Prof. Vytautui Radžvilui

Nacionalinio susivienijimo pirmininkui

Budapeštas, 2021 m. liepos 7 d.

Gerb. p. Pirmininke,

Leiskite man išreikšti padėką už jūsų indėlį diskusijoje, kurią iššaukė neseniai Vengrijoje priimtas nepilnamečių apsaugos įstatymas. Labai vertinu jūsų parodytą palaikymą.

Vaikų apsauga nuo žalingo turinio ir tėvų teisė auklėti savo vaikus pagal savo pačių sąžinę, garantuojama ES pagrindinių teisių chartijos – tai yra kertiniai priimto įstatymo dėmenys.

Esame tai pareiškę jau ne kartą, o jūsų išsakyta nuomonė sustiprina mūsų tikėjimą, jog einame teisingu keliu gindami principą, kad tik tėvai turėtų spręsti, kaip auginti savo vaikus, ir kad jokie išoriniai veikėjai negali nurodinėti, kaip žmonės turėtų gyventi savo gyvenimus savo pačių šalyje, kur ne tik dauguma, bet ir kiekviena mažuma gali sugyventi taikoje, kurią užtikrina Vengrijos konstitucija, sauganti visų teises, laisves bei žmogiškąjį orumą.

Liekame įsipareigoję saugoti savo šeimos vertybes ir kultūrą; net pastarojo meto nepelnytų ir nepagrįstų puolimų akivaizdoje, mes nesiliausime ginti savo teisių ir principų.

Linkiu jums sveikatos ir didelės sėkmės vykdant jūsų itin atsakingas pareigas.

Pagarbiai,

ORBÁN Viktor

Share This