2022m. gegužės 17d.

Gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 12.30 val. Vilniuje, Simono Daukanto a. įvyks vieša protesto akcija ir bus kreiptasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą bei Lietuvos visuomenę. Akcijos metu bus reikalaujama stabdyti ir atšaukti šalį valdančių politinių partijų ir joms pritariančių opozicijos politikų priimtus visuomenei žalingus ir valstybės stabilumui pavojingus sprendimus energetikos sektoriuje.

Gegužės 4 d. politinė partija Nacionalinis susivienjimas paskelbė kreipimąsi dėl elektros tiekimo rinkos tariamo liberalizavimo ir neriboto elektros tiekėjų rėmimo iš valstybės biudžeto lėšų. Jame valdžia buvo paraginta įvertinti didžiulę žalą ir grėsmę, kurią šalies elektros vartotojams ir valstybei kelia beatodariškos pastangos ,,liberalizuoti“ ir ,,išlaisvinti“ nuo valstybės kontrolės energetikos sektorių žinant, kad jame dėl jo specifikos neveikia iš tiesų laisva rinka ir negalima tikra elektros tiekėjų konkurencija. Buvo atkreiptas valdžios dėmesys ir į tai, kad tarptautinėje arenoje ir pasaulinėse energijos išteklių rinkose tvyrant sumaiščiai yra neleistina ir nusikalstama versti elektros vartotojus ,,pirkti katę maišę“ – aklai rinktis ,,nepriklausomą“ elektros tiekėją suvokiant, kad vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu elektros energijos kainos ir jų svyravimai biržose yra neprognozuojami.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir dauguma Lietuvos Respublikos Seimo narių ignoravo šį kreipimąsi bei visas kritines pastabas, kurias dėl šios ,,reformos“ išsakė Lietuvos Bankas, Valstybės kontrolė, Lietuvos pramonininkų konfederacija bei autoritetingi ekspertai.

Vyriausybė ne tik neįsiklausė į raginimus atšaukti iš anksto pasmerktą žlugti elektros tiekimo „liberalizavimą“ ir atsisakyti planų prievarta išvaryti elektros vartotojus pas jų jau pradėjusius jų sąskaita parazituoti „nepriklausomus“ elektros tiekėjus (NET). Siekiant sušvelninti pagrįstą gyventojų pasipiktinimą dėl sąmoningai vykdomo jų skurdinimo imituojant akivaizdžiai negalintį būti naudingą vartotojams elektros tiekimo sektoriaus privatizavimą, griebtasi net ciniškos apgavystės. Vartotojams pasiūlytas „sūris pelėkautuose“ – trumpai veiksiantis kainų kompensavimo mechanizmas, kuris netrukus bus atšauktas dangstantis sunkia valstybės finansine padėtimi. Vartojai bus palikti likimo valiai ir be jokios valstybės apsaugos bus atiduoti kaip baudžiauninkai elektros perpardavinėtojų savivalei ir malonei. Tarpininkams sudarytos visos sąlygos nevaržomai didinti elektros kainas valdžiai teisinantis, kad „laisvoje rinkoje“ valstybė jų negali kontroliuoti ir riboti.

Vyriausybė elgiasi ne kaip piliečių interesams atstovaujanti politinė vykdomoji valdžia. Ji dar kartą parodė, kad yra tik suinteresuotų verslo grupių tarnaitė, savo svarbiausiu uždaviniu laikanti elektros vartotojų ir valstybės sąskaita skirti šalies nereguliuojamiems elektros tiekėjams didžiules kompensacijas ir garantuoti didžiulius jų turimus žūtbūt gauti viršpelnius. Valdžios kuriama vadinamoji elektros tiekimo „rinka“ tampa tokia akivaizdžia laisvosios rinkos parodija, kad randasi pagrindas manyti, jog Vyriausybės sprendimus lemia galimai nusikalstamas politikų ir privačių verslo grupuočių sandėris.

Seimo opozicinės partijoms pritrūko sąžinės ir drąsos stabdyti valdančiųjų apgavystę. Jos nerado politinės valios ryžtingai pasipriešinti sunkiomis karo Ukrainoje sukeltos ekonominės krizės sąlygomis vykdomam atviram ir ciniškam Lietuvos piliečių – elektros energijos vartotojų – apiplėšimui ir jų neišvengiamam skurdinimui, iš kurio krausis viršpelnius valdžios globojami elektros eneergijos sektoriuje parazituojantys neegzistuojančios „laisvos tiekimo rinkos“ vertelgos.

Mūsų reikalavimai:

1. Atšaukti bet kokius planus, įskaitant spaudimą aukštesnėmis elektros energijos kainomis, priversti individualius elektros vartotojus pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją (NET). Nedelsiant sudaryti galimybę elektros vartotojams, kurie jau pasirinko nepriklausomą elektros tiekėją, grįžti pas visuomeninį elektros tiekėją.

2. Atšaukti planus apriboti visiems vartotojams maksimalias visos sunaudotos elektros ir gamtinių dujų kainas, o šiai priemonei numatytus 690 mln. eurų panaudoti tikslinei mažesnes pajamas turinčių gyventojų ir smulkiojo bei vidutinio verslo paramai taip, kad būtų užtikrinta jų motyvacija taupyti ir investuoti į alternatyvias elektros energijos gamybos ir būstų šildymo šaltinius.

3. Teisėsaugos institucijoms atlikti antikorupcinį tyrimą dėl to kas ir dėl kokių motyvų pasiūlė kompensuoti elektros tiekėjams visas pajamas taikant aukštesnes negu nustatytos maksimalios kainos.

4. Nedelsiant pakeisti sprendimus dėl naujų elektros generavimo jėgainių vystymo taip, kad nauji projektai pirmiausia būtų skirti mažinti elektros energijos kainą Lietuvos vartotojams.

5. Matydami aklą valdžios vadovavimąsi neoliberalistinės ieologijos dogmomis ir beatodairišką pasiryžimą vykdyti jomis grindžiamas ES direktyvas Lietuvos piliečių masinio skurdinimo ir valstybės silpninimo sąskaita, dar kartą primygtinai reikalaujame iškelti ES lygmeniu klausimą dėl centralizuoto ir neveiksmingo (nelankstaus ir neefektyvaus) ekonomikos regulavimo panaikinimo, grąžinant valstybėms narėms ekonominį savarankiškumą, grindžiamą realaus subsidiarumo principu, kuris įgalintų tvarkyti šalių ūkius atsižvelgiat į realias ir besikeičiančias vietos sąlygas.

Nacionalinio susivienijimo rengiamoje akcijoje Lietuvos Respublikos Prezidentas bus paragintas imtis politinės iniciatyvos keičiant ydingus sprendimus, susijusius su elektros rinkos liberalizavimu ir netinkamu elektros ir gamtinių dujų kainų kompensavimu vartotojams.

Aktyviai dalyvaudami akcijoje galime ir turime priminti valdantiesiams ir visiems politikams, kad nenorime ir nesileisime paverčiami nuo visuomenės ir valstybės ,,nepriklausomų“ elektros tiekėjų vergais!

Share This