Spalio 12 d. Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijoje parašė pareiškimą, reaguodama į socialinėje erdvėje populiarios asmenybės Jurgos Lago Facebook publikaciją, kuriame akivaizdžiai parodyta, kad jos rinkėjo balsas už Nacionalinį susivienijimą nebuvo įskaičiuotas kaip dalyvavęs pačioje rinkimų apylinkėje, t.y. atvykus į ambasadą. Ironiška, bet ambasada nurodo, kad jos Nr. 50 apylinkėje balsavo tik 19 rinkėjų pačioje ambasadoje, ir jie – visi 19 – išimtinai balsavo už Lietuvos respublikos liberalų sąjūdį. Pateikiamoje ambasados rinkimų statistikoje matyti, kad visi kiti balsai už kitas partijas tarsi pasiskirsto kaip balsavę „paštu“. Bandant pateisinti šią situaciją, LR ambasada Ispanijoje publikavo šį paaiškinimą: „visų balsavusiųjų biuleteniai buvo skaičiuojami kartu, dėl ko suvestinėse balsai nebuvo tiksliai išskirstyti pagal balsavimo būdą (balsuota paštu ar atvykus į ambasadą), tačiau įtakos galutiniams balsavimo rezultatams tai neturėjo. Balsai, stebint „Baltųjų pirštinių“ atstovui, buvo suskaičiuoti atidžiai, balsavimo rezultatai galutinėje suvestinėje atspindėti tiksliai“.  

Jurga Lago yra lietuvė gyvenanti Ispanijoje, todėl akivaizdu, kad ji savo pilietinę teisę balsuoti atliko LR ambasadoje. Tačiau keista ar ne, bet Jurgai balsavus už Nacionalinį susivienijimą (nr. 7), jos balsas visgi nebuvo įskaičiuotas: pagal oficialią ambasados statistiką už šią naują partiją neatiteko nei vienas balsas. Kaip tai gali būti? Be to, pasak ambasados buvo 280 galiojančių balsų, o pagal VRK (vyriausiąją rinkimų komisiją) 275. Tokie neatitikimai leidžia kvestionuoti, ar „baltosios pirštinės“ pilnai atliko savo darbą. 

Ar tikrai „baltosios pirštinės“ atliko savo darbą?  

Įsigilinus į Lietuvos ambasados pareiškimo turinį, visgi kyla keletas teisinių ir net logiškų klausimų. Visu pirma ar toks „skaičiavimas kartu“, kuomet sumetami balsai tų, kurie atvyko į ambasadą ir tų, kurie atsiuntė balsus paštu atitinka VRK reikalavimus? 

Judant toliau, kodėl ambasados pateikiamoje rinkimų apylinkės statistikoje visgi 19 liberalams skirtų balsų yra įtraukti kaip balsavę apylinkėje, o minėtos rinkėjos, balsavusios už Nacionalinį susivienijimą, deja, ne. Šiuo atveju jų argumentas, kad visi balsai (paštu ir apylinkėje) buvo „skaičiuoti kartu“ yra niekinis, nes kaip tada paaiškinti 19 liberalų balsų įtraukimą kaip balsavusius apylinkėje? 

 Lietuvos rinkimų stebėsena užsienyje – kritiškai svarbu

Galiausiai, Lietuvoje jau turi prasidėti gilesnė diskusija apie „baltas pirštines“ ir ar jos gali būti rimtas argumentas balsavimų skaidrumui užtikrinti? Juk Lietuvoje veikianti visuomeninė organizacija „baltosios pirštinės“ tėra pilietinė rinkimų stebėsenos iniciatyva, kurioje suburiami savanoriai rinkimų stebėtojai, tačiau tai nėra joks garantas rinkimų skaidrumui užtikrinti. Ar nuo šiol, kur dalyvaus tariamai „baltosios pirštinės“, bus preziumuojama, kad balsų skaičiavimo rezultatas yra nekvestionuojamas? Deja, ši Lietuvos ambasados Ispanijoje rinkimų skaičiavimo situacija indikuoja, kad ne – net stebint „baltosioms pirštinėms“, balsai buvo sumaišyti ir klaidingai suskaičiuoti statistikoje.

Iš visos šios situacijos kyla dar brandesnis Lietuvai klausimas – kaip gerinti, tobulinti rinkimų rezultatų skaičiavimo ir stebėjimo tvarką, ypač užsienio apylinkėse, kur daugelis Lietuvoje veikiančių partijų galimai net neturi galimybių deleguoti savo stebėtojus? Be to, šis klausimas tampa dar labiau aktualesnis didėjant Lietuvos emigrantų skaičiui, nes jie sukuria sparčiai didėjantį elektoratą užsienyje, kurie sprendžia Lietuvoje gyvenančių piliečių likimą. Ar šiandien jau drįstame bauginančiai preziumuoti, kad kada nors Lietuvos užsienio elektoratas gali būti didesnis nei pačios Lietuvos? Šioje akistatoje svarbu suvokti, kad Lietuvos rinkimų stebėsena užsienyje taps svarbiu uždaviniu ir iššūkiu visoms Lietuvos partijoms.

Share This