Perveskite paramą tiesiogiai šiais rekvizitais: 

Paramos gavėjas: Nacionalinis susivienijimas

Sąskaitos numeris:  LT12 4010 0510 0562 7441

Mokėjimo paskirtis: žodis „auka“ ir Jūsų asmens kodas (būtinas pervedant daugiau nei 50 eurų). Jeigu norite, galite patikslinti, kurio miesto ar kandidato kampanijai skirta ši auka (pavyzdžiui: auka Smetonos kampanijai 30702161927)

Norint skirti daugiau nei 50 eurų auką, reikia būti deklaravus savo pajamas už 2021 metus. Tikėtina, kad jau esate tai padarę ir galite skirti daugiau. 

Jeigu auka yra 50 eurų arba mažiau, nereikia jokių deklaracijų ir net asmens kodo!

Aukojant daugiau nei 50 eurų VRK reikalavimu būtina mokėjimo paskirtyje būtina parašyti „auka“ ir savo asmens kodą. Asmens kodas nebus viešinamas!

Aukoti galima kelis kartus, kol bendra aukų suma neviršija 10 proc. aukotojo deklaruotų metinių pajamų ir vienai partijai neskyrėte daugiau nei 15 980 eurų.

Share This