„Black Lives Matter“ – save progresyviu laikantis judėjimas teigiantis, jog kovoja už juodaodžių teises JAV. Tačiau ši „kova“ dažniau pasireiškia riaušėmis, rasizmu prieš baltaodžius bei atviru priešiškumu rinkos ekonomikai ir nusistovėjusiai Vakarų valstybių santvarkai.

Viena iš „Black Lives Matter“ įkūrėjų yra Alicia Garza, kuri taip pat valdo „Black Future Lab“ projektą. Šio projekto uždavinys, kaip teigia oficialus puslapis yra „juodaodžių bendruomenes paversti rinkimų bendruomenėmis tokiu būdu pakeisti valdžios veikimą vietiniu ir valstybės mastu”. Ironiška, tačiau norint paaukoti šiam projektui lėšų oficialus puslapis pats teigia, kad „Black Future Lab“ yra remiamas Kinijos pažangiosios asociacijos projektas“. Be to, kaip rašo „New York Post“  Alicia Garza dirba su prokiniškomis organizacijomis. 

Kas yra Kinijos pažangiosios asociacijos projektas?

Stanfordo universiteto mokslinis tekstas teigia, kad „Kinijos progresyviosios asociacijos projektas prasidėjo kaip kairiųjų organizacija, palaikanti Kinijos Liaudies Respubliką. Jos uždavinys yra skatinti suvokimą apie žemyninės Kinijos revoliucinę mintį ir darbuotojų teises“.  Kitaip sakant, tai yra projektas skleidžiantis Kinijai palankų naratyvą JAV. Tačiau ši asociacija dirba kartu su Kinijos valdžia. Kaip teigia „The Daily Signal“  iki šiol, Kinijos pažangiosios asociacijos projekto Bostono skyrius išlieka reikšmingu Kinijos komunistų partijos partneriu JAV. Be to, pabrėžtina, kad prieš tris metus šis projektas agitavo už tai, jog Kinijos piliečiai atsinaujintų savo pasus Bostone. Tai žinoma sulaukė daug palaikymo iš Kinijos komunistų partijos kontroliuojamos medijos. Akivaizdu, kad Kinija naudojasi tokiomis organizacijomis siekiant skaldyti JAV piliečius per vadinamą jautriosios galios naudojimą JAV. Šiuo atveju yra pagrindo manyti, kad komunistinė Kinija palaiko „Black Lives Matter“ judėjimą bei jos vieną įkūrėją – Alicia Garza. 


Alicia Garza: mes esame apmokyti marksistai

Ši „Black Lives Matter“ įkūrėja 2015 m. interviu teigė, kad ji bei jos aplinka yra „apmokyti  marksistai“. Smalsu pastebėti, kad ji yra ir „the movement for Black Lives Matter“ įkūrėja – dar vienas judėjimas, kuris skaldo JAV visuomenę. „The movement for Black Lives Matter“ savo oficialiame puslapyje pabrėžia, jog „esame nusistatę prieš kapitalizmą. Mes tikime ir suprantame, kad juodaodžiai niekada nepasieks išsilaisvinimo šioje globalioje rasistinėje kapitalistinėje sistemoje“. 
Kadangi praėjęs JAV prezidentas buvo juodaodis šis teiginys skamba nepagrįstai. Dar keisčiau atrodo marksizmo laikymas santvarka, kurioje rasinių mažumų teisės bus geriau atstovaujamos. Judant toliau, kyla klausimas ar tie veiksmai, kurių ėmėsi ši organizacija iš tiesų kaip nors prisidėjo prie viešojo saugumo juodaodžių bendruomenėse? Žinoma, kad ne. „Black Lives Matter“ protestų metu buvo suniokotas tiek viešasis tiek privatus turtas. Iš to matome, kad šis ir kiti paraleliniai judėjimai taip tik ženkliai pablogino viešojo saugumo situaciją.


Protestai ir smurtas 

Galime savęs paklausti, ar policijos atšaukimas autonominėje protestuotojų zonoje taip tik nesukėlė smurto ir nusikalstamumo protrūkio? Prisimenant atvejį, kuomet minėtoje zonoje filmuojančiam žurnalistui iškėlė grėsmė gyvybei atsakymas tampa aiškus. Panašu, kad šis judėjimas nekelia klausimų apie karo prieš narkotikus politiką, kurio eigoje daugybė juodaodžių atsiduria kalėjimuose ir priklausomybėse nuo narkotinių medžiagų. Galų gale matant šio judėjimo protestus bei turint omeny patį jų pavadinimą akivaizdu, kad „Black Lives Matter“ manipuliuoja visuomene taip, tarsi viena jos grupė nusipelno privilegijų tik dėl jos odos spalvos, o ne dėl pastangų. Matant visą tai darosi aišku, kad šios organizacijos kova už juodaodžių teises nėra tiek pat efektyvi kaip komunistų partijų kova dėl darbininkų klasės gerovės, kurios metu būtent paprasti žmonės buvo labiausiai išnaudojami brutalių totalitarinių sistemų.


Alicia Garza: tikslas bus pasiektas tada, kai bus sunaikintas kapitalizmas


Tuo tarpu vienoje savo kalboje Alicia Garza pabrėžia, jog „Black Lives Matter“ judėjimo tikslai gali būti pasiekti tik tada, jei bus sunaikintas kapitalizmas. Ar ši retorika bei toks kuriamas naratyvas nėra naudingas komunistinei Kinijai? Pasak „Daily Signal“ atsakymas yra aiškus. Jie teigia „akivaizdu, kad Kinijos pažangiosios asociacijos projektas  dirba su Kinijos komunistine valdžia skleidžiant jų naratyvą JAV. Iš šios perspektyvos yra aišku, kodėl Kinijos pažangiosios asociacijos projektas remia Alicia Garza: Jie palaiko tą patį pasaulinio komunizmo troškimą“. Savo oficialiame puslapyje „Black Lives Matter“ aiškiai pasako, jog „mes esame prieš kapitalizmą. Juodaodžiai niekada nebus išlaisvinti, kol gyvensime kapitalistinėje sistemoje”. Šio tikslo kontekste degantys pastatai bei revoliuciniai šūkiai nebeskamba taip netikėtai.


Ar marksizmas – etiketė?

„Black Lives Matter“ nariai patys pasisako esantys marksistai, todėl yra visiškai aiškus pagrindas, kodėl šią organizaciją galime įvardinti kaip tokią. Antra, „Black Lives Matter“ organizacijos per Kinijos projektus vienaip ar kitaip yra susijusios su Kinija – šalimi, kuri yra įvardinama kaip nacionalinio saugumo grėsmė ne tik JAV, bet ir Lietuvoje.  Turint visą tai galvoje darosi aišku, jog „Black Lives Matter“ kovoja už marksizmą, o ne juodaodžiams svarbiausius ekonominius ir socialinius sunkumus – kaip ir daugelis marksistinių organizacijų, jų „pagalba“ nuskriaustiesiems virsta cinišku visuomenės išnaudojimu politinės galios tikslams pasiekti.

Share This