2024 birželio 4d.

Vakar įvyko antrieji Europos Parlamento rinkimų debatai per LRT. Šįkart esminėmis temomis – gynybos ir migracijos. Labai lengva ir kartu svarbu trumpai perteikti esminę mūsų poziciją šiais klausimais. Gynybos stiprinimui (tad ir gynybos pramonei) TAIP, masinei imigracijai (legaliai ir nelegaliai) – NE.

Nelabai stebina, kad liberaliausi oponentai per rinkimus tampa konservatyvesni, o nuolaidas Kremliui palaikantys ar net jį kažin kaip išprovokuotu laikantys oponentai per rinkimus pradeda labiau palaikyti gynybą. Bet visgi nenuosekliai, ne iki galo. Štai Jakeliūnas vis tiek vėl ir vėl kalba apie taiką Ukrainoje derybų keliu dabar, taigi (būtina pridurti) aukojant teritorijas. Laisvė kritikuoja multikultūralizmą ir nelegalią migraciją, bet ES migracijos paktas jiems geras, o legali masinė imigracija į Lietuvą, įgavusi kolonizacijos mastą (68 tūkstančiai užsieniečių per metus), jokia problema.

Nacionalinis susivienijimas yra nuoseklus savo pozicijose prieš nuolaidžiavimą Putinui, prieš atviras sienas migrantams, prieš ES federalizaciją. Atitinkamai už gynybos ir karo pramonės stiprinimą, už sienų apsaugą, o jau esančiųjų šalyje migrantų integraciją, už suverenių galių išsaugojimą. Visa tai glaustai ir aiškiai pagrindėme debatų laidoje.

Skirkite kiek virš valandos įvertinti kandidatų lygį, idėjas, autentiškumą, pasiruošimą ir kompetencijas. O birželio 9 dieną (arba jau dabar išankstiniame) balsuokite už Nacionalinį susivienijimą (15 sąrašas). Politinė reklama.

Share This