Politinė partija Nacionalinis susivienijimas:

vadovaudamasi teisingumo principu;

gerbdama tautų apsisprendimo teisę;

vertindama lietuvių tautos istorinę patirtį;

prisimindama Taivano vykdytą Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politiką;

įvardindama  Taivano atstovavimo trūkumo tarptautinėse organizacijose problemą;

prieštaraudama bet kurių išorės valstybių pozicijos ar kitokiai, neteisėtai įtakai savarankiškiems Lietuvos Respublikos ir tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Lietuvos Respublika, sprendimams;

griežtai smerkdama Kinijos komunistų partijos režimo nusikaltimus prieš kinų tautą ir kitas kaimynines tautas, valstybes, etnines grupes bei skirtingų tikėjimų atstovus;

tikėdama, kad Lietuvos Respublikos sprendimai Taivano atžvilgiu ilgainiui gali įkvėpti kitas geros valios tautas ir tarptautines organizacijas;

 

ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę:

 

  1. Neapsiriboti simboline ar ekonomine santykių su Taivanu plėtra, kuri tik blogintų Lietuvos ir Kinijos santykius nepadėdama iš esmės politiškai spręsti Taivano valstybingumo klausimą;
  2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais bei aukščiau išvardintais bendrais principais, pripažinti Taivano nepriklausomybę ir užmegzti aukščiausio lygio diplomatinius santykius.
  3. Pakviesti kitas Vakarų šalis sekti šiuo pavyzdžiu.

 Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas Valdyba

 

Vilnius  2020 m.  gegužės 04 d.

Share This