Užpildyk anketą ir tapk NS nariu!

Ar esate susisiejęs(-usi) priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei?

Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs(-usi) su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis?

Ar jūs, ir ar kas nors iš jūsų artimiausių šeimos narių (motina, tėvas, brolis, sesuo, sutuoktinis) kolaboravo su okupacinio TSRS režimo represinėmis struktūromis (buvo KGB darbuotojai ar slaptieji informatoriai) arba ėjo vadovaujančias pareigas jo ideologinėse ir politinėse struktūrose (pradedant nuo visų lygių partijos ir komjaunimo komitetų skyrių vedėjo), arba priklausė Vilniaus aukštosios partinės mokyklos ir Partijos istorijos instituto prie LKP CK vadovaujančiam administraciniam personalui?

Ar esate nuteistas(-a) pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį(-ius)?

Ar dėl Jūsų veiklos buvo inicijuoti ikiteisminiai tyrimai arba pateikti kaltinimai? Ar buvote atleisti iš darbo dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir korupcijos, dalyvavimo organizuotuose arba didelio masto finansiniuose nusikaltimuose?

Kuriomis sritimis domitės? (galite žymėti kelias)

Sutikimai

Share This