2021m. balandžio 30d.

Vilnius

Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas valdybos narys Algimantas Rusteika pranešė, kad dalyvauja  „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ (toliau – Maršas) organizavime ir dėl to stabdo savo narystę partijoje.

Kadangi Maršo organizatoriai atsiribojo nuo šalies politinių partijų, o politinė partija Nacionalinis susivienijimas (toliau – NS) nusprendė nedalyvauti organizuojant Maršą, pripažindama kiekvieno NS nario demokratinę teisę jame asmeniškai dalyvauti/nedalyvauti, NS valdyba nutaria:

1.     Vadovaujantis NS įstatų 15.11 p. sustabdyti Algimanto Rusteikos  narystę politinėje partijoje „Nacionalinis susivienijimas“.

2.     Sustabdžius A. Rusteikos narystę partijoje įsigalioja NS įstatų 15.15 p. sąlyga, t. y. asmuo, kurio narystė Partijoje yra sustabdyta, netenka visų teisių ir pareigų Partijoje, išskyrus teisę kreiptis dėl narystės atnaujinimo arba nutraukimo. Toks asmuo negali rinkti ir būti renkamas į jokius Partijos organus, vykdyti jų pavedimų ar kitaip dalyvauti Partijos veikloje.

3.     Šis NS valdybos nutarimas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

Share This