2023m. kovo 15d.

Vertindami Vilniaus mero rinkimuose II ture dalyvaujančius kandidatus pažymime:

  • abu kandidatai jau yra vadovavę Vilniaus miestui, vienas mero, kitas vicemero pareigose, todėl jų vadovavimo stilius ir metodai bei su jais sietini lūkesčiai yra nesunkiai prognozuojami;
  • TS-LKD iškelto kandidato Valdo Benkunsko ankstesnės veiklos Vilniaus vicemero poste rezultatai ir išsakytos nuostatos valdančiosios koalicijos miesto Taryboje partnerių atžvilgiu neduoda pagrindo tikėtis, kad jam tapus meru būtų iš esmės pakeistas buvusio mero Remigijaus Šimašiaus vykdytas leftistinis miesto „dekonstravimo“ kursas, kuriam būdingas neprofesionalumas, lėšų švaistymas, abejingumas istoriniam Vilniaus paveldui ir ideologinis siekis iš pagrindų perkurti miestą – jo gatves, kiemus, viešąsias erdves ir želdynus;
  • Laisvės ir teisingumo iškeltas kandidatas Artūras Zuokas neturi apibrėžtų pasaulėžiūrinių, ideologinių ir vertybinių principų, kaitalioja savo nuostatas, įsiteikinėdamas skirtingoms rinkėjų grupėms, taip pat negerbia ir nesaugo miesto istorinio paveldo, yra pasiruošęs  jį aukoti dėl siaurų verslo grupuočių interesų; kandidato nekritiškas požiūris į savo ankstesnio vadovavimo laikotarpį neleidžia tikėtis, kad vėl išrinktas meru jis įstengtų atsikratyti anksčiau išryškėjusio ir teismo nuosprendžiu patvirtinto nesąžiningo, neskaidraus ir korupcinio valdymo stiliaus.

Nacionalinio susivienijimo vertinimu, balsuoti už bet kurį antrame Vilniaus miesto mero rinkimų ture dalyvaujantį kandidatą būtų tikslinga ir prasminga tik tuo atveju, jeigu jis prieš balsavimą paskelbta deklaracija viešai įsipareigotų įgyvendinti šias Nacionalinio susivienijimo įvardytas ir sėkmingai miesto raidai būtinas nuostatas:

  • ideologijos ir grupių interesų nulemtą miesto „perkonstravimo“ siekį pakeisti ilgalaikiu ir racionaliu planavimu, numatančiu organišką miesto augimą, viešųjų paslaugų užtikrinimą visiems  naujiems gyvenamųjų namų  projektams ir istorinio paveldo bei miesto veido išsaugojimą;
  • sudemokratinti Vilniaus valdymą, realiai atsižvelgiant į visuomeninių komisijų rekomendacijas bei piliečių apklausose ar vietos referendumuose priimamus sprendimus;
  • atlikti išsamų praėjusios kadencijos Vilniaus miesto savivaldybės ūkinės ir finansinės veiklos auditą, siekiant išsiaiškinti savivaldybės administracijoje įsitvirtinusio nepotizmo, lėšų švaistymo ir galimos korupcijos faktus bei patraukiant atsakomybėn jų kaltininkus;
  • keisti ligšiolinę Laisvės kovų istorijos trynimo ir klastojimo politiką, kad būtų išryškinamas miesto kaip Lietuvos sostinės statusas, deramai įprasmintos Laisvės kovos, viešosios atminties ženklais ugdomos patriotinės  miesto piliečių tautinės ir valstybinės nuostatos, konkrečiai įsipareigojama Vyčio monumento Lukiškių aikštėje ir pirmojo savanorio, Birželio sukilimo organizatoriaus K. Škirpos atminties ženklų atkūrimui;

Nesant viešo įsipareigojimo aukščiau paminėtoms nuostatoms, kviečiame vilniečius balsuoti prieš abu kandidatus ir taip išreikšti protestą prieš esamus pasirinkimus, prieš nekompetentingo ir nepotistinio valdymo praktikas, už esmines permainas Lietuvos sostinės gyvenime.

Būdami opozicija Vilniaus miesto savivaldybės Taryboje principingai ir atkakliai sieksime, kad Nacionalinio susivienijimo rinkiminė programa „Kelkis, Vilniau!” būtų įgyvendinama.  Visos konstruktyvios būsimojo mero ir valdančiosios koalicijos iniciatyvos bus remiamos nepriklausomai nuo to, kam bus suteiktas rinkėjų mandatas ketveriems metams valdyti Vilnių.

Share This