2023m. vasario 17d.

Senovės graikų legenda pasakoja, kad kadaise gyvenęs Elidos karalius Augėjas, kuris nepaprastai mėgo arklius: turėjo jų per tris tūkstančius. Bet arklidžių niekas nebuvo kuopęs trisdešimt metų, ir mėšlo susikaupė tiek, kad jau siekė arklidžių lubas.

Heraklis pasisiūlė Augėjui per vieną dieną išmėžti visus jo tvartus. Augėjas sutiko, nes netikėjo, jog tokį darbą įmanoma atlikti per vieną dieną. Heraklis sugriovė sieną, kuri iš dviejų pusių juosė tvartus, ir atvedė upės vandenis, o vandens srovė išplovė Augėjo tvartus.

Ir šiandien posakis Augėjo arklidės reiškia priterštą vietą, nesutvarkytus reikalus, o Heraklio žygdarbis – protingus sprendimus, galinčius iš esmės pakeisti blogą situaciją.

Jau trisdešimt metų gyvename nepriklausomoje Lietuvoje. Per šį laiką nebuvo nieko padaryta, kad būtų sukurta efektyvi, sveiką piliečių politinį instinktą ugdanti ir jį padedanti realizuoti savivaldos sistema. Priešingai, visi matome, jog savivaldoje daugėja biurokratijos ir taisyklių, mažėja piliečių galia įtakoti priimamus sprendimus, savivaldos institucijos tampa politinių klanų įkaitėmis, o karjera savivaldybės institucijose remiasi politine ištikimybe, o ne turima kompetencija.

Nacionalinio susivienijimo nuomone, tokia sistema iš esmės yra ydinga (plačiau apie tai www.susivienijimas.lt/). Ją gali pakeisti tik esminės valstybės reformos. Tačiau kai ką galima padaryti jau dabar.

Nacionalinis susivienijimas siūlo savivaldoje depolitizuoti viešąjį valdymą. Be kitų dalykų, tai reiškia, jog:

  • Savivaldybės administracijos direktorius turi būti ne iš Trakų rajono, nesusijęs su vietinėmis politinėmis struktūromis ir interesų grupėmis.
  • Atranka ir asmenų skyrimas į savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų  postus turi vykti skaidriai, sudarant galimybę šį procesą stebėti savivaldybės Tarybos pozicijai ir opozicijai.
  • Organizuojant viešuosius pirkimus turi būti privaloma reikšmingus mažos vertės pirkimus organizuoti skelbiamos apklausos būdu, o atviro konkurso būdu organizuojamiems pirkimams numatyti ne tik kainos, bet ir kokybinius reikalavimus.
  • Rajono plėtros (bendrojo plano keitimo klausimus) svarstyti viešai, aptariant su gyventojais,  bendruomenėmis, socialiniais ir verslo partneriais.
  • Prieš priimant svarbesnius sprendimus (pvz., dėl Karaimų gatvės humanizavimo, geležinkelio linijos perkėlimo), turi būti privalu vykdyti gyventojų apklausas, kaip to reikalauja įstatymai.

Nacionalinis susivienijimas sako: atėjo laikas laisvei nuo korupcijos ir nepotizmo. Išsivaduokime iš politinės oligarchijos gniaužtų. Tapkime stipresni!

Ramūnas AUŠROTAS,

kandidatas į Trakų rajono savivaldybės merus

Share This