Politinė partija „Nacionalinis susivienijimas“

Adresas, Kalvarijų g. 280-37, LT-08317 Vilnius tel.: 8 620 411 66

el paštas: [email protected]

Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai

Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius

El. paštas: [email protected]

SKUNDAS

Dėl diskriminacinės LRT Seimo rinkimų debatų organizavimo tvarkos

2020 m. rugsėjo 3d., Vilnius

Skundo esmė

2020-09-01 LRT TV naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė  2020-09-01 laišku atsiuntė tokią informaciją: „Laikydamasi politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principo, LRT rengia diskusijų laidas, skirtas informuoti visuomenę apie rinkimuose į Seimą dalyvausiančių partijų rinkimų programas. Kviečiame 6 rinkimuose dalyvausiančius Nacionalinio susivienijimo atstovus į LRT rengiamus “LR Seimo rinkimų debatus”. Debatai numatomi tiesioginiame eteryje, rugsėjo 17 ir 30 dienomis 21.30 valandą. Rugsėjo 17 d. debatų temos: Sveikatos apsauga. Demokratijos padėtis ir žmogaus teisės. Rugsėjo 30 d. debatų temos: Švietimas. Socialinė politika ir socialinės atskirties mažinimas. LRT televizijoje Jūsų laukiame rugsėjo 17 ir 30 dienomis 20.30 valandą.

Siekdami užtikrinti lygiai vienodas sąlygas visiems kandidatų sąrašams, užtikrinsime jiems vienodą pasirodymų laidose skaičių, o dalyvavimo grafiką – kurių kandidatų sąrašų atstovai susitiks konkrečioje laidoje – sudėliojome atlikę reprezentatyvią balsavimo teisę turinčių Lietuvos žmonių apklausą. Laidos dalyviai kviečiami atsižvelgus į LRT užsakymų bendrovės Norstat atliktą reprezentatyvią, balsavimo teisę turinčių Lietuvos žmonių apklausą. Tokį papildomų laidų organizavimo principą LRT pasirinko atsižvelgusi ir į Vyriausiosios rinkimų komisijos rekomendacijas.

Dalyvauti debatų laidoje kviečiama po 4 politinės kampanijos dalyves – kokios konkrečiai partijos susitiks laidoje, lėmė sociologinių apklausų rezultatai, t. y. pačių Lietuvos gyventojų atliktas Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų reitingavimas. Daugiausia palaikymo sulaukusios pirmosios 4 dalyvės dalyvaus pirmoje laidoje, toliau sąraše išrikiuotos 4 dalyvės kviečiamos į antrąją laidą ir tokiu pat principu bus organizuojamos likusios laidos.

LRT televizija planuoja surengti tiek debatų laidų, kad visų politinės kampanijos dalyvių, partijų sąrašų, atstovai juose sudalyvautų po du kartus. Prašau informuoti, ar dalyvausite “LR Seimo rinkimų debatuose” ir atsiųsti laidos dalyvių sąrašą“.

Dėl lygiateisiškumo principų pažeidimo

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio, reglamentuojančio rinkimų agitacijos sąlygas bei tvarką, 1 dalyje nustatyta, kad Komisijai paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatams suteikiama teisė nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Rinkimų agitacijai skirtų laidų rengimo taisykles tvirtina, konkrečią Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų trukmę ir laiką nustato Komisija, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovu. Ji taip pat paskirsto laidų laiką taip, kad nebūtų pažeisti šie lygiateisiškumo principai: tarp kandidatų sąrašų daugiamandatėje rinkimų apygardoje; tarp vienmandačių rinkimų apygardų; tarp kandidatų vienmandatėje rinkimų apygardoje. Pagal to paties straipsnio 4 dalį diskusijose dalyvaujančių savarankiškų politinės kampanijos dalyvių grupės (iš dviejų ir daugiau asmenų) sudaromos tarpusavio susitarimu, o kai jo nėra – burtais.

Seimo rinkimų teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 4 dalis tiesiogiai įtvirtina galimybę diskusijose dalyvaujančių savarankiškų politinės kampanijos dalyvių grupes (iš dviejų ir daugiau asmenų) sudaryti jų susitarimu, o jeigu tokie susitarimai nėra sudaromi – burtais, taigi jos numato galimybę derinti abu būdus, paskirstant savarankiškus politinės kampanijos dalyvius į grupes.

Politinė partija Nacionalinis susivienijimas nėra sudariusi nei susitarimo, nei traukė burtus, o nurodytos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo nuostatos neįtvirtina sąlygos rengti LRT debatus, vadovaujantis sociologinius tyrimus atliekančių, todėl finansiškai priklausomų nuo užsakovų ir negalimų laikyti objektyviomis ir nešališkomis, komercinių bendrovių pateiktomis rekomendacijomis. Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių susitarimai yra sudaromi laisva valia, jų teisė pasirinkti, su kuo nori diskutuoti, todėl šios teisės negali riboti ar reglamentuoti jokie komercinių bendrovių reitingai.

Lietuvos Respublikos Vyriausiasis administracinis teismas 2016-09-02 sprendime adm. byloje Nr. eR-2-492/2016 išaiškino, kad Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytas lygiateisiškumo principas pirmiausia užtikrinamas taip, kad galimybė sudaryti susitarimus yra nustatyta įstatyme, todėl bet kuris savarankiškas politinės kampanijos dalyvis žino apie tokią galimybę ir gali šia teise pasinaudoti, inicijuodamas ir sudarydamas susitarimą su vienu ar keliais kitais savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Lygiateisiškumo principas taip pat užtikrinamas sudarant lygias galimybes visiems savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams vienodomis teisėmis dalyvauti specialiose diskusijų laidose, finansuojamose valstybės biudžeto lėšomis, jiems suteikiamas vienodas laikas kandidatų pasisakymams.

Konstatuojame, kad LRT akivaizdžiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnį, diskriminuodama ne tik politinę partiją Nacionalinis susivienijimas bet ir kitas naujai susikūrusias partijas, t. y. šališkai teikdama privilegijas kitoms politinėms partijoms, pagal sociologinius tyrimus vykdančių komercinių bendrovių specialiai tam tikslui parengtas gyventojų apklausas, daugelyje kurių Nacionalinis susivienijimas sąmoningai  neminimas.

Prašome Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją: 1) užtikrinti, kad rinkimų agitacija būtų organizuojama ir vykdoma visų dalyvių lygiateisiškumo pagrindais; 2) kadangi LRT organizuojamų debatų pagrindas – Norstat atlikta apklausa – neatitinka įstatyme numatyto lygiateisiškumo principo ir nesudaro sąlygų rinkiminių debatų metu užtikrinti realią ir vienodą konkurencinę aplinką, kuri yra tikrai laisvų, demokratiškų ir sąžiningų rinkimų būtina sąlyga, prašome įpareigoti LRT rinkimų debatus organizuoti įstatyme nustatyta tvarka.

Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas atsakingasis sekretorius ir atstovas Vyriausioje rinkimų komisijoje A. Simutis

Share This