Mūsų meras Trakams!

1p e1674843675396

Nacionalinio susivienijimo kandidato į Trakų raj. savivaldybės merus
Ramūno Aušroto rinkimų programa

Trakus kamuoja daugeliui rajonų būdingos savivaldos problemos: partine ištikimybe grįsta valdiška karjera, neskaidrūs sprendimai viešajame sektoriuje, neefektyvus savivaldybės įmonių darbas. Per pastaruosius metus pamatėme, kaip vykdant sveikatos ir švietimo sistemos reformas, yra ignoruojami ir neginami gyventojų poreikiai. Užmirštame, jog gerovę kuria ne valdžia, bet jos žmonės. Todėl siekdamas Trakų rajono gerovės, kviečiu ir ketinu:

BENDRADARBIAUTI
Inicijuosiu visuomeninį savivaldybės plėtros komitetą, kuriame būtų svarstomi rajono plėtros klausimai. Sieksiu didinti piliečių galią priimant sprendimus dėl rajono biudžeto lėšų panaudojimo savivaldybės ir seniūnijos lygmenyje

PRIIMTI SPRENDIMUS ARČIAU ŽMONIŲ
Įsteigsiu mobilų mero darbo kabinetą, organizuosiu išvykstamuosius savivaldybės administracijos posėdžius

UŽTIKRINTI SKAIDRUMĄ
Tobulinsiu procedūras, susijusias su asmenų skyrimu į savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų postus

RŪPINTIS BIUDŽETO TVARUMU
Inicijuosiu priemones, leisiančias padidinti savivaldybės biudžeto dalį, kurią sudaro gyventojų pajamų mokestis. Sieksiu užtikrinti tinkamą regionų plėtros programos lėšų paskirstymą, atsižvelgiant į Trakų rajono poreikius

UŽTIKRINTI ŠEIMOS GEROVĘ
Inicijuosiu šeimos gerovės deklaracijos pasirašymą savivaldybėje, numatančią savivaldybės politiką orientuoti į šeimų gerovės užtikrinimą ir tėvų teisių apsaugą

GARANTUOTI PAGALBĄ ŽMOGUI
Siekdamas subalansuoti komunalinių paslaugų kainas, gerinsiu savivaldybės įmonių valdyseną. Skatinsiu socialinių ir švietimo paslaugų plėtrą.

GERBTI TAPATYBĘ
Sieksiu išsaugoti įstaigas, tenkinančias vietos bendruomenių kultūrinius, socialinius ir švietimo poreikius. Sieksiu, kad ant Bernardinų kalvos atsirastų kultūrinė erdvė, skirta Lietuvos valstybingumą kūrusioms tautoms (”Tautų kiemas”)

Nacionalinio susivienijimo kandidatai į
Trakų rajono savivaldybės tarybą

01p
02p
03p
04p
05p
06p
07p
08p
09p
10p 1
11p
12p
13p

Partijos Nacionalinis susivienijimas kandidatų sąrašo į Trakų raj. savivaldybės Tarybą rinkimų programa

Gera valdžia netrukdo gyventi. Deja dabartinė valdžia nori primesti žmonėms savo požiūrį apie tai, kas yra šeima, vyras ir moteris, kaip žmogus turi gyventi, mąstyti, kuo tikėti. Visuomenė nuo to pavargo. Nacionalinis susivienijimas siūlo kitokį po žiūrį: laisvę turėti savo įsitikinimus, pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui, galimybę būti savo gyvenimo šeimininkais, dirbti ir užsidirbti. Trakams reikia politikų, kurie myli savo kraštą, kovoja už savo žmonių interesus, geba suprasti jų poreikius. Trokšdami kurti Trakų ateitį, o ne ją griauti, ketiname:

Inicijuoti savivaldybės plėtros komitetą, kuriame būtų svarstomi rajono plėtros klausimai;

Gerbiant istorinę tradiciją, tausojant aplinką ir saugant kultūrinį paveldą, didinti rajono turistinį patrauklumą: plėsti mažąją turizmo infrastruktūrą, plėtoti aktyvųjį turizmą, skatinti vandens transporto Trakuose raidą.

Siekti didesnio seniūnijų finansinio savarankiškumo, piliečių įsitraukimo priimant sprendimus dėl rajono biudžeto lėšų panaudojimo;

Vykdyti socialinių, švietimo ir kultūros paslaugų (socialinio būsto, ilgalaikės priežiūros, namų darželių, vaikų dienos užimtumo, muzikinio lavinimo) plėtrą;

Inicijuoti savivaldybėje šeimos deklaracijos pasirašymą, savivaldybės politiką orientuojant į šeimos ekonominės gerovės užtikrinimą, jos tapatybės apsaugą: skatinti šeimų kūrimąsi Trakuose, smulkiojo ir šeimos verslo plėtrą, diegti šeimos stiprinimo priemones, gerbti tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus, stiprinti viešąjį saugumą, gerinti vietinį susisiekimą;

Išsaugoti įstaigas, tenkinančias šeimos kultūrinius, socialinius ir švietimo poreikius;

Gerinti savivaldybės įmonių valdyseną, didinti daugiabučių namų renovacijos apimtis,

Spartinti komunalinių paslaugų plėtrą, rūpintis miestų ekošvara.

Nacionalinio susivienijimo laikraštis Trakams ir rajonui!

NS Trakai 2023 sausis pirmas
Share This