2021m. birželio 16d.

Vilnius

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui p. Gitanui Nausėdai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Lietuvos visuomenei

Šiais metais Lietuva mini 1941 metų Birželio sukilimo aštuoniasdešimtmetį. Greta 1918–1920 metų nepriklausomybės kovų ir 1944–1953 m. partizaninio pasipriešinimo Birželio sukilimas yra vienas svarbiausių ir šlovingiausių ilgaamžės lietuvių tautos kovos už savo laisvę įvykių, padėjęs pagrindus šių dienų Lietuvos valstybingumo atkūrimui ir įtvirtinimui.

Birželio sukilimas turėjo ypatingą reikšmę, o jo dalyviai verti didžiausios pagarbos. Sukilimas nuplovė 1940-ųjų birželį priimto SSRS ultimatumo gėdą ir parodė pasauliui, kad Lietuva nori būti nepriklausoma ir niekada nesutiko su SSRS okupacija ir aneksija. Sukilimas pareikalavo daug žmonių aukų – daugiau nei 2000 žuvusiųjų per kelias dienas. Sukilimo metu sukurta ir pradėjusi veikti, bet tikros valdžios šalyje nespėjusi įtvirtinti ir naujų okupantų sunaikinta Laikinoji vyriausybė bent laikinai įkūnijo tautos valią gyventi nepriklausomoje Lietuvoje.

Visą sovietmetį Sukilimas buvo juodinamas ir šmeižiamas, skleidžiami mitai, esą Sukilimo rengėjai ir jo iškelta Laikinoji vyriausybė buvo palankūs naciams. Tokia okupacinė istorijos politika negalėjo stebinti. Daug blogiau yra tai, kad ir atkūrusi nepriklausomybę Lietuva jau 30 metų nedrįsta deramai pagerbti Birželio sukilimo, jo rengėjų ir aukų. Bet koks drąsesnis bandymas tai padaryti valstybės ar visuomenės lygiu iki šiol susilaukia sovietinę propagandą atkartojančio puolimo, kaltinimų nacių garbinimu, bandymų susieti Sukilimą su nacių valdžios ir pavienių lietuvių vykdytu Holokaustu.

Laikinoji vyriausybė melagingai tapatinama su J. Paleckio sudaryta „liaudies vyriausybe“, kolaboravusia su sovietų okupaciniu režimu ir nesiekusia atkurti valstybės. Šituo melagingu lyginimu mėginama sukilėlių įsteigtą Laikinąją vyriausybę vaizduoti tokiais pat nacių kolaborantais, kokie buvo ištikimai SSRS tarnavę marionetinės „liaudies vyriausybės“ nariai. Į šią šmeižto kampaniją yra įtraukti ir užsienio šalių atstovai, mokslininkai, žurnalistai, net rezistentų palikuonys, o ypač – Rusijos valstybinė propaganda. Labai nuvilia ir žeidžia Lietuvai draugiškų ir partnerėmis laikomų šalių spaudimas oficialiu valstybės lygmeniu nepripažinti Sukilimo neatskiriama Laisvės kovų istorijos dalimi ir deramai nepagerbti jo dalyvių.

Būtent tai yra būtina padaryti minint Sukilimo aštuoniasdešimtąsias metines. Įveikime mums skiepijamą savo praeities baimę ir nebesitaikstykime su mūsų laisvės kovų istorijos klastojimu, menkinimu ir tautos žeminimu. Lietuvių tauta, kaip visos tautos, turėjo neatimamą ir besąlyginę teisę sukilti ir ginti savo laisvę. Išdrįskime pasakyti sau ir pasauliui: nors tik simboliškai ir trumpam  leidęs atkurti valstybę, Sukilimas buvo teisingas, teisėtas ir garbingas tautos mėginimas atsikratyti  SSRS okupantų primestos vergijos pančių. Lietuva privalo pati rašyti neiškreiptą savo istoriją, pagerbti už jos laisvę žuvusius ar žūti pasiruošusius didvyrius.

Birželio sukilimo metinės turi būti paminėtos oficialiu valstybės lygmeniu, nenutylint ir tragiškų šių lemtingų 1941 m. vasaros įvykių aspektų. Kadangi jau gėdingai pavėluota paskelbti 2021-uosius Sukilimo atmintinais metais ir parengti tam reikalingą valstybinę programą, Seimui belieka šią sukaktį išnaudoti kaip unikalią progą pagaliau paskelbti galiojančiu 2000 m. rugsėjo 12 d. priimtą ir netrukus atšauktą įstatymą, kuriuo Laikinosios vyriausybės pareiškimas „Nepriklausomybės deklaravimo atstatymas“ buvo pripažintas Lietuvos valstybės teisės aktu. Tam simboliškai tiktų iškilmingas Seimo posėdis, kuris turėtų įvykti šių metų birželio 23 dieną.

Dėl Seimo ir Vyriausybės neveiklumo pareiga visoje Lietuvoje garbingai paminėti Sukilimo sukaktį tenka Lietuvos visuomenei. Kviečiame visus kreiptis į savo savivaldos atstovus dėl Sukilimo paminėjimų organizavimo visuose Lietuvos kampeliuose ir imtis šios iniciatyvos patiems. Visais prieinamais būdais ir formomis iškilmingai minėkime šią dieną, pagerbkime Sukilimo organizatorius ir jo metu kovose už laisvę žuvusių didvyrių šventą atminimą.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

Share This