad diskusija būtų baigta reikia iš 100 senatorių gauti 60-ies senatorių pritarimą, jog diskusija baigta. Kol tai neįvyko, nėra galimas balsavimas už įstatymo priėmimą. Tokiu būdu efektyviai užkertamas kelias įstatymo priėmimui, nes mažumos partija (respublikonai) neleidžia surinkti tiek balsų (t.y 60-ies senatorių), tad įstatymo priėmimas negali būti svarstomas. Yra manoma, jog demokratai siekia pašalinti šį reikalavimą pasinaudojant savo dauguma priimti bet kokį įstatymą kaltinami respublikonus esą velkant įstatymo priėmimą, kuris tiesiogiai gintų mažumų teises. Šis reikalavimas žinomas „filibusterio“ (angl. „filibuster“) pavadinimu. Tik šis reikalavimas trukdo demokratams pasinaudoti savo nežymia dauguma.

Ką tai reiškia tiesioginei demokratijai?

Prisiminus, kad nemaža dalis amerikiečių mano, jog praėję JAV prezidento rinkimai buvo pavogti bei šio akto įteisinimas liudija akivaizdžią tiesioginės demokratijos krizę. Iki šiol, JAV būdama tiesioginės demokratijos, žmogaus teisių, kapitalizmo bei liberalizmo skleidėja pati tapo vienos valdančiosios partijos įkaite. Taip pat šis įstatymas kelia akivaizdžius pavojus pačiam rinkimų procesui. Žmogus, ateidamas be asmens dokumento balsuoti teturi pasirašyti raštišką pasižadėjimą, jog jis yra asmuo, kuriuo teigia esantis. Ar yra kokios nors garantijos, jog šis žmogus nebandys balsuoti ne vieną, o keletą kartų už savo kandidatą? Galų gale kas gali nutikti ne taip, jei balsuos žmonės, kurie neturi teisės balsuoti (nusikaltėliai, nelegalūs imigrantai ir kt.)? Į šiuos klausimus JAV demokratai nėra parengę jokių konkrečių atsakymų. 

Share This