Gerbiamam Vengrijos Ministrui pirmininkui

Viktorui Orbanui

ir

Vengrijos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui

H. E. Gabor Diczhazi

                                                                                                                                                2021 m. birželio 25 d.

                                                                                                                                                Vilnius

Mes išreiškiame savo paramą Vengrijos parlamento įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama apsaugoti vaikus nuo LGBT ideologija grindžiamos indoktrinacijos.

Šios Vengrijos įstatymų pataisos (Vaiko apsaugos įstatymas, Verslo reklaminės veiklos įstatymas, Žiniasklaidos įstatymas, Šeimos apsaugos įstatymas ir Visuomenės ugdymo įstatymas) asmenų iki 18 metų atžvilgiu draudžia „vaizduoti ir skatinti nuo įgimtosios lyties skirtingą lyties tapatybę, lyties keitimą ir homoseksualumą“.

Šie įstatymo pakeitimai reprezentuoja kilnų tikslą apsaugoti vaikus nuo savaime žalingos ir amoralios LGBT ideologijos ir todėl nusipelno būti pagirti. Krikščioniškasis moralinis mokymas, žmogaus orumas ir valstybės suverenitetas yra pagrindinės mūsų Europos Sąjungos vertybės ir mes negalime eiti į kompromisus dėl šių principų.

LGBT ideologija grindžiama nepilnamečių indoktrinacija yra akivaizdus jų fundamentalios teisės į orumą, kuri užtikrinama ES chartijoje ir tarptautinėje teisėje, pažeidimas.

Iš esmės nesutinkame su G. Landsbergio vadovaujamos Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sprendimu „pasmerkti“ šias nepilnamečių teises ginančias Vengrijos įstatymų pataisas.

Mes giname visų ES tautų piliečių teises.

Nacionalinio susivienijimo pirmininkas

Prof. Vytautas Radžvilas

Share This