2022m. spalio 21d.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Prezidentui,

Seimui,

Vyriausybei,

Generaliniam prokurorui

Lietuvos Respublikos Seime Generalinė prokurorė Nida Grunskienė 2022 m. spalio 11 d. išplatino informaciją, jog valstybė neskiria pakankamai lėšų Generalinės prokuratūros funkcijoms tinkamai vykdyti:

 prokuratūra turi apie 650 tūkst. eurų skolą, o Lietuvos paštas grasina netgi nebesiuntinėti prokurorų korespondencijos;

 prokuratūros tarnyboje dirba 607 prokurorai, tačiau net ir šiems darbuotojams aprūpinti stinga lėšų – jų atlyginimai nekonkurencingi, skatinantys prokurorus apleisti tarnybą prokuratūroje, nes jie nepajėgia aprūpinti savo šeimų (specialistai neuždirba nė tūkstančio eurų po mokesčių);

 prokuratūros kolektyvas sparčiai sensta, dėl mažų atlyginimų prokurorai nenoriai dalyvauja atrankose į vadovus, prokurorų konkursai dažnai neįvyksta, nes prokuroro darbas tapo nepatrauklus (šiemet nepavyko surengti netgi egzamino į prokurorus, nes nesusirinko norinčiųjų jį laikyti skaičius)

 2021 m. tarnybą prokuratūroje paliko 22, o šiemet – 20 prokurorų, o į darbą priimti tik 4 darbuotojai.

 prokuratūra negali atnaujinti darbuotojų kompiuterių, mobiliųjų telefonų, automobilių parko, nėra pinigų komandiruotėms, prokurorai negali vykti į tarptautinius renginius, prokurorų, siunčiamų tirti karo nusikaltimų Ukrainoje, nedraudžia „nė viena draudimo kompanija“;

 išskirtinai blogos sąlygos Tauragėje, o Kėdainiuose patalpose įgriuvo stogas; stinga lėšų  reikalingoms vietoms įrengti darbui su įslaptinta medžiaga, pagal Valstybės saugumo departamento reikalavimus.

Ši viešai Generalinės prokurorės išplatinta informacija ne tik šokiravo visuomenę, bet patvirtino Nacionalinio susivienijimo nuolat kartojamą teiginį, kad valdančios politinės partijos nuosekliai ir iš pagrindų ardo savarankišką Lietuvos valstybę. Pastarąjį teiginį iliustruoja akivaizdžiai nusikalstamas šalies mokesčių mokėtojų lėšų švaistymas valdžios remiamiems antivalstybiniams leftistinės multikultūrizmo ir genderizmo ideologijos sklaidos  projektams (LGBT eitynėms, smėlio pliažui Lukiškių aikštėje bei kt.).  Dosniai dalijamos milijoninės sumos asociacijoms bei VŠĮ, kurios vykdo  propagandinį žmonių sąmonės apdorojimo ir tautinės bei valstybinės sąmonės griovimo darbą, rengia komunistinio režimo praktiką atkuriančias visuomenės ideologinio ,,švietimo“ ir  ,,perauklėjimo“ akcijas, verčiančias akademinės bendruomenėms narius aukštosiose mokyklose vengti vadinti vieni kitus „vyrais“ ar „moterimis“, mokyklose berniukus dėvėti mergaičių sijonais, o paauglius ,,pasikeisti lytį“ pagal įgeidžius ir kt. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnis skelbia, kad „Prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus“. Tai reiškia, kad nuo tinkamo prokuratūros finansavimo iš esmės priklauso asmens, visuomenės ir valstybės teisių gynimo kokybė. Esant skurdžiam šios ypatingai svarbios valstybei institucijos finansavimui, nedera net tikėtis, kad bus kokybiškai ginami asmens, visuomenės ir valstybės teisės bei interesai.

Neatsitiktinai Lietuvoje tikrąja šio žodžio prasme įsisiautėjo elektros ir šilumos energijos perpardavinėtojai (spekuliantai), stumiantys šimtus tūkstančių gyventojų į socialinį užribį, kraunantys sau pasakiškus viršpelnius. Neatsitiktinai keliais kartais gyventojams šiuo metu padidėjo elektros ir šilumos kainos, nes visuomenės bendrais interesais ėmė rūpintis nebe valstybė, o privatūs asmenys – akcininkai, besivaikantys tik asmeninio pelno. Neatsitiktinai masiškai yra naikinami šalies miškai, grobstomi pelningi valstybinės žemės sklypai, vykdomos nelegalios statybos krašto kultūros paveldo vietovėse, grobstomos milijoninės sumos ir „alkoholio dėžutėse“ perkami bei parduodami grupelei žmonių naudingi  valstybės institucijų sprendimai. Prokuratūra, kuri privalo užkardyti panašias visuomenei žalingas veikas ir kurios konstitucinė prievolė ginti viešąjį interesą, nepajėgi to daryti, nes visos buvusios valdžios sąmoningai, neskyrė ir neskiria būtinų lėšų šioms Konstitucijoje įtvirtintoms funkcijos tinkamai vykdyti.

Nacionalinis susivienijimas pareiškia:

• Šalyje yra sąmoningai kuriamas lėšų stygius šalies teisėtvarkai ir teisingumui stiprinti. Dosniai švaistomi pinigai ideologinių institucijų išlaikymui išduoda ne tik valdžios suinteresuotumą vyraujančia teisine betvarke valstybėje, bet ir vadovaujančių politikų siekį diskredituoti valstybės savarankiškumą demonstruojant jos tariamą negebėjimą savarankiškai tvarkytis, peršant visuomenei mintį, neva tik svetimų valstybių arba viršnacionalinės institucijos gali laiduoti tvarką ir teisingumą visuomenėje.

• Ciniškai apsimestinis yra nuolatinis valdžios aimanavimas, esą valstybės biudžete nepakanka lėšų gyventojų švietimui ar šalies teisėtvarkai. Tačiau neokomunistinių idėjų sklaidos  „industrijai“ finansuoti ir šių idėjų propagandos aparatui išlaikyti (pvz. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai) Lietuvoje lėšų niekada nepristingo. Tam šalies valdžia kasmet iššvaisto milijonines mokesčių mokėtojų sumas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai iš biudžeto skirta 2020-ais metais 438 tūkst EUR, 2021-ais metais 570 tūkst EUR. Šių metų (2022) biudžete skirta 566 tūkst EUR. Tuo tarpu Generalinei prokuratūrai, kuri pagal šalies Konstituciją yra atsakinga už tvarką visuomenėje ir piliečių saugumą, nerandama 650 tūkst. eurų skolai padengti. Jai sąmoningai šykštima lėšų, kad tvarkos ir saugumo šalyje būtų kuo mažiau, kad baimė ir nesaugumas verstų piliečius besąlygiškai paklusti įnoringiems valdžios įgeidžiams ir vergiškai jai nuolaidžiauti.

• Pakartojame ne kartą pareikštą Nacionalinio susivienijimo poziciją – nutraukti bet kokį antivalstybinę leftizmo ideologiją propaguojančių institucijų, komisijų ar visuomeninių darinių (VŠĮ, asociacijų ir fondų) finansavimą, šiuos darinius išformuoti (įskaitant Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą), o sutaupytas lėšas skirti visuomenės švietimui, saugumui ir teisėtvarkai stiprinti.

Nacionalinis susivienijimas reikalauja:

• Seimo valdančiąsias politines partijas nedelsiant atlikti išsamų valstybės išlaidų auditą ir nutraukti neokomunistinės (leftistinės) genderizmo ir multikultūrizmo propagandos institutų finansavimą ir su tuo susijusį visuomenės tautinės ir valstybinės sąmonės griovimą. Niekuo nepateisinamas valstybės lėšų eikvojimas totalitarinio pobūdžio piliečių ideologiniam indoktrinavimui finansuoti dabartinės ekonominės ir finansinės krizės sąlygomis negali būti vertinamas kitaip, kaip sąmoningas ir nusikalstamas Lietuvos valstybės žlugdymas.

• Šios propagandos tinklui, niekuo nesiskiriančiam nuo visuomenės sąskaita parazitavusio okupacinio režimo primesto ir nuolatos pūsto brangiai kainavusio  ideologinės propagandos aparato, išlaikyti švaistomas lėšas skirti šalies teisėtvarkai stiprinti, įskaitant būtiną ir efektyvią valstybės paramą šalies prokuratūros institucijai. Reikalaujame besąlygiškai patenkinti visus Generalinės prokurorės reikalavimus tvirtinat 2023-ųjų metų šalies biudžetą.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

Valdybos vardu pasirašo atsakingasis sekretorius Arnas Simutis 

Share This